Billigere behandling andre steder

Bypsykologene har timepriser i øvre sjikt. Totalkostnaden er likevel ikke så stor for våre klienter, da behandlingen som regel er ferdig på få konsultasjoner. Uansett er det ikke alle som ser seg råd til behandling hos Bypsykologene. Derfor har vi samlet noen tips til billigere alternativer:

  • Akutthjelp
  • Behandling i det offentlige
  • Selvhjelp
  • Andre private tilbydere: Bypsykologene er ikke kjent med kvalitet og pris hos disse, men vet at en del har lavere timepris enn Bypsykologene. Vurdèr imidlertid totalprisen, da det varierer hvor lenge man må regne med å gå i behandling ulike steder. Klikk her for google-søk på psykologer i Bergen.
  • Hjelp til hjelp er en samleside med mål om å samle alt som finnes av hjelpetilbud i én portal. Der kan du søke etter behandlingstilbud, selvhjelpsmateriell og informasjon om psykiske plager. Klikk her for å gå til hjelptilhjelp.no.