Nyheter

Hva er den beste måten å ha det vondt på?

Noen ganger er det lurest å ikke prøve å få bort det vonde. Smerten kan bli mindre om man aksepterer at den er der og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

Mange som sliter psykisk bruker mye tid og oppmerksomhet på å prøve å få bort det vonde, uten å lykkes. Noen ganger er det disse iherdige forsøkene som opprettholder problemet. Spørsmålet Hva er den beste måten å ha det vondt på? kan lede inn i en mer konstruktiv tenkemåte, der man aksepterer at smerten er der og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

Noen ganger vil svaret på spørsmålet være: Det samme som jeg ville gjort om jeg ikke hadde det så vondt. Mange finner at det er best å være aktiv, å være ute og å være sammen med noen, også når livet er vondt.

Dette er ikke det samme som at en ikke skal prøve å ta tak i problemene sine. Men det å bli mer tålmodig og tenke at problemet skal jeg løse på sikt og ikke nå, kan faktisk være et viktig skritt ut av psykiske vansker.

Psykolog Sivert Straume forteller om en engstelig klient som fant den beste måten å ha det dårlig på.