Behandlings­resultater

Bypsykologenes pasienter opplever rask bedring i livskvalitet. Det er konklusjonen i fire undersøkelser vi har gjort.

Figur 1: Pasientenes gjennomsnittlige livskvalitet 
Pasientenes gjennomsnittlige livskvalitet. Fra resultatundersøkelsen i 2012 

I den første undersøkelsen, av 2012, beveget pasientgruppen som helhet seg fra å være godt innen for klinisk område til å ligge helt oppunder grensen til ikke-klinisk område og var altså i ferd med å bli frisk ved avslutning av behandlingen. Ni av de ti pasientene opplevde en positiv utvikling i løpet av behandlingen, seks av dem etter bare en eller to konsultasjoner.

Undersøkelsen av 2013 fant at gjennomsnittspasienten var enda litt friskere ved avslutning av behandlingen. I gjennomsnitt hadde de den livskvalitet man forventer å finne hos psykisk friske personer. Ved behandlingens begynnelse oppga pasientene i gjennomsnitt at de kjente seg “mye” plaget av sitt problem, mens skåren var redusert til “litt” ved avslutning. I en undersøkelse av 2015 finner at pasientene har like høy livskvalitet ved avslutning som de hadde i 2013.

Den siste undersøkelsen, av 2019, fant også at pasientene opplever betydelig bedring. Bedringen var noe mindre enn i tidligere undersøkelser, men samtidig var det gjennomsnitlige behandlingsforløpet enda kortere: 3,7 konsultasjoner over 28 dager. Denne undersøkelsen fokuserte mer på hva den typiske pasienten hos Bypsykologene kan forvente enn tidligere undersøkelser.

Tre andre undersøkelser viser at pasienter hos Bypsykologene opplever høy tilfredshet. Flere av pasientene skriver at de har opplevd en positiv endring i løpet av behandlingen. Det samme har pasienter gjort på gulesider.no.