Nyheter

Gjør plagsomt stress til sunt stress

Usunt stress kan reduseres om en klarer å tenke realistisk om oppgavene sine og å være rimelig med seg selv. Her får du noen forslag til hvordan du kan tenke og handle.

Stress er kjempefint. Det er sunt når vanskelige oppgaver får hjertet til å hamre en stund før en ser at en mestrer situasjonen og sitter igjen med en god føleslse etterpå. Det er ikke farlig å ha altfor mye å gjøre så lenge en opplever at en får det til greit. Usunt og plagsomt stress oppstår når man opplever at man over tid ikke har ressurser til å takle oppgaver en må klare, og at en risikerer å bli skyldig i en katastrofe.

1) Finn ut hva som virkelig er viktig

Hvis du har det slik kan det hjelpe å tenke gjennom: Er alle oppgavene mine like viktige? Er katastrofen så stor som jeg frykter? Og er den like sannsynlig som jeg tror.

2) Be om hjelp

Hvis svaret på spørsmålene over er, ja, det står ganske ille til, så kan det hjelpe å spørre noen om hjelp En kan si til noen av de andre som kanskje har ansvar for situasjoenen, at jeg klarer ikke alle de oppgavene som ligger foran meg.

3) Plasser skylden der den hører hjemme

Skulle heller ikke det hjelpe, så går det an å tenke at det er ikke deg det er noe feil med, det er situasjonen. Du er bare en helt som forsøker å gjøre tingene litt bedre. Og hvis du tenker på den måten, så kan det hende at du etter en dag med mange gjøremål, der ikke alt går bra, likevel kan kjenne deg fornøyd og glad når du legger deg om kvelden.

Hva skal en gjøre når en ikke rekker over alle oppgavene en MÅ klare og det går mot en katastrofe som en selv blir ansvarlig for? Psykolog Sivert Straume gir sine råd.