Undersøkelse

Bypsykologene tilbyr undersøkelse av personers psykiske helse. Undersøkelsen gir et godt grunnlag for å legge en behandlingsplan, eller for å henvise til behandling i det offentlige.

Undersøkelsen består vanligvis av 2 samtaletimer hos psykolog. Nøyaktig hvor lang tid det tar er avhengig av blant annet hvor kompleks problematikken er og hvor lett det er for deg å gi klare og sikre svar på spørsmålene psykologen stiller. Dersom du er tydelig på at det er en undersøkelse du ønsker når du bestiller time, eller i begynnelsen av timen, gir du psykologen anledning til å bli mer strukturert og styrende, og undersøkelsen går raskere. Dersom du har fylt ut både Pasientkort og Selvrapportskjema sparer du enda mer tid. Om du har problemer med å lese og forstå kartleggingsskjemaene, kan det være nyttig å få hjelp av en person du stoler på når du fyller ut. Spørsmål du ikke kan svare på eller ikke ønsker å svare på, kan du bare hoppe over. Det er en fordel om en lege på forhånd har vurdert om det kan være kroppslige årsaker til problemet du søker hjelp for. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Aleris medisinsk senter i Bergen, tilbyr også legeundersøkelse. Stiller du forberedt på denne måten kan det svare seg å bestille en dobbeltime, slik at du får kartleggingen unna på en dag. Det er likevel ikke et krav at du har fylt ut skjemaene før du kommer til timen. Du må heller ikke ha vært undersøkt hos lege.

Undersøkelsen fokuserer på hvordan du har det nå og hvordan du har hatt det tidligere, både når det gjelder psykiske symptomer og fungering og livssituasjonen ellers. Undersøkelsen munner ut i en vurdering av tilstanden din og hvilke behov du eventuelt har når det gjelder behandling. Dersom Bypsykologene har kompetanse på den problematikken du trenger hjelp til, vil vi gi tilbud om behandling. Dersom du kan regne med å få bedre hjelp et annet sted, eller ønsker det av andre grunner, tilbyr vi å henvise videre. En del pasienter ønsker å få behandling i det offentlige fordi det er billigere. Bypsykologene har oversikt over det offentlige tilbudet og kan hjelpe deg til egnet behandling med relativt kort ventetid i bergensområdet. Alternativene kan du lese mer om her. Kostnaden for henvisning finner du i vår prisliste. Også fastlegen din skal kunne henvise deg til behandling i det offentlige.