Toppmeny
Meny

Bestill time

Billigere alternativer

Om oss

Om psykologene våre


Et av våre kontorer i Bergen sentrum

Om Bypsykologene: Bypsykologene er et psykologkontor som har som mål å gjøre god psykologhjelp lett tilgjengelig for personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet retter seg primært mot voksne. Våre psykologer er kunnskapsrike fagpersoner og gode samtalepartnere. Under er en presentasjon av hver av dem.

I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem.

Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at «når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser som generalforsamlingen velger. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.» Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner.

Psykologene våre:

Julia profilbilde

Julia Jin Nordeide er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Hun har videreutdannelse innenfor hypnoterapi og EMDR (traumebehandling). Hun tilbyr også  kognitiv terapi. I behandling fokuserer hun særlig på pasientens ressurser og hvordan man kan få det bedre og fungere bedre når de tas i bruk på nye måter. Hun har jobbet hos Bypsykologene siden våren 2016. Julia har også erfaring fra egen privatpraksis og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

 

Madeleine profilbilde

Madeleine Christensen er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Hun har videreutdannelse innenfor klinisk arbeid med par fra Høgskolen i Bergen. Parrelaterte problemer og behandling for lettere psykiske lidelser er hennes arbeidsområder. Hun benytter i hovedsak en  kognitiv tilnærming, men er også åpen for bruk av virkemidler fra andre terapiformer dersom pasientenes problemer tilsier dette. Madeleine har jobbet hos Bypsykologene siden oppstart i 2013.

 

Sivert profilbilde

Sivert Straume er utdannet psykolog ved Universitet i Bergen. Han har videreutdanning i kognitiv terapi. Han har en fleksibel tilnærming til pasientens problemer. Foruten kognitiv terapi bruker han elementer fra metakognitiv terapi, nærværsbasert terapi («mindfulness»), humanistisk psykologi, positiv psykologi og endringsfokusert rådgivning. Han har også erfaring fra privatpraksis ved Aleris medisinsk senter, spesialisthelsetjenesten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Bergensklinikkene, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsesstasjon og klinisk søvnforskning. Sivert startet Bypsykologene i 2013. Han er seniorpsykolog hos Bypsykologene.

 

silhuett kvinne

Hvem blir Bypsykologenes neste psykolog?

Er du en dyktig psykolog eller vil du bli det? Bypsykologene ønsker flere psykologer. Ta kontakt. Send gjerne med CV.

 

Organisasjonsnavn: Bypsykologene AS

Organisasjonsnummer: 912 345 157

Daglig leder: Sivert Straume

Bypsykologene ble etablert i Bergen i 2012.