Psykolog Bergen – rask hjelp

Psykolog Bergen: Time svært raskt – ofte samme dag som vi blir kontaktet.* Du trenger ikke henvisning.

Du kan enkelt bestille time her på nettsidene våre. Du kan også ringe, sende SMS eller epost. Vi svarer raskt. Bypsykologenes sentrale plassering 6o meter fra Torgallmenningen gjør reisen enkel for den som søker psykolog i Bergen.

Psykolog Bergen: To personer i samtale på et privat psykologkontor
Psykolog Bergen: Rask psykologhjelp i trivelige lokaler.

I tillegg til tilgjengelighet setter vi kvalitet i sentrum ved at vi hele tiden måler pasientenes tilfredshet og behandlingsresultater. Dette lærer vi av, og slik blir flinke psykologer enda bedre. Metodene vi bruker er de som i forskning har vist seg mest effektive. Vi ser ofte at pasientene våre får det bedre etter bare en kort stund i behandling. De fleste merker bedring etter en eller to samtaler.

Kvalitet og åpenhet

Gjennom åpenhet om hvordan vi jobber ønsker Bypsykologene å gjøre det lettere å finne en psykolog i Bergen som er god for den enkelte pasient. Vårt fokus er å tilby behandling av høy kvalitet for personer som har lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon.

Nettsidene våre gir informasjon som er til hjelp for alle som søker psykologbehandling. En finner svar på for eksempel:

Hjelp til å komme videre

Ikke alle ser seg råd til behandling hvor man må betale alt selv, slik som hos Bypsykologene. Derfor gir nettsidene våre veiledning i hvordan man kan få komme til i det offentlige, der behandling er billigere. Det er ikke alltid lett å orientere seg i det offentlige helsetilbudet. Bypsykologene engasjerer seg for at også andre behandlingssteder skal være mer åpne om hva de kan tilby og hva som skal til for å få komme til. Som ledd i dette arbeidet legger vi ut noe av den informasjonen vi mener det helsevesenet selv burde gjort mer tilgjengelig; i første omgang hvem som har kortest ventetid i det offentlige. Til de som strever med å få den behandlingen de har rett på, tilbyr Bypsykologene rask undersøkelse og henvisning til riktig behandlingssted i det offentlige.

Velkommen til oss!

* Siden starten i 2013 har vi hele tiden klart å tilby time innen 0-3 virkedager til alle som ønsker det, unntatt i bergensskolens ferieuker.

pil - vis mer tekst