Metoder

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en effektiv behandlingsmetode som våre psykologer kan godt. Les om metoden og få noen tips.

Kognitiv terapi vitsetegning. En strekmann har en tenkeboble der det står "Jeg er mislykket". En annen strekmann bærer en stor sprøyte og stikker den inn i tenkeboblen.

Kognitiv terapi er behandling av tanker

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi handler om å ta makten fra negative tanker. Ofte tar vi slike tanker for gitt uten å reflektere over dem. Blir det for mye av dem skaper de følelser og atferd som lager problemer. Derfor leter man etter slike tanker i kogntitiv terapi. Når man har funnet dem undersøker man om det kan være grunn til å endre på dem.

 

Kognitiv terapi graver ikke i barndommen

Man trenger ikke å finne årsaken til at ting ble som de ble for å få det bedre. I stedet finner man ut av hvilke tanker som er med å skape de vonde følelsene og som leder oss inn trøblete handlemåter. Det er ikke en lettvint tenk-positivt-terapi. I stedet for tar den for seg de negative tankene og stiller noen spørsmål til dem. Ofte avslører man at de negative tankene hviler på et heller tynt grunnlag. Da kan man trekke på skuldrene av dem, og da blir det mer rom til positive tanker og positive gjøremål.

Stille spørsmål til tankene

Metoden er svært populær. Den er dokumentert som en effektiv metode på en rekke psykiske lidelser. Behandlingen er et samarbeidsprosjekt mellom klienten og terapeuten, der man sammen ser nærmere på de trøblete tankene og utforsker andre måter å forholde seg til dem på. Terapien kan være nokså kortvarig, og mange merker effekt etter få konsultasjoner.

Behandlingen er litt forskjellig avhengig av hvilken type lidelse som skal behandles. En mye brukt teknikk er å stille spørsmål til tankene. Det gjør at man må tenke gjennom oppfatningene sine. Da finner man ofte at det er liten grunn til å tro på de negative tankene. Og da blir de mindre plagsommene.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi er også en behandlingsform mange etterspør. I navnet ligger det at man ikke bare fokuserer på tanker, men også ser nærmere på pasientens handlemåter og hvordan disse kan endres slik at pasientens får det bedre. I praksis inneholder kognitiv terapi nesten alltid et fokus på atferd også og de to termene brukes ofte om hverandre.

Kognitive verktøy og tips

Enten du kommer til behandling hos oss eller ikke, så har vi noen tips:

  1. Når du merker en negativ følelse, stopp opp og spør det selv: Hva tenkte jeg nå?
  2. Drøft med deg selv: hvor fornuftig eller rimelig er denne tanken, egentlig? Prøv å være nøytral. Hva ville du sagt til en annen person som tenkte slik?
  3. Tenk etter: tror du like mye på den negative tanken nå?
  4. Kjenn etter: er følelsen like dårlig nå?
  5. Om du synes det hjelper, så gjør det ofte, til du lærer å ikke automatisk godta de negative tankene.

Bypsykologene har utarbeidet et verktøy basert på kognitiv terapi  som hjelper deg å utfordre de negative tankene. Verktøyet er en litt grundigere variant av oppskriften vi nettopp presenterte. Vi har også utarbeidet et verktøy for strukturert problemløsning. Dette er en hjelp til å ikke tenke på problemer hele tiden, men heller jobbe systematisk Alle innleggmed dem til bestemte tider. Alle verktøyene våre kan du fritt bruke. Når du bruker dem er det viktig å være systematisk og grundig når man drøfter de negative tankene. Ellers kan det hende at bestrebelsene dine bare blir en del av den endeløse indre debatten som man kaller grubling og bekymring.​

Andre enn oss gir også god hjelp til selvhjelp: Psykolog Magnus Nordmo har utarbeidet gode videobaserte selvhjelpsprogrammer med tilhørende apper. Norsk forening for kognitiv terapi har annet selvhjelpsmateriell.

Andre behandlingsmetoder

Mange pasienter spør etter kognitiv terapi hos Bypsykologene. Andre ønsker heller annen behandling. Bypsykologene lytter alltid til pasientens ønsker. Bypsykologene bruker en rekke andre metoder og tilpasser dem til pasientens problem, livssituasjon og ønske. Dette er andre metoder vi ofte henter redskaper fra:

Enten du ønsker kognitiv terapi eller annen behandling kan det være verdt å bestille en time hos Bypsykologene.