Psykolog på nett

Å møte en psykolog på nett er løsningen når det ikke passer å komme til psykologkontoret. Videokonsultasjoner med Bypsykologene er trygt og enkelt.

Psykolog på nett er fleksibelt og lett

Her kan du bestille din videokonsultasjon.

Når du har avtale med en psykolog på nett, bringer Bypsykologenes sikre videoløsning psykologen “hjem til din egen stue”, med lyd og bilde, lytteevne og fagkunnskap. Har du internett og smarttelefon, nettbrett eller PC, så trenger du bare å sette deg godt til rette og passe på at du får være uforstyrret.

Psykolog på nett er like effektivt

Mange er tilfreds med å møte sin psykolog på nett. En del foretrekker videokonsultasjoner framfor samtaler på psykologkontoret. Psykologenes Forening for Digital Helse (DigiPsyk) fremholder at videoterapi i forskning har vist seg like effektivt som samtaler på psykologkontoret.

Slik fungerer det:

Før samtalen mottar du en SMS med lenke til møtet med din psykolog på nett. Lenken leder deg til en nettside som er alt du trenger for videosamtalen. Du kan bruke både PC, mobil og nettbrett. Du trenger ikke å laste ned noen app. Bare følg instruksjonene på nettsiden. Hold vinduet åpent, så vil du bli koblet sammen med psykologen når konsultasjonen begynner. Lyden blir vanligvis bedre om du bruker et headset. Vanlig telefon er reserveløsning om noe ikke fungerer. I så fall får du et anrop med skjult nummervisning.

Sikker videoløsning

Bypsykologene bruker en videoløsning som oppfyller de strenge kravene i Normen for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Samtalene går i kryptert linje og kan ikke oppfattes av andre dersom du har sørget for at du sitter alene. Den tekniske leverandøren vår er Aspit, som er et norsk selskap som leverer sikre informasjonstjenester til psykologer og annet helsepersonell. Her er Aspits omtale av videoløsningen de har kalt Aspit Meet.

Behandlingen hos psykolog på nett

I et møte med psykolog på nett er utgangspunktet akkurat det samme som i en vanlig psykologtime: Hva kan vi hjelpe deg med? Psykologen retter seg etter ønskene dine. Er du helt rådvill og ikke aner hva som kan hjelpe deg, så kan psykologen foreslå ting, basert på erfaring med hva som har hjulpet andre i en lignende situasjon. Her kan du lese om metodene vi henter verktøy fra.

Telefonsamtaler

Vi tilbyr også vanlige telefonsamtaler for de som foretrekker det. Vi har gode erfaringer også med denne behandlingsformen. Første samtale bør imidlertid være et møte mellom klient og psykolog på nett eller i samme rom.

Hjemmebesøk

For noen passer det best at møtet med psykologen skjer i eget hjem eller et annet sted utenfor psykologkontoret. For enkelte er det eneste mulighet. Bypsykologene kan tilby også dette. Vær imidlertid oppmerksom på at kostnaden blir større på grunn av reisetiden.

Velkommen til et godt møte med en psykolog på nett! Og for all del, velkommen til kontorene våre om du heller vil det.