Resultater og tilfredshet hos våre klienter

Bypsykologenes klienter opplever rask bedring i livskvalitet. De er generelt tilfredse med hjelpen de får og gir mye ros.

Behandlingsresultater

Bypsykologenes klienter opplever rask bedring i livskvalitet. Det er konklusjonen i fire undersøkelser vi har gjort.

I den første undersøkelsen, av 2012, beveget klientgruppen som helhet seg fra å være godt innen for klinisk område til å ligge helt oppunder grensen til ikke-klinisk område og var altså i ferd med å bli frisk ved avslutning av behandlingen. Ni av de ti klientene opplevde en positiv utvikling i løpet av behandlingen, seks av dem etter bare en eller to konsultasjoner.

Undersøkelsen av 2013 fant at gjennomsnittsklienten var enda litt friskere ved avslutning av behandlingen. I gjennomsnitt hadde de den livskvalitet man forventer å finne hos psykisk friske personer. Ved behandlingens begynnelse oppga klientene i gjennomsnitt at de kjente seg “mye” plaget av sitt problem, mens skåren var redusert til “litt” ved avslutning. I en undersøkelse av 2015 fant vi at klientene hadde like høy livskvalitet ved avslutning som vi fant i undersøkelsen 2013.

Den siste undersøkelsen, av 2019, fant også at klientene opplever betydelig bedring. Bedringen var noe mindre enn i tidligere undersøkelser, men samtidig var det gjennomsnittlige behandlingsforløpet enda kortere: 3,7 konsultasjoner over 28 dager. Denne undersøkelsen fokuserte mer på hva den typiske klienten hos Bypsykologene kan forvente enn tidligere undersøkelser.

I undersøkelser av klienttilfredshet skriver flere av klientene at de har opplevd en positiv endring i løpet av behandlingen. Det samme har klienter gjort på gulesider.no.

Undersøkelser av behandlingsresultater

Behandlingsresultater 2019

Behandlingsresultater 2015

Behandlingsresultater 2013

Behandlingsresultater 2012

Klienttilfredshet

Klienter hos Bypsykologene er svært tilfredse med behandlingen. De gir høye terningkast og mye ros.

Det framkommer i tre undersøkelser vi har gjort. I den første undersøkelsen, av 2012, gir de i gjennomsnitt terningkast 5. I undersøkelsen av 2013 er skåren enda høyere. Her framkom det også at selv klienter som bare har 1 samtale og ikke kommer igjen ser ut til å være fornøyde, og dette bekreftes i undersøkelsen av 2015.

I undersøkelsene av 2012, 2013 og 2021 kunne samtlige klienter i undersøkelsen anbefale behandlingen, og i åpent svarfelt ga de god omtale av både måten de ble møtt på og resultatene de oppnådde. Undersøkelsene samsvarer godt med det antall stjerner og de omtaler Bypsykologene får på gulesider.no. Undersøkelsen av 2015 samlet inn data på en mindre effektiv måte, med den følgen at antall omtaler og terningkast ble for lavt til at de er tatt med i rapporten.

Undersøkelser av behandlingsresultater tyder på at klientenes tilfredshet kommer av at de opplever en positiv endring i løpet av behandlingen.

Undersøkelser av klienttilfredshet

Klienttilfredshet 2021

Klienttilfredshet 2015

Klienttilfredshet 2013

Klienttilfredshet 2012