Behandlings­resultater 2012

Bypsykologenes pasienter opplever raskt bedring i livskvalitet. Figur 1 er et gjennomsnitt av utviklingen hos ti pasienter høsten 2012. Vi ser av grafen at pasientene sett under ett merker en markant bedring allerede etter en til to konsultasjoner....

Les mer

Pasient­tilfredshet 2012

Terningkast fem var gjennomsnittet av 16 pasienters vurdering av behandlingen hos psykolog Sivert Straume i en undersøkelse fra november og desember 2011. Samtlige pasienter i undersøkelsen anbefalte behandlingen, og de gav god omtale i åpent svarfel...

Les mer