Pasienttilfredshet

Pasienter hos Bypsykologene er svært tilfredse med behandlingen. De gir høye terningkast og mye ros.

Det framkommer i tre undersøkelser vi har gjort. I den første undersøkelsen, av 2012, gir de i gjennomsnitt terningkast 5. I undersøkelsen av 2013 er skåren enda høyere. Her framkom det også at selv pasienter som bare har 1 samtale og ikke kommer igjen ser ut til å være fornøyde, og dette bekreftes i undersøkelsen av 2015.

I undersøkelsene av 2012, 2013 og 2021 kunne samtlige pasienter i undersøkelsen anbefale behandlingen, og i åpent svarfelt ga de god omtale av både måten de ble møtt på og resultatene de oppnådde. Undersøkelsene samsvarer godt med det antall stjerner og de omtaler Bypsykologene får på gulesider.no. Undersøkelsen av 2015 samlet inn data på en mindre effektiv måte, med den følgen at antall omtaler og terningkast ble for lavt til at de er tatt med i rapporten.

Tre undersøkelser av behandlingsresultater tyder på at pasientenes tilfredshet kommer av at de opplever en positiv endring i løpet av behandlingen.