Tankekirurgi

Kognitiv terapi handler ikke om å få bort negative tanker. Tankene skal heller utfordres, avsløres og nyanseres. Negative tanker kan gjøre oss triste, redde, sinte, motløse og energiløse. Da høres det jo logisk ut å gå til en psykolog og be om hjel...

Les mer

Behandlingsresultater 2019

Klar bedring med under 4 konsultasjoner i løpet av en knapp måned. Det er hva den typiske klient hos Bypsykologene kan forvente, om man legger resultatene fra første halvår i 2019 til grunn. Vi vil forsøke å si noe om hva nye klienter kan forvente ...

Les mer