Psykologene våre

Våre psykologer er kunnskapsrike fagpersoner og gode samtalepartnere. Vi har erfaring med en lang rekke problemstillinger. Du kan “hilse på” hver av psykologene våre her på nettsiden. Les, se video av dem og finn den du tror passer best for deg.

Psykolog

Bestill time Om Madeleine

Madeleine Christensen

Psykolog

Bestill time Om Sander

Sander Rosøy

Seniorpsykolog

Bestill time Om Sivert

Sivert Straume

Psykolog Bergen: To personer i samtale på et trivelig psykologkontor

Psykologene våre kan ha ulik arbeidsmåte. Likevel gjør vi noen ting likt. Uansett hvem du av oss du kommer til, kan du forvente å bli møtt med vennlighet, interesse og respekt for deg og dine ønsker.

I første samtale spør psykologen hva du ønsker hjelp til og deretter hvordan han eller hun kan hjelpe. Kanskje vet du ikke hva slags hjelp du trenger. Da foreslår psykologen ulike innfallsvinkler og metoder som du kan velge blant.

Alle psykologene våre behersker kognitiv og metakognitiv terapi i tillegg til andre behandlingsmetoder. Ofte har klienten behov for å fortelle, sortere tanker eller drøfte løsninger på et problem uten at psykologen anvender noen spesifikk metode. Derfor er behandlingen hos Bypsykologene såkalt eklektisk, det vil si at psykologen er fleksibel og henter verktøy fra ulike metoder og bruker dem når det er nyttig for klienten.

Psykologene våre får raskt overblikk over klientens vansker og kan fokusere på det som ligger den mest på hjertet, uten at det går mange timer med til kartlegging først. Når klienten selv velger fokus og behandlingsmetode blir behandlingsresultatene bedre.

Om Bypsykologene

Bypsykologene er et helprivat psykologkontor som har som mål å gjøre god psykologhjelp lett tilgjengelig for personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet retter seg primært mot voksne.

I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem.

Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at «når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser som generalforsamlingen velger. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.»

Bypsykologene har forpliktet seg til å gi bort minst 10% av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner.

Bypsykologene støtter