Om psykologen

Faglitteratur?

Når det ikke er pasienter inne, er det kjekt å få vite hva psykologen faktisk gjør. Hvilken «faglitteratur» bruker Sivert tiden sin på?