Behandling

Psykiske lidelser kan behandles.

Mer effektivt enn medisin

I de fleste tilfeller er psykologisk behandling mer effektivt enn medikamenter, ifølge forskning. Depresjon, angstlidelser, tvangslidelser og søvnproblemer er de vanligste lidelsene vi behandler hos Bypsykologene.

Fire konsultasjoner i snitt

Behandlingen foregår som regel som en serie samtaler der klienten og psykologen sammen undersøker problemene og finner løsninger på dem. Hvor mange konsultasjoner som trengs varierer. Noen merker tilstrekkelig bedring etter èn konsultasjon. Andre trenger behandling i lang tid. Gjennomsnittet ligger rundt fire konsultasjoner hos Bypsykologene.

Hjelp til å komme videre

Klienten og psykologen følger med på om klienten oppnår bedring og drøfter om behandlingen er verdt innsatsen for klienten. Dersom klienten ikke får tilfredsstillende resultat hos oss, eller dersom kostnaden blir for stor, så gir vi tips om hvor klienten kan få behandling et sted som passer bedre. Vi kan også henvise klienter til behandling andre steder.

Klienten avgjør

Bypsykologene kan tilby en meny av behandlingsmetoder. Klientens preferanse er avgjørende for hvilke metoder som brukes. Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er de metodene som oftest blir brukt hos oss.

Behandlingen begynner i første konsultasjon

Vi anbefaler at første konsultasjon er en dobbelttime. Da får en god tid til å presentere problemet og en rekker å komme igang med å løse det i første time.

Her kan du bestille en konsultasjon for å komme i gang med behandling