Nyheter

Bypsykologene åpner dørene

2. januar åpner Bypsykologene dørene for første gang. Bypsykologene vil være et friskt pust innen psykisk helse og gjøre det lettere å få god psykologhjelp for personer med lettere og moderate psykiske lidelser, eller som står i en vanskelig livssituasjon. I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig for allmennheten.

 

Høy kvalitet: Nettsidene våre inneholder detaljene, men vi kan her nevne at metoder, resultater og evalueringer indikerer at pasienter får god behandling hos oss. Et dokumentert effektivt behandlingsprinsipp vi følger er å lytte til pasientens ønsker og la pasienten selv gjøre de vesentlige valgene i behandlingen. De fleste merker bedring allerede etter en eller to konsultasjoner. I en anonym undersøkelse svarte samtlige at de kunne anbefale behandlingen til andre. Bypsykologene lærer av tilbakemeldingene vi får og har som mål å gi stadig bedre hjelp.

Nytt konsept, velprøvd behandling: I fire år har undertegnede vært tilknyttet Aleris medisinsk senter i Bergen, og vi vil fortsette samarbeidet framover. Når Bypsykologene nå etablerer seg uavhengig av Aleris, vil prinsippene og metodene være de samme som har ligget til grunn for et solid behandlingstilbud ved det medisinske senteret. Som hos Aleris kan pasienter regne med å få time svært raskt. Den viktigste endringen er et noe mer spisset konsept: Bypsykologene spesialiserer seg på lettere psykiske lidelser og livskriser. Tilbudet retter seg primært mot voksne. Med åpenhet om metoder, resultater og pasienttilfredshet vil vi gjøre det lett å vite hva en kan forvente hos oss. Fram til mars vil undertegnede være eneste psykolog ved senteret. Da begynner en ny psykolog. Bypsykologene vil hele tiden justere bemanningen, slik at vi alltid har kapasitet til å gi et raskt behandlingstilbud.

Tilgjengelig: Bypsykologene er et psykologkontor i Bergen der det er lett å få hjelp. Som navnet tilkjennegir holder vi til i byen, 60 meter fra Torgalmenningen. Vi gir time svært raskt – noen ganger samme dag. Man kan enkelt bestille time via nettsidene, epost, sms eller telefon.

Service: Bypsykologene vektlegger å yte god service. Gi beskjed om hva du har behov for, så forsøker vi å etterkomme ønsket. Telefonen kan være vanskelig å komme gjennom på, men vi ringer snart tilbake. Velkommen til å ta kontakt med oss!

Åpenhet: Bypsykologene ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem. Og vi ønsker å gå foran som et godt eksempel ved å være åpne om våre behandlingsmetoder og om våre pasienters resultater fra og tilfredshet med behandlingen.

Velkommen til Bypsykologene!

4 thoughts on “Bypsykologene åpner dørene

 1. Selma Joys sier:

  Kjempefin side Sivert. Lykke til med åpningen onsdag.
  Hilsen fra Selma

  1. Takk for det, Selma!

 2. Hei! Lykke til med oppstart av dette psykologtilbudet! Sidene ser veldig bra ut, og du har lagt ut mye bra informasjon. Flott initiativ med å bidra til større åpenhetskultur i forhold til psykiske problemer, og å veilede pasienter i å finne fram til aktuelle tilbud! Lykke til!

  1. Sivert Straume sier:

   Takk, Ove! Angående åpenhet, så er det blant behandlingstilbyderne jeg etterlyser dette. Vi klapper i hendene når pasienter våger å stå fram med sin lidelseshistorie, men selv holder vi kortene tett når det gjelder hvordan vi jobber. Eller iallfall gjør psykoterapeuter lite for å formidle metoder, resultater og evalueringer. Jeg skal skrive en egen bloggpost om dette. Forøvrig, om du finner noe du vil bruke til , så bare forsyn deg (For utenforstående: Ove er redaktør for Hjelp til hjelp).

Comments are closed.