Nyheter

Vil du bli en del av Bypsykologene?

Klienttilstrømningen øker, og nå ønsker vi oss nye kolleger å dele det gode arbeidet med.

To personer i samtale på et privat psykologkontor

Bypsykologene har trivelige, nyoppussede kontorer.

Har du drømt om en jobb der du får gjøre mest mulig rent psykologarbeid? Hos oss kutter vi byråkrati og legger til rette for at psykologer skal gjøre det de er aller best til: behandle. Pasienter kommer svært raskt til hos oss når de har fått det så vondt at de bestemmer seg for å be om hjelp. Ofte får de time på dagen. Det kan i perioder gi høyt arbeidspress på oss som jobber der.

Bli med oss inn på kontorene våre og få et innblikk i hvordan jobben din kan bli. Oppdatering: vi er nå tre psykologer tilknyttet.

Belønningen er at vi får se personer gå fra å være deprimerte og engstelige til å bli glade og trygge – på bare dager eller uker. Pasientene møter til timene, er motiverte og har ressurser som ofte lett lar seg mobilisere. Derfor får vi god anledning til å bruke verktøy vi har lært i utdanning og på kurs.

Hos Bypsykologenes har alle en klientsentrert tilnærming. Forøvrig er den faglige friheten stor.

Arbeidsoppgaver: 
 • støttesamtaler, behandling og kartlegging av psykisk helse.
 • andre psykologoppdrag kan også bli aktuelt.
Kvalifikasjoner:
 • autorisasjon som psykolog.
Vi tilbyr: 
 • arbeid med en ressurssterk pasientgruppe, der man får se tydelige resultater av terapien på kort tid.
 • mye klinisk arbeid og lite rapportering, registrering og møtevirksomhet.
 • fokus på terapi (kartlegging begrenses til den enkelte pasients behov).
 • opplæring i arbeidsmåter tilpasset pasientgruppen, inkludert kartleggingsmetodikk.
 • tilrettelegging for din egen privatpraksis.
 • frihet når det gjelder arbeidstider.
 • frihet når det gjelder arbeidsmåter.
 • mulighet for svært god inntjening.
Vi søker en psykolog som: 
 • er en god samtalepartner eller ønsker å bli det.
 • har en respektfull holdning til pasientens problemforståelse og ønsker.
 • behersker kognitiv/metakognitiv terapi eller ønsker å lære det. Om psykologen behersker også andre tilnærminger er det velkomment.
 • er vennlig mot pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • ønsker å ha en timebok som hovedsakelig består av konsultasjoner.
 • jobber effektivt og har blikk for tidstyver.
 • kan jobbe selvstendig, men søker hjelp når det trengs.
 • er ryddig og pålitelig.
 • kan jobbe ekstra i perioder med økt aktivitet.
 • deler Bypsykologenes ønske om å bidra til menneskelig velferd også ut over den daglige kliniske praksisen.

Litt erfaring med samtalebehandling er en fordel, men ikke en forutsetning. Nyutdannede psykologer kan også komme i betraktning.

Omfang:
 • Fulltid/deltid, etter avtale. Det tar litt tid å bygge opp full portefølje. Derfor kan en gradvis opptrapping av arbeidstiden være fornuftig.
Arbeidstider:
 • Dag/kveld/helg, etter avtale.
Arbeidssted:
 • Bergen sentrum
Tilknytningsform:
 • Din egen privatpraksis knyttet til Bypsykologenes merkevare, lokaler og datasystemer.
Tiltredelse:
 • Snarest
Søknadsfrist:
 • Søknader behandles fortløpende.
Søknad:
Om Bypsykologene

Bypsykologene vil være en kontrast til det offentlige tilbudet og signaliserer tilgjengelighet og åpenhet. Vi vektlegger å gi raskt svar til de som henvender seg, time innen 0-3 dager og behandling på pasientens premisser med høy kvalitet.
        Tilbudet retter seg primært mot voksne personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Vi har ingen refusjonsavtale og pasienten selv, arbeidsgiver, familie eller forsikringsselskap betaler for behandlingen.
        Vi bruker systematisk tilbakemelding fra pasientene for å kunne holde hvert behandlingsforløp på pasientens spor og for å lære og bli dyktigere terapeuter. Vi lager statistikk over behandlingsresultater og pasienttilfredshet og gjør dette tilgjengelig på nettsidene våre. 
        I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. 
        Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.
        Bypsykologene har forpliktet seg til å gi bort minst 10% av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner. Bypsykologene er stolt sponsor av Leger Uten Grenser, Children and War Foundation, Røde Kors, Bergen Turlag, Naturvernforbundet i Hordaland og PsychAid.