Nyheter

Slik kan psykoterapi bli bedre

Se dette foredraget på youtube. Scott Miller er en av personene bak klient- og resultatstyrt praksis, som er hjørnesteinen i Bypsykologenes behandling. Poenget hans i foredraget er: Resultatene av psykoterapi har ikke forbedret seg på 30 år, til tross for enorm metodisk utvikling. Likevel er det mulig å bli gradvis bedre terapeuter og oppnå bedre resultater, men det forutsetter systematisk tilbakemelding fra pasienten og praksisgjennomtenkning («deliberate practice») før og etter behandlingstimene. Slik Bypsykologene tilstreber å gjøre det.