Toppmeny
Meny

Bestill time

Most recent articles

Utbrent

Skrevet av – 15. februar, 2018 | 0 kommentarer

Er du utslitt? Har du vært sterk alt for lenge? Det hjelper å snakke med noen. Hos Bypsykologene får du time raskt – gjerne på dagen.

Helse Vest tar grep mot kaotisk avtalespesialistordning

Skrevet av – 17. januar, 2018 | 0 kommentarer

Det blir slutt på at pasienter må ringe rundt for å finne en offentlig psykolog dersom Helse Vest får gjennomslag.

Helse Vest har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at alle henvisninger skal gå til felles vurderingsenheter. Det melder Bergens Tidende. Dagens praksis – at avtalespesialistene mottar henvisninger og kan avvise dem uten rettighetsvurdering – er i strid med lovverket.

Bypsykologene applauderer. I avisartikkelen betegner Bypsykologenes Sivert Straume dagens ordning som et lotteri med veldig små vinnersjanser. Han går i mot psykologforeningens anbefaling om å øke antallet avtalespesialister. Han er enig med psykologforeningen i at den offentlige behandlingskapasiteten er for liten men legger til: – Hvis myndighetene velger å øke antallet avtalespesialister uten å gjøre noe med systemet, styrker de en kaotisk og uoversiktlig ordning.

Bypsykologene har tidligere tatt til orde for den organiseringen som Helse Vest nå foreslår.

Syke tanker

Skrevet av – 16. oktober, 2017 | 0 kommentarer

Innlegg i Bergens Tidende fra Bypsykologene 15. oktober 2017. Her er originalversjonen:

Tenker du på å stikke din mor i øyet med en fruktkniv? Da er du helt normal.

Det begynte som en rar tanke. Da den stadig vendte tilbake ble du først irritert, så skremt og til slutt fortvilet. Nå grubler du intenst: hvorfor kommer denne tanken? Hvorfor vil den ikke gå vekk? Du tviler på deg selv: Kan jeg miste kontrollen og faktisk gjøre det? Er jeg i ferd med å bli gal? Er jeg ond? Tankene tar over, du tenker på dem hele tiden, du begynner å gjøre ting for at de skal gå bort eller for å sikre at du ikke handler på dem. Du forsøker å distrahere deg, gjemmer alle kniver og unngår din mor. Grusomme tanker styrer livet ditt. Slik er det å streve med tvangstanker. Riktig nok tenker ikke alle på nøyaktig det å stikke sin mor i øyet. Noen får bilder av seg selv der de med vilje skyver barnevognen foran en bil. Noen får tanker om at de har en annen legning enn den de trodde. Andre får sinnet fullt av banneord når de folder hendene til bønn.

Uanstendig er normalt

Det er vanlig å få fæle tanker. Vi tenker titusener av tanker hver dag. Bevisstheten er en kontinuerlig idemyldring der alle forslag er velkomne, men der de fleste raskt forkastes som ubrukelige og ikke får noen videre behandling. I undersøkelser erkjenner 80-90%  av oss at vi har hatt tankene som ble gjengitt over eller beslektede tanker. Da blir det tvilsomt å betegne det som sykt få uanstendige tanker av og til. De fleste opplever ikke disse tankene som noe problem. De er raskt glemt. Et mindretall, noen titalls tusen i Norge, henger seg imidlertid opp i dem og tenker på dem store deler av tiden. Men heller ikke med disse er det noe grunnleggende galt. Tvert i mot, det er normale og sunne mekanismer som skaper og opprettholder problemet.

Dårlige strategier

Når vi står overfor en fare er den naturlige impulsen å ville fjerne den, være årvåken og unngå den. Evnen til å reagere med frykt og unngåelse har berget oss gjennom evolusjonen. Evnen til å reflektere over oss selv og tenke oss fram til løsninger på problemer har brakt menneskeheten langt. Men når det er våre egne tanker som er trusselen og problemet, er dette dårlige strategier:

  • Tankeundertrykking – det å skyve bort ubehagelige tanker – er ikke lett. Prøv å ikke tenke på en isbjørn i det hele tatt de neste ti sekundene… Dukket den opp? De fleste erfarer at tankeundertrykking bare gjør det verre.
  • Trusselmonitoriering – det å stadig sjekke sjekke om trusselen har økt eller minket –  er fornuftig nok når det er en ytre fare. Men det å sjekke om en tanke fortsatt er tilstede, er umulig uten å samtidig hente den fram.
  • Unngåelse er fornuftig når faren er reell.  Men er frykten grunnløs, så bidrar unngåelsen bare til at vi ikke oppdager at det ikke er noe å frykte, og angsten opprettholdes. Gjemmer du alle knivene i huset, så får du aldri avkreftet ideen om at du kommer til å stikke noen med dem.
  • Grubling og bekymring kan gi oss god forståelse av et problem og kanskje også en løsning. Men når problemet er at vi har tenkt oss inn i fortvilelse, hjelper det ikke med mer av det samme.

Misforståelsen

Normale, «uakseptable» tanker leder inn i plagsomme tvangstanker på grunn to overbevisninger: «Tankene mine avslører hvordan jeg egentlig er» og «Jeg kan bli slik jeg tenker». Dette er misforståelser. Hvis tankene våre definerte oss, så ville vi alle hatt svært kaotiske personligheter, så uryddig som tankestrømmen vår er. Og tankene styrer ikke atferden vår mot vår vilje. Prøv nå: Tenk på en tilfeldig, grufull handling du ikke har lyst å gjøre. Still deg i en posisjon der du enkelt kan utføre den. Du skal ikke gjøre det. Men du skal tenke intenst på å gjøre det… Nå, ble du morder eller torturist av å tenke disse tankene? Hva sier dette om tankens makt?

Av alle tankene jeg har omtalt i denne teksten er det ingen som er syke. Men intoleranse for tanker kan sette i gang og opprettholde en tvangslidelse. Blir man mindre dømmende mot sine egne tanker, kan de påtrengende tankene litt etter litt bli mindre dominerende.

 

Psykologenes skyld?

Mennesker har medfødt anlegg for tvangstanker. Det kan vi lite gjøre med. Men det finnes tankegods i kulturen som forsterker det og som vi bør ta et oppgjør med. Psykoanalysen som dominerte psykologifaget gjennom store deler av 1900-tallet vektla sterkt at mennesket har mye uanstendighet i sitt ubevisst sjelsliv, at dette plutselig kan komme til uttrykk i dramatisk atferd, samt at tanker og handlinger som kan virke tilfeldige avslører hvordan vi egentlig er skrudd sammen. Kirken har lært oss at tanker og følelser kan være syndige. Hver søndag bekjenner de troende at de har syndet, ikke bare med ord og gjerninger men også med tanker. Bibelen anser sinne som jenvngodt med drap og seksuelt begjær som identisk med seksuelle handlinger. Noen bestselgerbøker, som Paulo Coehlos «Alkymisten» og Rhonda Byrnes «The secret», har også forkynt budskapet om tankens kraft: Det vi ønsker, tror eller visualiserer, det vil skje. Og så kan vi gå i oss selv. Hvem har ikke utbrutt «Så sykt!» når en hører om tanker og fantasier som virker fremmede og vekker ubehag. Alt dette er tilskyndelser til å vokte på tankene sine.

Frykten for fordømmelse

Noen går i årevis og nevner aldri for noen hvilke forferdelige tanker de har. Risikoen synes altfor stor. Andre vil bli bestyrtet og fordømme, tenker de; politiet kan bli varslet; man kan bli stengt inne og dopet ned. Gevinsten ved å åpne seg kan på den annen side være enorm lettelse.Det har vært flere oppslag i media de siste årene om at Helse Bergen nå kan tilby effektiv behandling til pasienter med tvangslidelse. Likevel velger en del å betale for privat behandling, fordi tabuet er så sterkt at de ønsker større diskresjon enn det offentlige kan gi, eller fordi desperasjonen gjør at de ikke kan vente på fastlegetime og saksbehandling før de får hjelp.

Som psykolog har jeg erfart at de som sliter med blasfemiske, uanstendige eller grusomme tvangstanker, raskt blir bedre når de skjønner hva som opprettholder tankene og at det ikke er noe galt med dem. Kanskje kan tvangstanker forebygges og reduseres i befolkningen om denne kunnskapen blir tatt med ut av terapirommet til allmennheten. Kanskje kan denne artikkelen bidra til at noen våger å åpne seg for en person de stoler på og som lytter uten å dømme.

Jeg får vise vei og bekjenne en av mine egne «uakseptable» tanker: Når jeg står foran et stup sammen med noen, tenker jeg ofte: hva om jeg skubber? Det er ubehagelig, men jeg vet at jeg ikke er spesielt unormal eller i ferd med å bli gal. Og det er ikke farlig å være nær meg ut på Trolltunga eller Prekestolen.

 

Hold ut!

Skrevet av – 14. mai, 2017 | 0 kommentarer

Innlegg i Bergens Tidende fra Bypsykologene 14. mai 2017. Her er originalversjonen:

Om livet er langt som en fotballbane, så er depresjonen kortere enn et skritt. Søk hjelp, støtte og aktivitet mens du venter på at den går over.

Jeg skriver til deg som knapt orker å lese denne teksten. Til deg som har vanskelig å tro den gjelder deg, siden den inneholder håp. Til deg som kjenner deg tung, trist, gledesløs, håpløs. Til deg som bare har lyst å slippe og ser døden som en løsning.

Bekymring for selvmord

Selvmord er blitt aktualisert av TV-serien “13 reasons why”, som handler om en 17 år gammel jente som tok livet sitt og etterlot seg kassettopptak der hun forklarer hvorfor. Det har utløst en ikke grunnløs bekymring for at ungdom skal ta etter henne. Smitteeffekt ved offentlig eksponerte selvmord har blitt observert siden Goethes romanfigur Werther begikk selvmord i ulykkelig kjærlighet på 1700-tallet.

Det er langt flere enn 13 grunner til at folk tar sitt eget liv. Det handler både om personens indre og forhold rundt den. Det har blitt bemerket at Hannah i TV-serien ikke har tegn til en av de viktigste risikofaktorene. Den du har – depresjon. Deprimerte har ofte selvmordstanker. Dessverre tar en del av dem også livet sitt. Du skal ikke ende blant dem. Dette skal du gjøre i stedet: søk støtte og hjelp, gjør de tingene som hjelper litt og hold ut til livet blir bedre igjen.

Søk støtte og hjelp

Få har større behov for sosial støtte enn du har nå. Samtidig har du ideer som stopper deg i å fortelle: ingen bryr seg, jeg er ikke verdt det, jeg vil bli avvist, ingen kan forstå, de vil ikke tåle å høre hvor vondt jeg har det, det vil ikke hjelpe likevel.

Du tar feil. Kjenner du en pålitelig person skal du være veldig uheldig om det ikke hjelper å åpne seg litt. Dine nærmeste har nok merket noe på deg. De bekymrer seg allerede. Sannsynligvis er det en lettelse for dem å få vite litt om hva du sliter med i stedet for å tenke sine egne katastrofetanker.

Du kan også få profesjonell hjelp. Det offentlige psykiske helsevernet har sine mangler, men når det kommer til å hjelpe personer i de verste krisene, så er det mange instanser og personer som ser alvoret og gjerne vil bidra. Helsesøster på skolen, bedriftshelsetjenesten, fastlegen er noen av dem som kan støtte deg og hjelpe deg til riktig behandling. Legevakten er alltid åpen og sluser deg raskt videre til rett sted. Det finnes god, effektiv behandling for depresjon.

Gjør det som hjelper

Depresjon kan man ikke bare skjerpe seg ut av, og ingen har en trylleformel som kan ta den bort med en gang, selv om vi gjerne skulle hatt det. Du må du regne med at det blir vonde dager i en tid framover. Men det er ikke likegyldig hva du gjør. Aktivitet hjelper – kanskje vel så mye som medisiner. Når du først skal ha det vondt, spør deg selv: hva er den beste måten å ha det vondt på? Er det sammen med noen som ikke krever så mye av deg? Er det ved å gå en tur? Er det ved å spille gitar?

Kanskje har du ingen ideer. Ikke overraskende. Du er ikke på ditt mest kreative nå, bortsett fra når det gjelder å finne argumenter for at ingenting vil hjelpe deg. Selv om du kanskje ser fornuften i aktivitet, føles det feil eller helt umulig å få til. Vanligvis er følelsene er et kompass vi kan styre etter. Har vi lyst er det sannsynligvis bra for oss. Er vi slitne har vi antakelig anstrengt oss litt mye og trenger å hvile. Men for deg som er deprimert er kompasset i ulage akkurat nå. Nålen er limt fast på nord og ned. Spør du deg selv om du orker er svaret gitt på forhånd: Nei.

Når kompasset ikke virker, hva skal du da styre etter? Etter fakta. Du kan lytte forskningens råd og søke aktivitet. Hyggelig aktivitet, vel og merke, og det som gir deg en følelse av mestring. Du kan også finne dine egne fakta. Utforsk hva som virker for deg. Gå systematisk til verks: skriv ned hvor mye energi du har før, under og etter aktiviteten. Kanskje finner du at selv om du på forhånd kjente at du ikke hadde krefter til det, så klarte du å gjennomføre det og til og med gikk med overskudd i energiregnskapet. Mål også andre ting du trenger mer av: glede, mestring, mening. Lykkes du ikke første gangen, prøv igjen, gjerne med en litt bedre tilpasset aktivitet. Det kan være vanskelig å gjennomføre dette på egenhånd. Kanskje noen kan hjelpe deg å holde fokus, løse problemer som oppstår og minne deg om framskritt du har gjort.

Hold ut

Alvorlig depresjon varer ofte et halvt år uten behandling. Det kan virke uoverkommelig når hvert minutt er en lidelse. Det er likevel gode grunner til å avstå fra drastiske løsninger og heller vente til livet blir bedre igjen.

Akkurat nå har du mørke solbriller på. Fortiden er mørk, nåtiden er så gråbelagt at det er vanskelig å se, og framtiden er svart. Det er en god nyhet til deg. Livet ditt er egentlig mye bedre enn det ser ut. Når solbrillene løftes vil du se at situasjonen din er langt lysere en du trodde og at du er en helt ok person. I jobben min hører jeg personer beskrive et totalt meningsløst og verdiløst liv. Kontrasten til hvor mange venner, gleder og muligheter de forteller om når depresjonen letter, er enorm. Noen få ganger har jeg fått melding om at et slikt godt liv gikk tapt fordi personen som skulle leve det ga opp da det var på det mørkeste. Det er trist, vondt, fortvilende – og litt ergerlig, for det var en så kostbar løsning på et midlertidig problem. Selv om tiden med depresjon er lang, er tiden uten mye lenger. De fleste kan forvente å bli rundt 80 år. Om livet var et løp over en hel fotballbane, så varer depresjonen mindre enn et skritt. Synd om en da skulle snuble og gå glipp av et pent løp med en god avslutning.

Vedvarende depresjon

Noen har tyngre liv enn andre. Løpet over fotballbanen har mange tunge skritt og går ikke i rett linje. Men det finnes lyspunkter også for deg med slike vedvarende eller tilbakevendende depresjoner. Noen perioder er lettere, noen stunder er gode, og pur glede forekommer i glimt, selv om det er glemt når det blir helt svart. Rådene er de samme: søk støtte og hjelp, gjør de tingene som hjelper litt og hold ut til livet blir bedre igjen.