Nyheter, Psykologisk julekalender

Ekte godhet finnes

Ligger det alltid et egoistisk motiv bak når noen gjør noe godt for andre? Eller finnes ekte godhet? Ja, sier forskeren Daniel Batson. Han mener han har funnet gull på bunnen av menneskehjertet.

I forskningen sin stilte han opp de vanlige egoistiske forklaringene på hvorfor folk hjelper: De gjør det fordi de vil ha en eller annen type belønning, for eksempel en fordel, at andre beundrer, at en blir fornøyd med seg selv eller lønn i himmelen. Eller fordi de vil unngå straff og kjipe konsekvenser av å ikke hjelpe.  Han tok også med muligheten for at man får vondt av å se andre lide, men er mest opptatt av å få redusert sitt eget ubehag enn å hjelpe andre.

Deretter laget han vitenskapelige eksperimenter der han ga folk muligheten til å slippe unna ubehaget eller til å oppnå belønning og unngå straff uten å hjelpe. Og de mulighetene var det mange som benyttet seg av. Men ikke alle. Og han fant at når noen hadde sterk empati eller medfølelse med personen som trengte hjelp, så var sjansen god for at den ville hjelpe, selv om den ikke fikk det bedre selv på noen måte av det. Forsøkspersonene hadde et ekte ønske om at den andre personen skulle få det bra, ikke for sin egen del, men for den andre personens del.

Mennesker har mange egoistiske grunner til å gjøre gode ting. Men resultatene i psykologiske eksperimenter tyder på at det ikke er hele historien. Blant all vår egoisme finnes også ekte godhet. Den som handler om at andre skal ha det bra for sin egen skyld. Det er fint å tenke på.