Toppmeny
Meny

Bestill time

Billigere alternativer

Behandlings­resultater

Bypsykologenes pasienter opplever rask bedring i livskvalitet. Det er konklusjonen i tre undersøkelser vi har gjort.

Figur 1: Pasientenes gjennomsnittlige livskvalitet 

Pasientenes gjennomsnittlige livskvalitet. Fra resultatundersøkelsen i 2012 

I den første undersøkelsen, av 2012, beveget pasientgruppen som helhet seg fra å være godt innen for klinisk område til å ligge helt oppunder grensen til ikke-klinisk område og var altså i ferd med å bli frisk ved avslutning av behandlingen. Ni av de ti pasientene opplevde en positiv utvikling i løpet av behandlingen, seks av dem etter bare en eller to konsultasjoner.

Undersøkelsen av 2013 fant at gjennomsnittspasienten var enda litt friskere ved avslutning av behandlingen. I gjennomsnitt hadde de den livskvalitet man forventer å finne hos psykisk friske personer. Ved behandlingens begynnelse oppga pasientene i gjennomsnitt at de kjente seg “mye” plaget av sitt problem, mens skåren var redusert til “litt” ved avslutning.

Den siste undersøkelsen, av 2015, finner at pasientene har like høy livskvalitet ved avslutning som de hadde i 2013.

Tre andre undersøkelser viser pasienter hos Bypsykologene opplever høy tilfredshet. Flere av pasientene skriver at de har opplevd en positiv endring i løpet av behandlingen. Det samme har pasienter gjort på gulesider.no.