Et eksempel på hvor verdifulle vi holder hverandre for å være

Verdien vi gir hverandre

Mine medtrafikanter og jeg stoppet for en ambulanse. Jeg fikk en tåre. Det var morgen. Jeg skulle smette inn på hovedveien. Da så jeg en ambulanse med blålys. Jeg bråbremset ventet, så kjørte jeg innpå. Foran meg så jeg hvordan bil etter bil stoppe...

Les mer