ADHD, Tjenester, Utredning

ADHD utredning voksen – Har jeg diagnosen?

ADHD utredning voksen illustrert med bilde av tråder av lys i ulike farger viklet inn i hverandre.

ADHD utredning voksen består av samtaler med lege eller psykolog, der det avklares om diagnosen er tilstede eller ikke. Hos Bypsykologene kan du få svaret innen få uker og i noen tilfeller på èn eller to dager.

ADHD utredning voksen illustrert med bilde av tråder av lys i ulike farger viklet inn i hverandre.

ADHD utredning voksen trenger ikke å ta lang tid.

ADHD utredning voksen har blitt mer aktualisert de siste årene. Mange personer har først i voksen alder blitt oppmerksom på at de har symptomer på ADHD. Samtidig kan de se tegn til at symptomene var tilstede også i oppveksten. En del kjenner da et behov for å få avklart om de har diagnosen, enten fordi de ønsker behandling som kan hjelpe på problemer de har i dag, eller for å få en forklaring på hvorfor ting har vært vanskelig oppigjennom.

ADHD utredning voksen uten ventetid

Dessverre er det ikke lett å få ADHD utredning voksen i den offentlige spesialisthelsetjenesten. For å få det må man ha alvorlige symptomer og nedsatt funksjon, og selv da kan ventetiden være opp til et halvt år.

Mot dette er Bypsykologene en sterk kontrast. Vi gir time hos psykolog svært raskt. Selve ADHD-utredningen gjør vi raskt, og likevel med grundighet. Vi følger retningslinjen for ADHD-utredning, som gir en kvalitetssikring. Utredningstiden forkorter vi på tre måter:

 • Vi utreder ikke mer enn det som er nødvenig.
 • Vi har effektive prosedyrer for å innhente informasjon.
 • Vi tilbyr utredningssamtaler med kort mellomrom.

Når ADHD ikke er tilstede, kan psykologen ofte slå det fast etter første konsultasjon. Da vil videre ADHD-utredning være overflødig og klienten kan spare tiden og pengene. Peker den første undersøkelsen mot at ADHD er en rimelig sannsynlig forklaring på problemene, må en gå grundigere til verks for å konkludere. Normalt kan undersøkelsen fullføres med èn dobbelttime og èn enkelttime til. Dermed er det enkelte ganger mulig å få avklart problemstillingen etter èn eller to dager, dersom alt ligger til rette.

Bypsykologene har ikke fastpris. I stedet tar vi betalt for tiden det tar å gjøre utredningen. Er utredningen ukomplisert vil det koste rundt 16.000 kroner å gjennomføre utredningen med timepriser per august 2023 (Se oppdaterte timepriser). Enkelte saker er særlig arbeidskrevende, og da kan kostnaden bli vesentlig høyere. På den annen side: Dersom det i første konsultasjon er klart at ADHD ikke er tilstede og man stopper utredningen da, blir prisen i overkant av 4.000 kroner.  Gjør man de forberedelsene vi anbefaler, blir jobben enklere for psykologen, og det vil bidra til at kostnaden ikke blir unødvendig høy.

Hjelp videre

Dersom første konsultasjon peker tydelig mot at ADHD ikke er tilstede, avsluttes utredningen dersom ikke klienten ønsker det annerledes. Undersøkelsen er likevel verdifull, både fordi klienten får svar på et viktig spørsmål og fordi undersøkelsen kan avdekke annen psykisk problematikk. I så fall kan vi tilby behandling hos oss, eller veiledning til riktig hjelp andre steder.

Dersom psykologen stiller diagnosen ADHD, kan klienten selv velge veien videre. Noen ønsker medikamentell behandling. Da kan klienten enten ta med seg utredningsrapporten til en privatpraktiserende psykiater og be om vurdering for medikamentell behandling, eller vi kan henvise. Noen ønsker hjelp til å gjøre tilpasninger og lære seg strategier som reduserer problemene ADHD skaper. Da kan vi tilby samtaler for det.

Hva gjør ADHD-utredning komplisert?

Det er ofte fort gjort å avgjøre at ADHD-symptomene oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet er tilstede. Det at symptomene er klart tilstede, er ofte grunnen til at en person mistenker ADHD. Den store utfordringen er at disse symptomene ikke er unike for ADHD. Ulike psykiske lidelser og problemer i livet ellers kan skape lignende symptomer. Derfor må det undersøkes om problemene har vært tilstede i tilstrekkelig grad, på tilstrekkelig mange områder, tilstrekkelig lenge, og det må utelukkes at andre forhold forklarer symptomene bedre.

Derfor kan vi utrede raskt

Vi bruker både vidt anerkjente og egenutviklede spørreskjemaer som klienten fyller ut før første konsultasjon. Det sparer mye tid, og gjør at vi i første time finner ut om det er grunn til å gå videre med utredningen. I andre samtale bruker vi et anerkjent fokusert og strukturert intervju for å få nok systematisk informasjon til å avgjøre om ADHD er tilstede eller ikke. Dersom psykologen mangler informasjon etter de to første samtalene, avtales den tredje. Vi legger til rette for at samtalene kan skje med kort mellomrom. 

Slik foregår ADHD utredning voksen

 1. Du bestiller time hos Bypsykologene og melder at det dreier seg om ADHD-utredning. Bruk gjerne kontakskjemaet litt lenger nede på denne siden. Du kan også kontakte oss på telefon, sms og epost.
 2. Du fyller ut spørreskjemaer på forhånd og fremskaffer relevante dokumenter, som epikriser og rapporter fra tidligere kontakt med psykisk helsevern eller PPT, dersom det finnes.
 3. Du møter til en dobbelttime med psykolog. I samtalen presenterer du problemet, og psykologen følger opp med spørsmål. Papirene gjennomgås. Psykologen konkluderer:
  1. Det er sannsynlig at ADHD foreligger, og du kan få en snarlig ny time for å fullføre utredningen.
  2. Det er ikke grunn til å mistenke ADHD. Psykologen gir deg tilbakemelding om eventuelle psykiske lidelser som er fremkommet i undersøkelsen og veileder deg til hvordan du kan få hjelp videre dersom du trenger det.
 4. Dersom ADHD er vurdert som sannsynlig ved første konsultasjon, møter du til en ny dobbelttime, sammen med foreldre eller andre personer som har kjent deg lenge. I konsultasjonen gjennomgås et strukturert intervju.
 5. Du møter til ytterligere èn samtale med psykologen. Enkelte ganger er det ikke nødvendig med denne konsultasjonen, og den kan utgå.
 6. Psykologen kvalitetssikrer konklusjonen sammen med en kollega. Det vurderes om det trengs ytterligere utredning for en trygg konklusjon.
 7. Psykologen skriver rapport og eventuelt henvisning til psykiater.

Kontakt oss for å få ADHD-utredning nå:

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google sine personvernregler og vilkår for bruk gjelder.

Begrensningen ved utredningen

 • Noen ganger er symtombildet svært komplekst eller det er vanskelig å framskaffe klar informasjon om klientens situasjon, symptomer og fungering i nåtid og fortid. I slike tilfeller kan det være nødvendig med flere samtaler eller mer informasjonsinnhenting.
 • Noen ganger er det nødvendig med tilleggsundersøkelser som vi ikke kan tilby (f.eks. enkelte tester) for å få en trygg konklusjon.
 • Bypsykologene tar forbehold om medisinsk differensialdiagnostikk. Dette må utføres av lege.
 • Bypsykologene kan ikke gi medikamentell behandling. Personer som får diagnosen kan vi sette i forbindelse med privatpraktiserende psykiater som tilbyr både medisinsk differensialdiagnostikk og vurdering for medikamentell behandling.