Depresjon selvhjelp

Ut av depresjonen, trinn 1

Kjenner du igjen denne onde sirkelen?  Det er lett for andre å si, men vanskelig å gjøre når du er deprimert: ut av sofaen og gjør noe! Du har tenkt at du bør gjøre noe, men når du skal til å gå igang kommer sabotasjetankene: Jeg orker ikke! Det bl...

Les mer

Pasienttilfredshet 2015

Pasienter hos Bypsykologene i 2015 var jevnt over fornøyde med sitt første møte med behandleren, også de som ikke kom igjen. Prosedyre: 139 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2015. Av disse hadde 48 bare én enkelt konsultasjon, mens...

Les mer

Behandlings­resultater 2015

55 prosents økning i livskvalitet på 5 konsultasjoner i løpet av 58 dager var gjennomsnittsresultatet for pasienter hos Bypsykologene i 2015. Prosedyre: 139 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2015. Av disse hadde 91 to konsulta...

Les mer