Nyheter

Kunnskap for søvnløse – hva og hvorfor

Det er enkelt å fortelle hva som skal til for å kurere søvnløshet, sier psykolog Sivert Straume. Han har samlet det hele i en 25 punkts liste. Men for å ha nytte av den, trenger den søvnløse god kunnskap om søvn og hva som opprettholder søvnløshet. Ellers er det fort gjort å gjøre ting litt unøyaktig eller miste motivasjonen for å gjennomføre de tøffe tiltakene som inngår i søvnbehandlingen. Også kunnskapen er nokså enkel. Utfordringen er å integrere de to, kunnskapen om hva en skal gjøre og kunnskapen om hvorfor det virker. Bypsykologenes søvnskole tar sikte på å hjelpe med akkurat det.