Om oss

Om psykologene våre


Et av våre kontorer i Bergen sentrum

Om Bypsykologene: Bypsykologene er et psykologkontor som har som mål å gjøre god psykologhjelp lett tilgjengelig for personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet retter seg primært mot voksne. Våre psykologer er kunnskapsrike fagpersoner og gode samtalepartnere. Under er en presentasjon av hver av dem.

I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem.

Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at «når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser som generalforsamlingen velger. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.»

Bypsykologene har forpliktet seg til å gi bort minst 10% av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner.

Psykologene våre:

Madeleine profilbilde

Madeleine Christensen er psykolog hos Bypsykologene. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og har videreutdannelse innenfor klinisk arbeid med par fra Høgskolen i Bergen. Parrelaterte problemer og behandling for lettere psykiske lidelser er hennes arbeidsområder. Hun benytter i hovedsak en kognitiv tilnærming, men er også åpen for bruk av virkemidler fra andre terapiformer dersom pasientenes problemer tilsier dette. Madeleine har jobbet hos Bypsykologene siden oppstart i 2013.

Klienter om Madeleine:

“Gode samtaler; løsningsorientert, støttende. Gir konkrete råd og peker på muligheter.”

“Flink. Vet hva hun snakker om.”

Portrettfoto av psykolog Sander Rsoøy

Sander Rosøy er psykolog hos Bypsykologene. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen.  Sander har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har også hatt privatpraksis med videoterapi. Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er de metodene han bruker oftest. I tillegg bruker han elementer fra aksept- og forpliktelsessterapi (ACT), dialektisk atferdsterapi (DBT), emosjonsfokusert terapi (EFT) og eksistensialistisk psykologi. Han har vært tilknyttet bypsykologene siden 2022.

Klienter om Sander:

“Veldig dyktig behandler som forstår meg og skaper en komfortabel og lett atmosfære.”

«Vennlig og oppriktig engasjert i hvordan jeg har det og tenker. Jeg har sjelden følt meg så sett og hørt.»

Sivert profilbilde

Sivert Straume er seniorpsykolog hos Bypsykologene.  Han er utdannet psykolog ved Universitet i Bergen og har videreutdanning i kognitiv terapi. Han har en fleksibel tilnærming til pasientens problemer. Foruten kognitiv terapi bruker han elementer fra metakognitiv terapi, nærværsbasert terapi («mindfulness»), humanistisk psykologi, positiv psykologi og endringsfokusert rådgivning. Han har også erfaring fra privatpraksis ved Aleris medisinsk senter, spesialisthelsetjenesten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Bergensklinikkene, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsesstasjon og klinisk søvnforskning. Sivert startet Bypsykologene i 2013.

Klienter om Sivert:

«Rolig, fornuftig og dømmer ikke. Praktisk og løsningorientert.»

«Veldig gode samtaler. Bedring etter få timer.»

 

silhuett kvinne
Hvem blir Bypsykologenes neste psykolog?

Er du en dyktig psykolog eller vil du bli det? Bypsykologene ønsker flere psykologer. Ta kontakt. Send gjerne med CV.

Organisasjonsnavn: Bypsykologene AS

Organisasjonsnummer: 912 345 157

Daglig leder: Sivert Straume

Bypsykologene ble etablert i Bergen i 2012.