Nyheter

Depresjon: behandling i Bergen

Depresjon

Behandling av depresjon i Bergen er ikke alltid like lett å finne frem til. Her får du hjelp.

Depresjon

Å søke behandling for depresjon i Bergen er noen ganger i seg selv deprimerende.

Depresjon merkes som en samling tyngende symptomer, som for eksempel:

  • tristhet eller irritabilitet
  • energiløshet og trettbarhet
  • gledes- og interesseløshet
  • motivasjonssvikt og tiltaksløshet
  • konsentrasjons- og hukommelsesvansker
  • søvnvansker
  • appetittløshet
  • pessimisme
  • endeløse negative tanker

Mange som opplever dette for første gang tenker: – Jeg kjenner ikke meg selv igjen. Hva er galt med meg? Så går de til fastlegen, som konstaterer at dette er en depresjon. Dersom depresjonen er svært alvorlig, kan man regne med å få rask hjelp. Dersom den er av det mildere slaget, skal man ha flaks for å få riktig hjelp.

Riktig hjelp for depresjon

I følge retningslinjene skal personer med mild til moderat depresjon ha psykologisk hjelp som rådgivning, kognitiv terapi eller selvhjelpsprogrammer med oppfølging fra helsepersonell. Pasientens ønske bør reflekteres i valg av behandling.

Det som ofte skjer er i stedet at legen skriver ut antidepressiva, selv om det er liten grunn til å tro at det vil hjelpe for personer med mild til moderat depresjon. Noen ganger får man henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten. Avhengig av hvor man henvises risikerer man å få avslag fordi tilstanden ikke er alvorlig nok eller listene fulle. Noen ganger får man ikke svar i det hele tatt. Den best organiserte delen av spesialisthelsetjensten – DPSene – vil som oftest avvise personer med mild til moderat depresjon. I avslagsbrevet skriver de gjerne at pasienten heller skal få oppfølging av fastlegen. Og da er en like langt.

Hjelp til hjelp for depresjon

Bypsykologene tilbyr god behandling til deprimerte. De fleste kommer seg etter få konsultasjoner. Og time gir vi innen tre dager når noen tar kontakt – ofte på dagen. Men ikke alle ser seg råd til behandling hos helprivate virksomheter som vår. Derfor har vi laget denne nettsiden, der man får hjelp til å finne fram til hjelp i Bergensområdet, enten man har depresjon eller andre psykiske lidelser.