Nyheter

Selvhjelp basert på kognitiv terapi

Norsk forening for kognitiv terapi tilbyr gratis selvhjelp for en rekke psykiske problemer på sine nettsider. Nå ønsker de at flest mulig skal få vite om det.

Nettsiden http://www.kognitiv.no gir informasjon om psykiske lidelser og om tiltak bygget på en kognitiv terapeutisk tilnærming for selvhjelp og terapi. Du kan laste ned hefter med råd om tiltak, og du kan se filmer der terapeuter og brukere kommer med innspill. Hjemmesiden er beregnet for folk flest, men er spesielt rettet mot personer med psykiske helseproblemer og deres pårørende. Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til utvikling av nettsiden. Les presentasjonen av nettsidene eller klikk deg rundt på kognitiv.no.