Behandlings­resultater 2012

Bypsykologenes pasienter opplever raskt bedring i livskvalitet. Figur 1 er et gjennomsnitt av utviklingen hos ti pasienter høsten 2012. Vi ser av grafen at pasientene sett under ett merker en markant bedring allerede etter en til to konsultasjoner....

Les mer

Pasient­tilfredshet 2012

Terningkast fem var gjennomsnittet av 16 pasienters vurdering av behandlingen hos psykolog Sivert Straume i en undersøkelse fra november og desember 2011. Samtlige pasienter i undersøkelsen anbefalte behandlingen, og de gav god omtale i åpent svarfel...

Les mer

Bypsykologene åpner dørene

2. januar åpner Bypsykologene dørene for første gang. Bypsykologene vil være et friskt pust innen psykisk helse og gjøre det lettere å få god psykologhjelp for personer med lettere og moderate psykiske lidelser, eller som står i en vanskelig livssitu...

Les mer