Undersøkelse og henvisning

Når man vet at man sliter med psyken, men ikke finner ut av hva som er problemet, kan en systematisk undersøkelse hos psykolog klargjøre saken.

Effektiv undersøkelse

Undersøkelsen er vanligvis unnagjort med èn konsultasjon på 100 minutter. Nøyaktig hvor lang tid det tar er avhengig av blant annet hvor kompleks problematikken er og hvor lett det er for deg å gi klare og sikre svar på spørsmålene psykologen stiller.

Forberedelser som sparer tid

Bestill en dobbelttime hos Bypsykologene. Dersom du er tydelig på at det er en undersøkelse du ønsker når du bestiller time, eller i begynnelsen av timen, gir du psykologen anledning til å bli mer strukturert og styrende, og undersøkelsen går raskere. Dersom du har fylt ut både Pasientkort og Selvrapportskjema sparer du enda mer tid. Om du har problemer med å lese og forstå kartleggingsskjemaene, kan det være nyttig å få hjelp av en person du stoler på når du fyller ut. Spørsmål du ikke kan svare på eller ikke ønsker å svare på, kan du bare hoppe over.

Det er en fordel om en lege på forhånd har vurdert om det kan være kroppslige årsaker til problemet du søker hjelp for. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette. Aleris medisinsk senter i Bergen, tilbyr også legeundersøkelse. Det er likevel ikke et krav at du har fylt ut skjemaene før du kommer til timen. Du må heller ikke ha vært undersøkt hos lege.

Behandling og viderehenvisning

Undersøkelsen fokuserer på hvordan du har det nå og hvordan du har hatt det tidligere, både når det gjelder psykiske symptomer og fungering og livssituasjonen ellers. Undersøkelsen munner ut i en vurdering av tilstanden din og hvilke behov du eventuelt har når det gjelder behandling. Dersom Bypsykologene har kompetanse på den problematikken du trenger hjelp til, vil vi gi tilbud om behandling. Dersom du kan regne med å få bedre hjelp et annet sted, eller ønsker det av andre grunner, tilbyr vi å henvise videre.

Her kan du bestille en konsultasjon for å få en undersøkelse av den psykiske helsen din. Skriv oss en melding om at det er en undersøkelse du ønsker.

Andre utredninger

Bypsykologene kan også gjennomføre mer spesifikke utredninger, for eksempel av ADHD. Slike utredninger vil ofte innebære mer arbeid og flere konsultasjoner, og vil følgelig få en høyere kostnad. En første konsultasjon, der problemet presenteres, vil gjøre at psykologen får et grunnlag for å anslå hva kostnaden kan bli. I slike samtaler kan det fremkomme informasjon som tilsier at utredning ikke er nødvendig, og klienten kan da spare pengene og tiden en utredning ville kreve. Har klienten behov for annen hjelp vil psykologen forsøke å gi den og eventuelt vise klienten videre til det stedet den best kan få hjelp.