Vil du bli en del av Bypsykologene?

Skrevet av | 0 kommentarer

Klienttilstrømningen øker, og nå ønsker vi oss nye kolleger å dele det gode arbeidet med.

To personer i samtale på et privat psykologkontor
Bypsykologene har trivelige, nyoppussede kontorer.

Har du drømt om en jobb der du får gjøre mest mulig rent psykologarbeid? Hos oss kutter vi byråkrati og legger til rette for at psykologer skal gjøre det de er aller best til: behandle. Pasienter kommer svært raskt til hos oss når de har fått det så vondt at de bestemmer seg for å be om hjelp. Ofte får de time på dagen. Det kan i perioder gi høyt arbeidspress på oss som jobber der.

Bli med oss inn på kontorene våre og få et innblikk i hvordan jobben din kan bli. Oppdatering: vi er nå tre psykologer tilknyttet.

Belønningen er at vi får se personer gå fra å være deprimerte og engstelige til å bli glade og trygge – på bare dager eller uker. Pasientene møter til timene, er motiverte og har ressurser som ofte lett lar seg mobilisere. Derfor får vi god anledning til å bruke verktøy vi har lært i utdanning og på kurs.

Hos Bypsykologenes har alle en klientsentrert tilnærming. Forøvrig er den faglige friheten stor.

Arbeidsoppgaver: 
 • støttesamtaler, behandling og kartlegging av psykisk helse.
 • andre psykologoppdrag kan også bli aktuelt.
Kvalifikasjoner:
 • autorisasjon som psykolog.
Vi tilbyr: 
 • arbeid med en ressurssterk pasientgruppe, der man får se tydelige resultater av terapien på kort tid.
 • mye klinisk arbeid og lite rapportering, registrering og møtevirksomhet.
 • fokus på terapi (kartlegging begrenses til den enkelte pasients behov).
 • opplæring i arbeidsmåter tilpasset pasientgruppen, inkludert kartleggingsmetodikk.
 • tilrettelegging for din egen privatpraksis.
 • frihet når det gjelder arbeidstider.
 • frihet når det gjelder arbeidsmåter.
 • mulighet for svært god inntjening.
Vi søker en psykolog som: 
 • er en god samtalepartner eller ønsker å bli det.
 • har en respektfull holdning til pasientens problemforståelse og ønsker.
 • behersker kognitiv/metakognitiv terapi eller ønsker å lære det. Om psykologen behersker også andre tilnærminger er det velkomment.
 • er vennlig mot pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • ønsker å ha en timebok som hovedsakelig består av konsultasjoner.
 • jobber effektivt og har blikk for tidstyver.
 • kan jobbe selvstendig, men søker hjelp når det trengs.
 • er ryddig og pålitelig.
 • kan jobbe ekstra i perioder med økt aktivitet.
 • deler Bypsykologenes ønske om å bidra til menneskelig velferd også ut over den daglige kliniske praksisen.

Litt erfaring med samtalebehandling er en fordel, men ikke en forutsetning. Nyutdannede psykologer kan også komme i betraktning.

Omfang:
 • Fulltid/deltid, etter avtale. Det tar litt tid å bygge opp full portefølje. Derfor kan en gradvis opptrapping av arbeidstiden være fornuftig.
Arbeidstider:
 • Dag/kveld/helg, etter avtale.
Arbeidssted:
 • Bergen sentrum
Tilknytningsform:
 • Din egen privatpraksis knyttet til Bypsykologenes merkevare, lokaler og datasystemer.
Tiltredelse:
 • Snarest
Søknadsfrist:
 • Søknader behandles fortløpende.
Søknad:
Om Bypsykologene

Bypsykologene vil være en kontrast til det offentlige tilbudet og signaliserer tilgjengelighet og åpenhet. Vi vektlegger å gi raskt svar til de som henvender seg, time innen 0-3 dager og behandling på pasientens premisser med høy kvalitet.
        Tilbudet retter seg primært mot voksne personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Vi har ingen refusjonsavtale og pasienten selv, arbeidsgiver, familie eller forsikringsselskap betaler for behandlingen.
        Vi bruker systematisk tilbakemelding fra pasientene for å kunne holde hvert behandlingsforløp på pasientens spor og for å lære og bli dyktigere terapeuter. Vi lager statistikk over behandlingsresultater og pasienttilfredshet og gjør dette tilgjengelig på nettsidene våre. 
        I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. 
        Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.
        Bypsykologene har forpliktet seg til å gi bort minst 10% av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner. Bypsykologene er stolt sponsor av Leger Uten Grenser, Children and War Foundation, Røde Kors, Bergen Turlag, Naturvernforbundet i Hordaland og PsychAid.

Betale med godhet for psykologtimen?

Skrevet av | 0 kommentarer

I desember kan kunder betale med godhet til Leger Uten Grenser istedenfor til oss. På den måten hjelper man andre mennesker, samtidig som man får hjelp selv.

En feltarbeider fra Leger Uten Grenser i aksjon. Det er disse du kan betale med godhet til.
En feltarbeider fra Leger Uten Grenser i aksjon.

Julestemningen og julefred er ikke likt fordelt i verden. Leger Uten Grenser gjør en solid innsats for å rette litt på situasjonen. De gir livreddende hjelp til mennesker som er rammet av krig og katastrofer, selv i land der få andre våger å bli igjen for å hjelpe. Hva om du kunne betale med godhet mot de katasroferammede for den hjelpen hjelpen du selv får?  

Julegave

Nå kan du faktisk det. I desember kan kunder som ønsker det, det gi en gave til Leger Uten Grenser istedenfor å betale til oss. Ja, absolutt hele beløpet kunden skal betale for psykologtimen kan gå direkte til Leger Uten Grenser.

Kundene trenger ikke å betale mer for å være med på kampanjen. De må bare betale til en annen mottaker. Faktisk kan de spare penger på denne måten, for gaver til Leger Uten Grenser kan gi skattefradrag. Om noen skulle ønske å legge på noen ekstra kroner til Leger Uten Grenser, så er det fint. Men man har uansett bidratt til aksjonen om man tar seg bryet med å sette seg inn i hvordan man går frem for å delta.

Slik fungerer det:
 • Kunden vippser et beløp til Leger Uten Grenser på vippsnumer 2177.
 • Beløpet må være prisen på konsultasjonen eller høyere.
 • Beløpet må vippses samme dag som konsultasjonen finner sted, senest innen konsultasjonen er slutt
 • Kunden viser frem kontrollbildet i vippsappen til psykologen.

Merk at vi er strenge på at denne prosedyren følges, og at regning ellers vil sendes kunden på vanlig måte.

Hjelp til de glemte

Leger Uten Grenser hjelper mennesker rammet av krig og katastrofe i mange land. De fortsetter arbeidet også etter at katastrofen har blitt glemt i nyhetsbildet. Mat til underenærte, behandling til skadde og syke og vaksine til barn som ellers kunne ha dødd av kolera eller meslinger er bare noe av hjelpen feltarbeiderne yter. I tillegg vitner de om vold og overgrep og varsler om glemte kriser, slik at katastrofer kan hindres.

For en bedre verden

Bypsykologene forvalter inntektene sine på en litt annen måte enn det som er vanlig for private bedrifter. Vi ønsker å bidra til en bedre verden. Den mest effektive måten vi kan gjøre det på, er å se til til at effektive hjelpeorganisasjoner får penger til å gjøre mer av sitt gode arbeid. Det skjer på to måter: For det første dirigerer vi markedsføringsmidler dit. Vi har sponsoravtale med blant annet Leger Uten Grenser, Children and War Foundation og Røde kors. Kampanjen Betale med godhet er en del av markedsføringsarbeidet vårt som kommer hjelpeorganisasjoner til gode.

Forpliktelse

For det andre gir Bypsykologene bort betydelige deler av overskuddet. Bypsykologene ble den tiende i verden til å tegne bedriftsmedlemskap i Giving What We Can (GWWC). Det innebærer at vi har forpliktet oss til å gi minst ti prosent av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi legger listen for oss selv høyere  enn det og gir bort 10 prosent av hele omsetningen. I 2021 regner vi med at det blir rundt 300.000 kroner. I følge GWWC vil det kunne redde omtrent 10 barn under fem år fra å dø og mange flere fra å bli alvorlig syke. Kampanjen Betale med godhet kommer i tillegg til dette.

Synliggjøre muligheter

Hvorfor denne kampanjen? Hvorfor kan vi ikke bare drive som normalt, og så selv sende pengene videre til Leger Uten Grenser? Vel, vi ønsker blest om dette av flere grunner. Kampanjen er en del av Bypsykologenes omdømmebygging, sant nok. Men vel så vesentlig er det, at ved å involvere andre, så synliggjør vi noen muligheter folk kanskje ikke er oppmkerksomme nok på. For enkeltpersoner vil vi holde frem at man kan hjelpe mennesker i ekstrem nød ganske enkelt ved å vippse penger til Leger Uten Grenser (vippsnummer 2177).

Bypsykologene er samarbeidspartner til Leger Uten Grenser.
Tips til bedrifter

Overfor andre bedrifter vil vi demonstrere at det er mulig å dele inntektene med de som trenger det aller mest på jorden. Det går an å ha et ønske om overskudd og økonomisk trygghet, samtidig som man har blikk og hjerte for at andre trenger pengene mer. Et tips til bedrifter som vil følge etter: Når kundene betaler direkte til en hjelpeorganisasjon og ikke til bedriften, slik som i vår kampanje Betale med godhet , så blir ikke pengene beskattet først. Det betyr at hele beløpet tilfaller hjelpeorganisasjonen.

Betale med godhet

Vil du hjelpe deg selv – og samtidig verdens fattigste? Da kan du betale psykologtimen med godhet nå i desember. Takk til alle som er med å støtte Leger Uten Grensers arbeid på denne måten!

Hvorfor har Bypsykologene høye priser?

Skrevet av | 0 kommentarer

Høy pris gjør det mulig for Bypsykologene å tilby mennesker i bergensområdet rask og god psykologhjelp. Det gir oss også mulighet til å hjelpe flere enn vi ellers kunne ha gjort.

Bypsykologenes priser er blant de høyeste i bransjen, og ikke alle har råd til våre tjenester. Det er en etisk utfordring, når det vi driver med er å hjelpe mennesker som har det vondt. Kunne vi ikke vært litt mer medmenneskelige og senket prisene, slik at flere fikk råd til hjelpen vi tilbyr?

God, rask og forståelig hjelp

Svaret er nei, til og med om vi ser bort fra vårt eget ønske om å drive god butikk. Vi kunne ikke senket prisene og gitt et like godt psykologtilbud. Bypsykologenes “vare” er svært etterspurt. Vi tilbyr rask og forståelig psykologhjelp av høy kvalitet. Det betyr at vi gir time innen tre virkedager, ofte på dagen. For å opprettholde høy kvalitet evaluerer vi resultater og klienttilfredshet systematisk og tilpasser praksisen vår etter det. Vi gjør hjelpen forståelig ved å informere om hvordan vi jobber og hva man kan forvente hos oss.

Men vi har bare en begrenset mengde av dette høyt etterspurte produktet. Om vi la oss vesentlig lavere i pris ville vi raskt blitt utsolgt. Da ville vi ikke lenger kunne tilby timer til de som trenger en time og ikke om uker og måneder. Da ville bergensområdet mistet et unikt tilbud som mange opplever kjærkomment.

Ansvarliggjør det offentlige

Dette gjør det ikke mindre hjerteskjærende at mennesker som trenger rask psykologhjelp ikke får det fordi de ikke ser seg råd til det. Dessverre er det vanskelig å få billig psykisk helsehjelp der vi skal få det: i det offentlige. Ansvaret for dette ligger hos myndighetene og på oss som stemmer dem frem i stortings- og kommunevalg. Det er ikke vanskelig å finne løfter om rask psykisk helsehjelp i det offentlige. Faktisk står det i loven at vi skal få det, i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Men tilbudet er ikke tilstrekkelig til å oppfylle løftene og lovkravene. Det følger ikke nok millioner og milliarder med.

Bypsykologene gjør en betydelig innsats for å ansvarliggjøre myndighetene. Vi vil at de skal ta tak i dette og begynne å tilby alle som trenger det psykisk helsehjelp. Her er noen noe av det vi har gjort for å dra helsepolitikken i en bedre retning:

Hjelp til å finne frem

Et annet aspekt ved det offentlige tilbudet er den rotete organiseringen. Det er en jungel av tilbud som er vanskelig å orientere seg i. Pasienter sendes i ring, slik at ingen instans trenger å ta ansvar for at de får hjelp. Dette har Bypsykologene påpektflere ganger.

Bypsykologene har investert mye i å hjelpe mennesker med å finne frem i denne jungelen. Vi har skrevet denne guiden for hjelp i det offentlige. Videre gjør vi et arbeid for å informere om hvor man kommer raskest til i det offentlige, en oppgave som det offentlige selv forsømmer.

Vi presenterer også andre måter å få hjelp på. Under knappen for timebestilling på nettsidene våre er det en tydelig, rød knapp der det står “Billigere alternativer”. Knappen leder til en side som presenterer både offentlige og private tilbud som koster lite eller ingen ting. Ikke alle kan få hjelp av våre psykologer, men nettsidene våre hjelper alle til å komme litt videre når en søker hjelp.

Gratis kunnskap

Selv om bare betalende får komme og snakke med psykologene våre, så deler vi psykologisk kunnskap gratis ut til alle som er interessert. De tingene vi ofte sier igjen og igjen på psykologkontoret, kan vi like gjerne dele med alle, tenker vi. Vi bruker både vår egen blogg, sosiale medier og nyhetsmedier til dette. Her er noen eksempler:

Ved siden av alle samtalene vi har med klienter jobber altså Bypsykologene med å forbedre egne tjenester, forbedre offentlig psykisk helsevern, veilede folk til billig eller gratis psykisk helsehjelp og formidle hjelpsom psykologisk kunnskap. Det er de høye prisene som gir oss tid og råd til å jobbe med dette. De sikrer at vi alltid har litt ledig kapasitet så vi er klare når noen tar kontakt og trenger hjelp. Og i ledige stunder kan vi gjøre en innsats for psykisk helsehjelp for alle. På denne måten gagner Bypsykologenes høye priser også dem som ikke har råd til hjelp hos oss.

Forkorter køen

Bypsykologene betaler skatt, i likhet med alle bedrifter som tjener penger. Det er med å finansiere det offentlige psykiske helsevernet, slik at flere kan få behandling der. I tillegg forkorter vi køen ved at mange får behandling hos oss i stedet for å søke hjelp i det offentlige.

Støtte til gode formål

Bypsykologene forvalter inntektene sine på en litt annen måte enn det som er vanlig for private bedrifter. Vi ønsker å bidra til en bedre verden. Den mest effektive måten vi kan gjøre det på, er ved å se til at effektive hjelpeorganisasjoner får penger til å gjøre mer av sitt gode arbeid. Det gjør vi på to måter: For det første dirigerer vi markedsføringsmidler dit. Vi har sponsoravtale med blant annet Children and War Foundation og Røde kors, og vi har laget en videojulekalender der vi samler inn penger til Leger Uten Grenser, og selv dobler beløpet som samles inn.

I tillegg gir Bypsykologene bort betydelige deler av overskuddet. Bypsykologene er den tiende i verden som tegner bedriftsmedlemskap i Giving What We Can (GWWC). Det innebærer at vi har forpliktet oss til å gi minst ti prosent av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi legger listen høyere for oss selv og gir bort 10 prosent av hele omsetningen. I 2021 regner vi med at det blir rundt 300.000 kroner. I følge GWWC vil det kunne redde omtrent 10 barn under fem år fra å dø og mange flere fra å bli alvorlig syke. Fordi vi bruker penger til å hjelpe mennesker som lever i utrygghet og fattigdom, så er Bypsykologenes høye priser med på å redde liv i fjerne strøk.

Høy pris hjelper oss å nå målene

Vi legger ikke skjul på at Bypsykologene i likhet med de fleste private bedrifter har overskudd som mål. Men vi har også andre mål: 

 • hjelpe mennesker som trenger hjelp raskt
 • hjelpe de som ikke ser seg råd til hjelp hos oss til å få hjelp andre steder
 • skape et bedre offentlig psykisk helsevern
 • formidle hjelpsom psykologisk kunnskap gratis
 • hjelpe mennesker utenfor våre landegrenser, der nøden er størst

Høye priser hjelper oss på veien mot alle disse målene.

Hvordan lære å si nei

Skrevet av | 0 kommentarer

Er du en av dem som trenger å lære å si nei? Sier du alltid ja, selv når du egentlig ikke vil? Gode nyheter: Det går faktisk an å lære å si nei.

En del av de som søker hjelp hos psykolog er utslitt av sin egen hjelpsomhet. De sier ja til nye oppgaver på jobben, selv om de har det travelt allerede. De sier ja når venner ber om hjelp. De sier ja når idrettslaget trenger en frivillig. Selv om de egentlig ikke orker. Noen begynner å unngå folk for å ikke få mer å gjøre. Noen blir lettet når de blir syke, fordi de da slipper å stille opp for andre.

Farlig å si nei?

Hvorfor kan jeg ikke bare lære å si nei? spør de seg. Ofte er grunnen at tanken på å avvise andre fyller dem med en uutholdelig usikkerhet og uro.

I samtale hos psykologen kommer det gjerne frem at under all hjelpsomheten ligger det en oppfatning om at det å si nei er farlig. Den underliggende holdningen kan ofte formuleres slik: Det er galt av meg å si nei dersom andre kan bli lei seg. Eller slik: Andre vil begynne å mislike meg om jeg sier nei. Når slike holdninger er sterke er det ikke rart at det er vanskelig å si nei. Man risikerer å bli slem enten i egne eller andres øyne. Da er det tryggere å strekke seg litt til og si ja enda en gang.

Lære å si nei, trinn 1

I samtale med psykologen kommer mange fram til at dette er urimelige tenkemåter. Jeg mener jo at folk har lov til å ta vare på seg selv, så hvorfor skal ikke jeg ha lov å sette grenser? Alle må tåle å få et nei av og til, hvorfor skulle folk bli særlig sint på meg om jeg sier nei? Når man har begynt å tenke slik, så er man på god vei til å lære å si nei. Men mange har erfart at selv om man har begynt å mene at det er greit å si nei, så ender man likevel opp med å si ja når øyeblikket er der. Grunnen til det er at følelsene fortsatt forholder seg som om den gamle oppfatningen var gjeldende. Følelsene respekterer ikke at en har skiftet mening, men skriker opp som om en var i ferd med å gjøre noe galt eller noe farlig. Mange mister motet da, halvveis til å lære å si nei.

Lære å si nei, trinn 2

For det å skifte mening er bare det første av to trinn. Det neste trinnet er å praktisere meningen. Man må rett og slett handle som om en mente den nye meningen, selv om følelsene skriker høyt at en skal gi etter. Når en gjør det vil man erfare at det en har begynt å mene stemmer. Det går bra å si nei. Man har ikke gjort noen urett. Man har ikke blitt venneløs. Gradvis begynner følelsene og godta den nye meningen. Uroen blir mindre. Det blir lettere å si nei. Til slutt kan man velge selv når man vil være hjelpsom og når man vil ta det med ro. Man slipper å gjemme seg, man kan slappe av blant andre.

Her er en annen psykologs oppskrift på å lære å si nei.

Bypsykologene lover å gi 10 prosent til gode formål

Skrevet av | 0 kommentarer

Bypsykologene har lovet for hele verden å gi minst 10 prosent av overskuddet til organisasjoner som kan bruke det effektivt til å forbedre livene til andre. Vi velger også å høyne forpliktelsen til 10 prosent av hele omsetningen i 2021 og så lenge vi ser oss råd til det. Kan du gjøre noe lignende?

Myggnetting redder effektivt barn fra å dø av malaria. Bypsykologene har lovet å bidra til slik hjelp.

Organisasjonen Giving What We Can har siden starten i 2009 oppfordret privatpersoner til å avgi løfte om å gi betydelige beløp til spesielt effektive hjelpeorganisasjoner. Organisasjonen har ca 120 medlemmer i Norge og mer enn 6000 internasjonalt. Nytt er det at de også tar inn bedrifter som medlemmer. Bypsykologene er stolte av å være blant de 10 første til å slutte seg til, selv om vi er litt skamfulle over å si det høyt.

Effektiv hjelp

Medlemmer i Giving What We Can kan donere til hvilke formål de selv ønsker. Men vi skal forsøke å velge det man tror mest effektivt kan gjøre en positiv forskjell i verden. Bypsykologene gir bidragene sine gjennom gieffektivt.no. Det er en nettportal som anbefaler hjelpeorganisasjoner som basert på grundige evalueringer har vist seg å være spesielt kostnadseffektive. Målet er at norske givere skal kunne utrette mer med det de gir. 

Et eksempel på effektive hjelpeorganisasjoner er Against Malaria Foundation (AMF), som distribuerer impregnerte myggnett. Dette er en billig løsning som forhindrer død og lidelse forårsaket av malaria. Det er beregnet at for om lag 30 000 kroner til distribusjon av myggnett gjennom AMF blir ett barn under fem år reddet fra å dø. Vi regner med at Bypsykologenes bidrag i 2021 kan komme til å redde ti liv.

Hvorfor gjør vi dette?

Bypsykologene har fra starten hatt et ønske om å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. Vi erkjenner at en av de mest effektive måtene vi kan gjøre det er å gi penger til effektive hjelpeorganisasjoner. Hittil har vi vektlagt å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på å sponse gode formål. Nå erkjenner vi at vi har mer å gi og tror at vi vil få veldig mye for pengene om vi gir dem via gieffektivt.no. Det er kanskje den beste investeringen en bedrift kan gjøre.

Mange bedrifter jobber hardt for skape arbeidsplasser og velferd i vårt eget samfunn. Når vi løfter vi øynene litt, så ser vi at det finnes det kjempestore muligheter for å gjøre det samme i fattigere deler av verden. Vi kan redde liv bare ved å jobbe som vanlig og gi bort en del av det som gjenstår etter at regningene er betalt og alle har fått lønn. Vi har fra før en veldig meningsfull jobb der de daglige oppgavene går ut på å hjelpe mennesker som har det vanskelig til å få det bedre. Nå får vi enda en meningsdimensjon til jobben vår. 

Hvorfor sier vi høyt at vi gir?

Vi erkjenner at det å si høyt at man gir penger til gode formål ikke er god takt og tone. Er det ikke nok for oss å gi? Gir vi bare for å få ros og god PR? Da er det vel ikke godhet som ligger bak?

For vår egen del har vi blandede følelser ved å gå ut med dette. Mange vil nok applaudere det. Men en del vil synes det er lite troverdig og synes det er ufint av en privat bedrift med profittmotiver å fremheve dette. Den samlede virkningen på renommeet vårt er umulig å beregne.

Det er ikke så viktig hva motivene våre er. Og riktignok liker vi at folk tenker pent om oss, men også det er underordnet i denne sammenheng. Uansett gjør denne beslutningen mer godt i verden enn vi kunne gjort på noen annen måte. Det hender at klienter forteller oss at vi har reddet livet deres, og det er stort å få oppleve. Men ved å holde løftet vårt og dele av overskuddet i bedriften kan vi sørge for at mange liv blir reddet hvert eneste år. Enten vi er gode eller ikke. Enten folk liker det eller ikke.

Det finnes én god grunn til å si høyt at man gir bort mye penger til gode formål: Det åpner sinnene til folk. Tanken om at det går an å gi bort mer enn småpenger blir sådd. Nordmenn gir penger til gode formål, men det er – unnskyld utakknemligheten – i all hovedsak småpenger det er snakk om. 70 % av nordmenn gir mindre enn 1000 kroner i året til humanitære formål. Vi bruker to ganger mer penger på iskrem i Europa enn det alle verdens hjelpeorganisasjoner har til disposisjon i ett år.

Hvorfor er det slik? Selvsagt spiller egeninteressen inn. Penger hjelper oss å oppfylle ønskene våre og ønskene til våre nærmeste. Og ønskene kan rekke lenger enn pengene, også hos oss som har mye. Men andre ting spiller også inn. Når vi ser at det er normalt å skjemme bort seg selv og sine nærmeste, og unormalt å gi mye til mennesker lang borte, så skal det litt til at ideen om det sistnevnte dukker opp. Og om man skulle få tanker om det, så kan det virke uansvarlig å gjøre det når ingen andre gjør det. I situasjoner der løsningen ikke er opplagt bruker vi mennesker andres atferd som informasjon om hva som er rett og klokt å gjøre.

Kan du gi mye?

Det viktige her er ikke at storgivere, som Bypsykologene nå har blitt, er bedre enn andre. Det viktige er at alle vi som har mer enn vi trenger selv, har en unik mulighet til å hjelpe mennesker som lever med død og lidelse en hårsbredd unna på grunn av fattigdom. For at flere skal få øynene opp for det, trenger vi at noen går foran og viser at det går an å gi. Selv for de som bare er alminnelig rike nordmenn og ikke milliardærer. Hva tenker du om denne muligheten?

Bypsykologene er stolte av å være den tiende bedriften i verden som slutter seg til Giving What We Can

Din julegave til Leger Uten Grenser blir doblet

Skrevet av | 0 kommentarer

Sjelden har du fått mer for pengene! 💰💰 Støtt Leger Uten Grenser nå og Bypsykologene dobler ditt bidrag.

Gi en julegave til nå til Leger Uten Grenser! Bypsykologene dobler ditt bidrag.

Vil du bidra? Klikk her for å gå til innsamlingsaksjonen.

Leger Uten Grenser hjelper barn og voksne i Jemen, der en av verdens største humanitære katastrofer fortsatt pågår og sykehus er bombet i stykker. Pengene går til Leger Uten Grenser, uten øremerking. Innsamlingsaksjonen er initiert av julekalenderen 📆 “Jakten på den gode gaven”.

Bypsykologene dobler 💰💰 beløpet opp til 50.000 innsamlede kroner. Løp og gi! Og spre det glade budskap om denne muligheten.

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. De er i all hovedsak (over 90 prosent) finansiert gjennom private givere. Dette gjør det lettere å være uavhengige, nøytrale og upartiske, noe som legger grunnlag for hvordan vi jobber i felt. Leger Uten Grenser gir helsehjelp i krig og konfliktsoner, rykker ut etter naturkatastrofer og gir helsehjelp til mennesker på flukt. De er også til stede i kroniske kriser og land med svakt helsevesen. De jobber etter universale medisinske og etiske retningslinjer og behandler alle, uavhengige av etnisitet, kjønn, religion, politisk ståsted eller hvilken side man eventuell har i en konflikt.

Vil du bidra? Klikk her for å gå til innsamlingsaksjonen.