Nyheter

Betale med godhet for psykologtimen?

I desember kan kunder betale med godhet til Leger Uten Grenser istedenfor til oss. På den måten hjelper man andre mennesker, samtidig som man får hjelp selv.

En feltarbeider fra Leger Uten Grenser i aksjon. Det er disse du kan betale med godhet til.

En feltarbeider fra Leger Uten Grenser i aksjon.

Julestemningen og julefred er ikke likt fordelt i verden. Leger Uten Grenser gjør en solid innsats for å rette litt på situasjonen. De gir livreddende hjelp til mennesker som er rammet av krig og katastrofer, selv i land der få andre våger å bli igjen for å hjelpe. Hva om du kunne betale med godhet mot de katasroferammede for den hjelpen hjelpen du selv får?  

Julegave

Nå kan du faktisk det. I desember kan kunder som ønsker det, det gi en gave til Leger Uten Grenser istedenfor å betale til oss. Ja, absolutt hele beløpet kunden skal betale for psykologtimen kan gå direkte til Leger Uten Grenser.

Kundene trenger ikke å betale mer for å være med på kampanjen. De må bare betale til en annen mottaker. Faktisk kan de spare penger på denne måten, for gaver til Leger Uten Grenser kan gi skattefradrag. Om noen skulle ønske å legge på noen ekstra kroner til Leger Uten Grenser, så er det fint. Men man har uansett bidratt til aksjonen om man tar seg bryet med å sette seg inn i hvordan man går frem for å delta.

Slik fungerer det:
  • Kunden vippser et beløp til Leger Uten Grenser på vippsnumer 2177.
  • Beløpet må være prisen på konsultasjonen eller høyere.
  • Beløpet må vippses samme dag som konsultasjonen finner sted, senest innen konsultasjonen er slutt
  • Kunden viser frem kontrollbildet i vippsappen til psykologen.

Merk at vi er strenge på at denne prosedyren følges, og at regning ellers vil sendes kunden på vanlig måte.

Hjelp til de glemte

Leger Uten Grenser hjelper mennesker rammet av krig og katastrofe i mange land. De fortsetter arbeidet også etter at katastrofen har blitt glemt i nyhetsbildet. Mat til underenærte, behandling til skadde og syke og vaksine til barn som ellers kunne ha dødd av kolera eller meslinger er bare noe av hjelpen feltarbeiderne yter. I tillegg vitner de om vold og overgrep og varsler om glemte kriser, slik at katastrofer kan hindres.

For en bedre verden

Bypsykologene forvalter inntektene sine på en litt annen måte enn det som er vanlig for private bedrifter. Vi ønsker å bidra til en bedre verden. Den mest effektive måten vi kan gjøre det på, er å se til til at effektive hjelpeorganisasjoner får penger til å gjøre mer av sitt gode arbeid. Det skjer på to måter: For det første dirigerer vi markedsføringsmidler dit. Vi har sponsoravtale med blant annet Leger Uten Grenser, Children and War Foundation og Røde kors. Kampanjen Betale med godhet er en del av markedsføringsarbeidet vårt som kommer hjelpeorganisasjoner til gode.

Forpliktelse

For det andre gir Bypsykologene bort betydelige deler av overskuddet. Bypsykologene ble den tiende i verden til å tegne bedriftsmedlemskap i Giving What We Can (GWWC). Det innebærer at vi har forpliktet oss til å gi minst ti prosent av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi legger listen for oss selv høyere  enn det og gir bort 10 prosent av hele omsetningen. I 2021 regner vi med at det blir rundt 300.000 kroner. I følge GWWC vil det kunne redde omtrent 10 barn under fem år fra å dø og mange flere fra å bli alvorlig syke. Kampanjen Betale med godhet kommer i tillegg til dette.

Synliggjøre muligheter

Hvorfor denne kampanjen? Hvorfor kan vi ikke bare drive som normalt, og så selv sende pengene videre til Leger Uten Grenser? Vel, vi ønsker blest om dette av flere grunner. Kampanjen er en del av Bypsykologenes omdømmebygging, sant nok. Men vel så vesentlig er det, at ved å involvere andre, så synliggjør vi noen muligheter folk kanskje ikke er oppmkerksomme nok på. For enkeltpersoner vil vi holde frem at man kan hjelpe mennesker i ekstrem nød ganske enkelt ved å vippse penger til Leger Uten Grenser (vippsnummer 2177).

Bypsykologene er samarbeidspartner til Leger Uten Grenser.

Tips til bedrifter

Overfor andre bedrifter vil vi demonstrere at det er mulig å dele inntektene med de som trenger det aller mest på jorden. Det går an å ha et ønske om overskudd og økonomisk trygghet, samtidig som man har blikk og hjerte for at andre trenger pengene mer. Et tips til bedrifter som vil følge etter: Når kundene betaler direkte til en hjelpeorganisasjon og ikke til bedriften, slik som i vår kampanje Betale med godhet , så blir ikke pengene beskattet først. Det betyr at hele beløpet tilfaller hjelpeorganisasjonen.

Betale med godhet

Vil du hjelpe deg selv – og samtidig verdens fattigste? Da kan du betale psykologtimen med godhet nå i desember. Takk til alle som er med å støtte Leger Uten Grensers arbeid på denne måten!