Nyheter

Hjelp Syria – støtt Children and War Foundation

Har du ønsket å kunne gjøre noe for Syrias krigsrammede barn? Dette er sjansen!

En voksen leder barna gjennom en øvelse som hjelper dem å tåle grufulle minner.

En voksen leder en gruppe barn gjennom en øvelse som hjelper dem å tåle grufulle minner. (Foto: Children and War Foundation.)

Ved tusenårsskiftet etablerte psykologene Atle Dyregrov og Magne Raundalen sammen med britiske kolleger en unik hjelpeorganisasjon. Med sin bruk av lokale ressurser og forskningsbasert tilnærming rekker Children and War Foundation – som organisasjonen ble kalt – fram til mange krigstraumatiserte barn med effektiv hjelp. I stedet for å sende kostbart, vestlig helsepersonell, lærer organisasjonen opp de voksne i barnas nærmiljø til å hjelpe barna å mestre traumene sine. Programmene er basert på beste psykologiske fagkunnskap, evalueres systematisk og oppdateres. Children and War Foundation er en ideell stiftelse, der styremedlemmene jobber uten betaling.

I januar 2016 vil instruktør Masa al-Kurdi gi opplæring til ca. 20 lærere og helsepersonell i Libanon, slik at de kan lede barnegrupper og lære opp annet personell som kan hjelpe flyktningbarna fra Syria. Ett kurs er allerede finansiert. Det er mulig å gjennomføre ett til nå, men det mangler ca 18.000 kroner. Stiftelsen ber private givere om hjelp til å nå dette målet. Skulle det komme inn mer, kan hjelpen nå ut til enda flere.

Du kan gi din gave på kontonummer 5202 05 73872 eller gå til donasjonssiden til Children and War Foundation. Gaver fra 500 til 20.000 kroner gir skattefradrag. Oppgi personnummeret ditt når du betaler, dersom du ønsker det.

Bypsykologene er sponsor for Children and War Foundation, men har ellers ingen tilknytning til organisasjonen.

En kommentar til “Hjelp Syria – støtt Children and War Foundation

  1. Det er fantastisk det initiativ som Sivert her tar. I Children and War Foundation (CAW) har vi i årevis strevd med å få inn midler til ulike prosjekter og nå er det selvfølgelig presserende å få så mange gruppeledere som mulig som kan hjelpe barn i flyktningeleirene rundt i nabolandene i Syria. Manualen som benyttes er vel dokumentert og sammen med Folkehelseinstituttet er den også presentert for UDI og Helsedirektoratet med tanke på bruk i Norge. I tillegg er det initiativ både i Storbritannia, Spania, Sverige og Tyskland for å se om den kan benyttes der også. Men som sagt, for oss vil det være særdeles viktig at flere barn i flyktningeleirene kan lære gode metoder for å dempe vanskelige plager de sliter med etter krigsopplevelsene i Syria

Comments are closed.