Nyheter

Hjertemedisin

Den som gir til andre blir lykkeligere selv, i følge psykologisk forskning. Vi kan kalle det psykologisk hjertemedisin. Prøv den og la andre prøve også.

Psykologisk hjertemedisin gir lykke og mening. Klikk på bildet for å få et gavekort du kan gi.

De fleste tror at man blir lykkeligst av å bruke penger på seg selv og at om man bruker dem for å glede eller hjelpe andre, så er det et offer. Men psykologisk forskning viser at ordtaket «Den beste glede man kan ha er å gjøre andre glad» stemmer overraskende bra.

I en undersøkelse fikk amerikanske studenter penger av forskere med instruksjon om enten å bruke dem på seg selv eller å bruke dem på andre. Det viste seg at den sistnevnte gruppen var lykkeligst da kvelden kom. Hvor mye penger de hadde fått hadde ingenting å si. Slike forskningsfunn har man gjort over hele verden. Selv fattige, som selv mangler penger til mat av og til, blir lykkeligere av å gi til andre.

Noen måter å gi på øker lykken mer enn andre. Dersom den gode gjerningen bidrar til at man får styrket de grunnleggende menneskelige behovene for tilhørighet, selvbestemmelse og kompetanse, så får man mest igjen for innsatsen.

Tilhørighetsopplevelsen styrkes når man gir sammen med andre, som når man engasjerer seg i frivillig arbeid. Også det å støtte en hjelpeorganisasjon og samtidig få tilbakemeldinger om hva man er med på finansiere kan ha denne virkningen. Om slike tilbakemeldinger styrker opplevelsen av kompetanse når man ser at gaven har en konkret effekt. Det å være fadder til et barn på et barnehjem eller i en landsby kan tilfredsstille både behovet for tilhørighet og kompetanse. De lykkeligste giverne er de som selv velger å gi, og det er forskningsfunn som peker på at når man velger å gi mer, så øker tilfredsheten.

De fleste gir noe til andre av og til, og gleden ved hvert enkelt bidrag det er forbigående. Det å være fast giver ser derimot ut til å ha en mer varig effekt. I en undersøkelse fant man at eldre mennesker som ga penger eller annen hjelp til andre hadde bedre helse. Et pussig forskningsfunn er at når folk gir penger, så kan til og med muskelstyrken øke.

I forskning på den norske befolkningen har man funnet at det å ha et materialistisk verdisyn, der man søker mot å skaffe seg nye ting, gjør en mindre lykkelig enn om man er idealistisk. Heldigvis kan vi påvirke våre egne verdier. Man blir som man handler. Å sikre materielle goder for seg selv vil styrke materialistiske holdninger. Det å hjelpe andre leder mot idealisme.

Bypsykologene har utviklet et gavekort på psykologisk hjertemedisin som alle som vil kan skrive ut og gi som gave til noen de vil gjøre lykkeligere. Slik går du frem:

  1. Skriv ut gavekortet som du finner her
  2. Skriv på navnet til mottakeren øverst og ditt eget navn nederst.
  3. Gi kortet sammen med de pengene du vil at mottakeren skal få til sin forvaltning.

Gavekortet er designet for å gjøre det enkelt for folk å bli givere, ved å legge fram en meny av anerkjente hjelpeorganisasjoner, samtidig som den som gir gavekortet forsyner mottakeren med startkapital. Det er et frivillig valg å gi pengene videre, noe som øker lykkefølelsen om gavemottakeren velger å benytte seg av muligheten. På den måten skiller dette gavekortet seg fra de symbolske gavene som hjelpeorganisasjonene tilbyr (se her for eksempel). Det er kanskje også lettere å gi, når gaven faktisk går til den du ønsker å glede og ikke bare streifer forbi.

PS: Visste du at man kan få skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner? Gir man 1000 kroner får man 280 kroner mindre skatt å betale.

Referanser:

Dunn, E. W., Aknin, L. B., & Norton, M. I. (2014). Prosocial spending and happiness using money to benefit others pays off. Current Directions in Psychological Science, 23, 41– 47.

Hellevik, O. (1999). Hvorfor blir vi ikke lykkeligere? Samfunnspeilet, 1999, 4, 19-27