Farvel til velferdsstaten?

Vi er lovet psykisk helsehjelp, men sendes i ring når vi ber om den. Hva med å gjøre myndighetenes løfter til myndighetenes problem? I velferdsstaten Norge skal alle ha tilgang til helsetjenester - ikke bare de rike. Det er iallfall det vi sie...

Les mer