Ofte stilte spørsmål

Her er noen spørsmål og svar om psykologisk behandling og Bypsykologene. Finner du ikke svar på det du lurer på, så send oss en melding.

Om å gå til psykolog

Hvor lenge må man vente for å få komme til psykolog?

Hos Bypsykologene er det ingen ventetid. Vi gir time til alle innen 0-3 virkedager. Ofte vil man kunne få time samme dag som man tar kontakt.

Andre steder varierer det sterkt hvor lenge man må vente. Om det er svært, svært alvorlig kan man få hjelp med en gang i det offentlige helsevesenet. Er det mindre alvorlig vil det som regel ta uker eller måneder før man får psykologisk hjelp utover det fastlegen kan tilby. Dessverre opplever mange å få avslag på avslag fra det offentlige psykiske helsevernet, slik at man aldri får den hjelpen man trenger. Vi har laget en veileder om hvordan man kan gå fram for å øke sjansene sine for å få hjelp i offentlig psykisk helsevern.

Virker psykologbehandling?

Ja. Forskning har vist at behandling hos psykolog gjør at mennesker raskere får det bedre enn de ville gjort om de ikke hadde fått behandling. På mange tilstander er samtaleterapi faktisk bedre enn medisiner. Dette gjelder for eksempel søvnløshet og milde depresjoner. Likevel skal en ha med seg at av de to inne på psykologkontoret er klienten den som bidrar mest til å skape endring. Hos Bypsykologene undersøker vi om klientene våre blir friskere, og det ser det ut til at de blir. Her kan du lese mer om det.

Hvor lenge er det vanlig å gå til psykolog?

En del andre psykologkontorer anbefaler behandling i flere måneder og noen ganger flere år. Hos Bypsykologene ser vi at mange av klientene våre ikke trenger å gå så lenge før de har fått oppnådd den endringen de ønsker. I en undersøkelse i 2019 fant vi at den typiske klientgruppen hos Bypsykologene i gjennomsnitt gikk i behandling i 25 dager. Selv om de fleste klienter hos Bypsykologene har korte behandlingsforløp, så har noen vesentlig lengre. Du er velkommen til å gå hos oss så lenge du vil.

Hvor ofte er det vanlig å gå til psykolog?

Det er en utbredt praksis blant psykologer at klienten kommer èn gang i uken, til fast tid. Hos Bypsykologene legger vi det opp etter klientens behov og klientens kalender. Mange har best nytte av en intensiv behandling, der de på få timer lærer å mestre for eksempel et angstproblem. Da er det ikke uvanlig med både to og tre konsultasjoner på en uke. Andre klienter har et problem som det uansett vil ta litt tid å løse, for eksempel søvnløshet. Da er ukentlige konsultasjoner å foretrekke. Atter andre har behov for støttesamtaler med lengre tids mellomrom. Hvor ofte du trenger å komme, drøfter du med psykologen, og så avgjør du selv.

Hvordan får jeg psykolog i det offentlige?

I prinsippet skal du kunne kontakte fastlegen din, som enten skal gi deg behandling selv, eller finne et egnet tilbud i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Det offentlige tilbudet er imidlertid mangelfullt og innviklet, slik at mange ikke får den hjelpen de har rett på. Hos Bypsykologene hjelper vi så godt vi kan klienter som ønsker det til å finne et tilbud i det offentlige. Vi kan blant annet skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten.  I tillegg har vi laget en veiledning til hvordan man kan navigere i det offentlige helsetilbudet som er fritt for alle å bruke. Vi har også samlet noen tips til andre steder du kan få billig eller gratis psykologisk hjelp.

Får jeg en diagnose hos psykologen?

Psykologer er, sammen med leger, de eneste som har lov å stille diagnoser i Norge. Diagnoser er nyttige for å avgjøre hvilken behandling som er egnet. De kan også letteregjøre kommunikasjon om tilstanden mellom fagpersoner. Der hvor en psykolog ser at en klient oppfyller kriteriene for en diagnose er den pliktig til å dele det med klienten og journalføre vurderingen. Derfor er det viktig at dersom du absolutt ikke ønsker å få stilt noen diagnose, så sier du i fra i begynnelsen av første time.

Kan fastlegen lese journalen min?

Nei. Journalsystemet vårt har ingen forbindelse med fastlegens journalsystem eller offentlige registre og databaser. Under visse forutsetning kan informasjon gis videre, først og fremst hvis det er til nytte for klienten og klienten ikke har noe i mot det. Dersom klienten ønsker det, skriver vi epikrise (avslutningsnotat) til fastlegen. Dersom klienten ikke ønsker det, lar vi det være.

Hva skjer inne hos psykologen?

Psykologkontoret er et sted man av gode grunner ikke får være flue på veggen. For mange er psykologkontoret noe mystisk. Ligger man på divan der? Sier psykologen virkelig bare «Mm, mmm»? Hos Bypsykologene er det lite hokus pokus. Vi er opptatt av å forstå hva klienten opplever som vanskelig og diskuterer åpent hva som kan gjøre ting bedre. Vi begynner som regel med å spørre om hva som gjør at klienten vil snakke med en psykolog. Senere, når den har fått presentert problemet sitt, spør vi om klienten har noen tanker om hva som skal til for at det skal bli bedre. De gangene klienten svarer ja på det, så er det oftest kloke tanker som staker ut kursen for terapien. Når klienten ikke vet hva den trenger, kommer vi med forslag til behandlingsmåter og klienten kan så vurdere hvor godt de passer. I denne videoen møter du psykolog Sivert Straume inne på kontoret der han forteller om hvordan han hjelper klienter.

Du kan lese mer i Ingvild Hidle og kollegers beskrivelse av psykoterapi i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (desember 2012).

Hvordan virker psykologbehandling?

Samtaleterapi kan virke på flere måter. Bare det å fortelle noe høyt til et annet menneske kan hjelpe til å sortere tankene. Spørsmål fra en annen person som ønsker å forstå kan gjøre at en ser ting på nye måter. Å fortelle vonde hemmeligheter til en som ikke fordømmer kan gi lettelse og trygghet. En psykolog kan også bidra med kunnskap som klienten drar nytte av. Psykologen kan kjenne til spesielle behandlingsmetoder som har god effekt på det problemet klienten forteller om.

Hvor mange timer er det vanlig å gå til psykolog?

En del andre psykologkontorer anbefaler 10 konsultasjoner eller mer. Hos Bypsykologene ser vi at mange av klientene våre ikke trenger så mye behandling.

En del av klientene våre har en svært avgrenset problemstilling, eller de ønsker undersøkelse og henvisning videre. De har ofte bare èn konsultasjon. Blant de som starter behandling er gjennomsnittet for den typiske klientgruppen hos Bypsykologene 3,5 konsultasjoner. Det fant vi i en undersøkelse i 2019. Til tross for at behandlingsløpene var korte ble 75 % vesentlig bedre, i følge denne undersøkelsen.

Selv om de fleste klienter hos Bypsykologene har korte behandlingsforløp, så har noen vesentlig lengre. Du er velkommen til å komme så mange ganger du vil.

Trenger jeg psykolog?

Psykologer er eksperter på å behandle psykiske lidelser. Det kan være vanskelig for en som ikke er psykolog å avgjøre om man selv er psykisk syk eller ikke. På internett står det så mye rart om psykiske lidelser og noe stemmer og noe stemmer ikke. En del personer kommer til Bypsykologene bare for å få avklart om de har normale reaksjoner utifra det de står oppi. Noen ønsker også å snakke med en psykolog, selv om de har en kjernesunn psykisk helse. Det kan være godt å få luftet og drøftet ting med en lyttende person og klok person som også har taushetsplikt. Hos Bypsykologene tar vi alle vansker og alle temaer på alvor.

Hvordan jeg får best mulig utbytte av behandlingen?

Vær aktiv, interessert og offensiv. Det er ditt liv, dine tanker, dine følelser og dine valg. Klienter som kommer med en «fiks meg!»-holdning har mye dårligere utsikter til rask bedring enn en klient med eierskap til terapien. Still også krav til psykologen din. Si hva du vil ha. Om du opplever at du ikke kan få den hjelpen du trenger, så vurder å bytte psykolog. Våre psykologer vet hvor viktig god kjemi er for at behandlingen skal hjelpe. Vi prøver så godt vi kan å tilpasse oss klientens behov. Når vi ikke er gode nok for en klient og den ønsker å bytte psykolog, så tåler vi godt å få vite det og hjelper den videre til en annen psykolog.

Kan en psykolog skrive resept på medisiner?

Nei, det er det bare psykiatere og andre leger som kan. Noen ganger ser vi at en klient har en tilstand som gjør at medisiner kan gi god hjelp. Da anbefaler vi at lege vurderer medikamentell behandling.

Kan jeg være trygg på at psykologen holder taushetsplikten?

Ja, det kan du. Det viktigste psykologer kan tilby er fortrolig samtale, og det verktøyet vil vi ta vare på. Vi kan også få straff om vil skulle bryte taushetsplikten. Ingen får vite at du er klient hos Bypsykologene om du ikke selv ønsker det. Journalsystemet vårt har ingen forbindelse med fastlegens journalsystem eller offentlige registre og databaser. Under visse forutsetning kan informasjon gis videre, først og fremst hvis det er til nytte for klienten og klienten ikke har noe i mot det. Begrensninger i taushetsplikten kan du lese mer om her.

Om Bypsykologene

Hva er Bypsykologene?

Bypsykologene er et helprivat psykologkontor som har som mål å gjøre god psykologhjelp lett tilgjengelig for personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet retter seg primært mot voksne.

I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem.

Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at «når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser som generalforsamlingen velger. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.»

Bypsykologene har forpliktet seg til å gi bort minst 10% av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner.

Trenger jeg henvisning?

Nei. En henvisning fra lege kan være nyttig for at psykologen skal kjenne til legens vurdering. Men du trenger ikke henvisning for å bli klient hos Bypsykologene, siden vårt tilbud er helprivat og du selv betaler hele behandlingskostnaden. Bare ta kontakt. For behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten vil du trenge henvisning. Bypsykologene kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Kan jeg bruke frikort hos Bypsykologene?

Nei. Bypsykologene er helprivat og mottar ingen støtte eller refusjon fra det offentlige. Det betyr at klienten må betale hele kostnaden selv, om ikke forsikringsselskap, arbeidsgiver eller en nærstående person vil ta det på seg.

Hvor finner jeg Bypsykologene?

Bypsykologene holder til i Bergen sentrum, i tredje etasje Markeveien 4c, nær Torgallmenningen. Det ligger rett over gaten for oppgangen fra Klostergarasjen. Det er et grått hus, med inngang mellom butikkene Mobilfikseren og Lille Vinkel Sko på gateplan.

Hvilke metoder bruker Bypsykologene?

Bypsykologene tilpasser metodene etter hver enkelt klients behov og ønske. Verktøyene henter vi fra kognitiv terapi, metakognitiv terapi, klientsentrert terapi og andre metoder. Metodene våre kan du lese mer om her.

Tilbyr Bypsykologene videoterapi?

Ja. Vi har en god og sikker videoterapiløsning som oppfyller lovkrav til videokommunikasjon i helsetjenester. Les mer om vårt videoterapitilbud.

Hvor dyktige er Bypsykologene?

Våre psykologer er kunnskapsrike fagpersoner og gode samtalepartnere og har en arbeidsmåte som gjør at vi hele tiden lærer å gjøre terapien bedre. Klientene våre får det raskt bedre, og de gir oss gode tilbakemeldinger i undersøkelser vi har gjort. Du kan også lese hvordan klienter har vurdert oss på gulesider.no.

Vi har imidlertid ikke kunnet gjøre undresøkelser som sammenligner våre resultater med andre psykologers resultater, så vi har ikke grunnlag for å si at behandlingen hos oss er bedre enn behandlingen andre steder. Hva som er en god behandler er ofte et spørsmål om kjemi mellom klienten og psykologen. Enten du får hjelp hos oss eller andre steder er vårt beste råd å vurdere kritisk om du opplever samtalene med din psykolog som nyttige for deg, og si ifra og eventuelt bytte psykolog dersom behandlingen ikke hjelper deg.

Utreder Bypsykologene ADHD hos voksne?

Ja, det gjør vi, og vi gjør det raskt og effektivt. Ofte vil vi kunne stille diagnosen. Andre ganger vil vi finne at klienten ikke har ADHD. Undersøkelsen vil ofte fange det opp dersom klienten har andre psykiske lidelser enn ADHD. Les mer om hvordan vi utreder ADHD.

Har Bypsykologene psykiater?

Bypsykologene består utelukkende av psykologer. Vi kan henvise til psykiater, enten i det offentlige eller i det private.

Hvor raskt kan jeg få time?

Kanskje allerede i dag. Hos Bypsykologene er det ingen ventetid. Vi gir time til alle innen 0-3 virkedager til alle som ønsker det, med unntak av noen av bergensskolens ferieuker. Dette har vi klart å oppfylle hele tiden siden vi startet i 2013. Bestill online, eller ta kontakt i kontaktskjema hvis det haster.

Hvilke avbestillingsvilkår gjelder?

Timer må flyttes senest 48 timer før. Dersom avbestilling eller flytting skjer senere, eller klienten ikke møter, må konsultasjonen betales i sin helhet. Dette gjelder selv om klienten ikke kan noe for at den ikke kan møte (for eksempel ved sykdom).

Man kan avbestille og flytte timer, enten på nettsidene våre, eller ved å sende sms, epost eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Hvor lenge varer en konsultasjon?

En enktelttime varer inntil 50 minutter. Vi anbefaler at første konsultasjon er en dobbelttime, for da blir det tid til å både presentere problemet og komme i gang med å løse det fra dag èn.

Hvordan skal jeg forberede meg praktisk til første konsultasjon?

Det er ikke mye du trenger å gjøre før første konsultasjonen. Vi har samlet den praktiske informasjonen her.

Finnes Bypsykologene over alt i landet?

Bypsykologene har kontorer i Bergen sentrum. Vi tilbyr konsultasjoner i våre kontorer. Vi er mobile og kan reise tile kunder og klienter andre steder. Lang reisetid kan imidlertid gjøre dette til et kostbart tilbud. En rimeligere løsning er videoterapi. Gjennom en sikker videoterapiløsning kan vi tilby psykologhjelp til personer i hele landet og i utlandet.

Hvordan vet jeg om behandlingen jeg får er god?

Hvilke metoder som virker best, er en stor debatt blant fagfolk som ikke er endelig avgjort. Men uansett hvilken metode som brukes betyr forholdet mellom klient og behandler og klientens opplevelse av behandlingen, svært mye. Dessverre går en del klienter lenge til psykolog uten utbytte. De fortsetter fordi de ikke vet hva de burde kunne forvente og noen ganger også fordi de er redde for å såre terapeuten. Først når de får erfaring med andre psykologer skjønner de at behandlingen de fikk først ikke var god nok. Du trenger ikke å gå denne lange veien. Stol på at du selv vet best. Opplever du at psykologen hører, forstår og respekterer deg? Får du snakke om det du vil snakke om og jobbe med det du vil jobbe med? Har du tro på metodene dere bruker? Har du i det hele tatt tro på at behandlingen er bra for deg? Om svaret er nei på noen av disse spørsmålene anbefaler vi deg å ta det opp med behandleren din. Dersom ikke det hjelper vil det trolig være bra for deg å få en ny psykolog.

Gjennom hver eneste behandling har Bypsykologene fokus på at klienten skal oppleve behandlingen som god og nyttig og at klienten skal oppleve at ting blir bedre. Vi bruker en effektiv metode for å oppnå dette som på norsk kalles Klient- og resultatstyrt praksis. Den går ut på at klienten bruker et halvt minutt i begynnelsen av hver time på å fylle ut et enkelt skjema om hvordan den siste uken har vært og et halvt minutt på slutten av timen på et skjema om hvordan samtaletimen var. Dette sikrer at vi alltid lytter til klientens behov.  Forskning har vist at terapeuter som bruker denne prosedyren oppnår bedre resultater enn andre – uansett hvilke metoder de ellers bruker.

Hva om behandlingen ikke hjelper meg?

Dersom du får behandling hos Bypsykologene uten at det hjelper, så vil psykologen drøfte med deg hva det kan komme av og hva som kan gjøres med det. Skal psykologen endre væremåte? Skal dere prøve en annen metode? Trenger du å bytte psykolog? Trenger du å bli henvist videre?

Hos Bypsykologene følger vi med på om klientene blir bedre. Vi bruker et enkelt verktøy for å oppnå dette. Det går ut på at klienten bruker et halvt minutt i begynnelsen av hver time på å fylle ut et enkelt skjema om hvordan den siste uken har vært og et halvt minutt på slutten av timen på et skjema om hvordan samtaletimen var. Slik kan vi fange opp dersom klienter ikke blir bedre.

Hvorfor har Bypsykologene høye priser?

Høy pris gjør det mulig for Bypsykologene å tilby mennesker i bergensområdet rask og god psykologhjelp. Det gir oss også mulighet til å:

Her kan du lese mer om hvordan høye priser gjør det mulig for Bypsykologene å hjelpe flere enn vi ellers kunne ha gjort.

Om å gå til psykolog

Hvor lenge må man vente for å få komme til psykolog?

Hos Bypsykologene er det ingen ventetid. Vi gir time til alle innen 0-3 virkedager. Ofte vil man kunne få time samme dag som man tar kontakt.

Andre steder varierer det sterkt hvor lenge man må vente. Om det er svært, svært alvorlig kan man få hjelp med en gang i det offentlige helsevesenet. Er det mindre alvorlig vil det som regel ta uker eller måneder før man får psykologisk hjelp utover det fastlegen kan tilby. Dessverre opplever mange å få avslag på avslag fra det offentlige psykiske helsevernet, slik at man aldri får den hjelpen man trenger. Vi har laget en veileder om hvordan man kan gå fram for å øke sjansene sine for å få hjelp i offentlig psykisk helsevern.

Hva skjer inne hos psykologen?

Psykologkontoret er et sted man av gode grunner ikke får være flue på veggen. For mange er psykologkontoret noe mystisk. Ligger man på divan der? Sier psykologen virkelig bare «Mm, mmm»? Hos Bypsykologene er det lite hokus pokus. Vi er opptatt av å forstå hva klienten opplever som vanskelig og diskuterer åpent hva som kan gjøre ting bedre. Vi begynner som regel med å spørre om hva som gjør at klienten vil snakke med en psykolog. Senere, når den har fått presentert problemet sitt, spør vi om klienten har noen tanker om hva som skal til for at det skal bli bedre. De gangene klienten svarer ja på det, så er det oftest kloke tanker som staker ut kursen for terapien. Når klienten ikke vet hva den trenger, kommer vi med forslag til behandlingsmåter og klienten kan så vurdere hvor godt de passer. I denne videoen møter du psykolog Sivert Straume inne på kontoret der han forteller om hvordan han hjelper klienter.

Du kan lese mer i Ingvild Hidle og kollegers beskrivelse av psykoterapi i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (desember 2012).

Virker psykologbehandling?

Ja. Forskning har vist at behandling hos psykolog gjør at mennesker raskere får det bedre enn de ville gjort om de ikke hadde fått behandling. På mange tilstander er samtaleterapi faktisk bedre enn medisiner. Dette gjelder for eksempel søvnløshet og milde depresjoner. Likevel skal en ha med seg at av de to inne på psykologkontoret er klienten den som bidrar mest til å skape endring. Hos Bypsykologene undersøker vi om klientene våre blir friskere, og det ser det ut til at de blir. Her kan du lese mer om det.

Hvordan virker psykologbehandling?

Samtaleterapi kan virke på flere måter. Bare det å fortelle noe høyt til et annet menneske kan hjelpe til å sortere tankene. Spørsmål fra en annen person som ønsker å forstå kan gjøre at en ser ting på nye måter. Å fortelle vonde hemmeligheter til en som ikke fordømmer kan gi lettelse og trygghet. En psykolog kan også bidra med kunnskap som klienten drar nytte av. Psykologen kan kjenne til spesielle behandlingsmetoder som har god effekt på det problemet klienten forteller om.

Hvor lenge er det vanlig å gå til psykolog?

En del andre psykologkontorer anbefaler behandling i flere måneder og noen ganger flere år. Hos Bypsykologene ser vi at mange av klientene våre ikke trenger å gå så lenge før de har fått oppnådd den endringen de ønsker. I en undersøkelse i 2019 fant vi at den typiske klientgruppen hos Bypsykologene i gjennomsnitt gikk i behandling i 25 dager. Selv om de fleste klienter hos Bypsykologene har korte behandlingsforløp, så har noen vesentlig lengre. Du er velkommen til å gå hos oss så lenge du vil.

Hvor mange timer er det vanlig å gå til psykolog?

En del andre psykologkontorer anbefaler 10 konsultasjoner eller mer. Hos Bypsykologene ser vi at mange av klientene våre ikke trenger så mye behandling.

En del av klientene våre har en svært avgrenset problemstilling, eller de ønsker undersøkelse og henvisning videre. De har ofte bare èn konsultasjon. Blant de som starter behandling er gjennomsnittet for den typiske klientgruppen hos Bypsykologene 3,5 konsultasjoner. Det fant vi i en undersøkelse i 2019. Til tross for at behandlingsløpene var korte ble 75 % vesentlig bedre, i følge denne undersøkelsen.

Selv om de fleste klienter hos Bypsykologene har korte behandlingsforløp, så har noen vesentlig lengre. Du er velkommen til å komme så mange ganger du vil.

Hvor ofte er det vanlig å gå til psykolog?

Det er en utbredt praksis blant psykologer at klienten kommer èn gang i uken, til fast tid. Hos Bypsykologene legger vi det opp etter klientens behov og klientens kalender. Mange har best nytte av en intensiv behandling, der de på få timer lærer å mestre for eksempel et angstproblem. Da er det ikke uvanlig med både to og tre konsultasjoner på en uke. Andre klienter har et problem som det uansett vil ta litt tid å løse, for eksempel søvnløshet. Da er ukentlige konsultasjoner å foretrekke. Atter andre har behov for støttesamtaler med lengre tids mellomrom. Hvor ofte du trenger å komme, drøfter du med psykologen, og så avgjør du selv.

Trenger jeg psykolog?

Psykologer er eksperter på å behandle psykiske lidelser. Det kan være vanskelig for en som ikke er psykolog å avgjøre om man selv er psykisk syk eller ikke. På internett står det så mye rart om psykiske lidelser og noe stemmer og noe stemmer ikke. En del personer kommer til Bypsykologene bare for å få avklart om de har normale reaksjoner utifra det de står oppi. Noen ønsker også å snakke med en psykolog, selv om de har en kjernesunn psykisk helse. Det kan være godt å få luftet og drøftet ting med en lyttende person og klok person som også har taushetsplikt. Hos Bypsykologene tar vi alle vansker og alle temaer på alvor.

Hvordan får jeg psykolog i det offentlige?

I prinsippet skal du kunne kontakte fastlegen din, som enten skal gi deg behandling selv, eller finne et egnet tilbud i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Det offentlige tilbudet er imidlertid mangelfullt og innviklet, slik at mange ikke får den hjelpen de har rett på. Hos Bypsykologene hjelper vi så godt vi kan klienter som ønsker det til å finne et tilbud i det offentlige. Vi kan blant annet skrive henvisninger til spesialisthelsetjenesten.  I tillegg har vi laget en veiledning til hvordan man kan navigere i det offentlige helsetilbudet som er fritt for alle å bruke. Vi har også samlet noen tips til andre steder du kan få billig eller gratis psykologisk hjelp.

Hvordan jeg får best mulig utbytte av behandlingen?

Vær aktiv, interessert og offensiv. Det er ditt liv, dine tanker, dine følelser og dine valg. Klienter som kommer med en «fiks meg!»-holdning har mye dårligere utsikter til rask bedring enn en klient med eierskap til terapien. Still også krav til psykologen din. Si hva du vil ha. Om du opplever at du ikke kan få den hjelpen du trenger, så vurder å bytte psykolog. Våre psykologer vet hvor viktig god kjemi er for at behandlingen skal hjelpe. Vi prøver så godt vi kan å tilpasse oss klientens behov. Når vi ikke er gode nok for en klient og den ønsker å bytte psykolog, så tåler vi godt å få vite det og hjelper den videre til en annen psykolog.

Får jeg en diagnose hos psykologen?

Psykologer er, sammen med leger, de eneste som har lov å stille diagnoser i Norge. Diagnoser er nyttige for å avgjøre hvilken behandling som er egnet. De kan også letteregjøre kommunikasjon om tilstanden mellom fagpersoner. Der hvor en psykolog ser at en klient oppfyller kriteriene for en diagnose er den pliktig til å dele det med klienten og journalføre vurderingen. Derfor er det viktig at dersom du absolutt ikke ønsker å få stilt noen diagnose, så sier du i fra i begynnelsen av første time.

Kan en psykolog skrive resept på medisiner?

Nei, det er det bare psykiatere og andre leger som kan. Noen ganger ser vi at en klient har en tilstand som gjør at medisiner kan gi god hjelp. Da anbefaler vi at lege vurderer medikamentell behandling.

Kan fastlegen lese journalen min?

Nei. Journalsystemet vårt har ingen forbindelse med fastlegens journalsystem eller offentlige registre og databaser. Under visse forutsetning kan informasjon gis videre, først og fremst hvis det er til nytte for klienten og klienten ikke har noe i mot det. Dersom klienten ønsker det, skriver vi epikrise (avslutningsnotat) til fastlegen. Dersom klienten ikke ønsker det, lar vi det være.

Kan jeg være trygg på at psykologen holder taushetsplikten?

Ja, det kan du. Det viktigste psykologer kan tilby er fortrolig samtale, og det verktøyet vil vi ta vare på. Vi kan også få straff om vil skulle bryte taushetsplikten. Ingen får vite at du er klient hos Bypsykologene om du ikke selv ønsker det. Journalsystemet vårt har ingen forbindelse med fastlegens journalsystem eller offentlige registre og databaser. Under visse forutsetning kan informasjon gis videre, først og fremst hvis det er til nytte for klienten og klienten ikke har noe i mot det. Begrensninger i taushetsplikten kan du lese mer om her.

Om Bypsykologene

Hva er Bypsykologene?

Bypsykologene er et helprivat psykologkontor som har som mål å gjøre god psykologhjelp lett tilgjengelig for personer med lettere og moderate psykiske lidelser eller som står i en vanskelig livssituasjon. Tilbudet retter seg primært mot voksne.

I tillegg til å gi behandlingstilbud direkte til dem som søker det, arbeider Bypsykologene også for å gjøre psykologisk hjelp mer tilgjengelig og forståelig generelt i samfunnet. Vi ønsker å fremme en åpenhetskultur blant de som tilbyr hjelp til psykisk lidende, både i det offentlige og private. Vi arbeider opp mot myndigheter og helseforetak for at de skal gjøre det mer oversiktlig både for psykisk lidende, pårørende og fagpersoner hvilke tilbud som finnes, hvem de passer for og hvor gode de er, samt hvor, når og hvordan man kan få dem.

Bypsykologene ønsker å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. I firmaets formålsparagraf står det at «når utbytte deles ut skal en betydelig andel tilfalle en eller flere ideelle stiftelser som generalforsamlingen velger. Stiftelsen skal fortrinnsvis ha som formål å redusere global fattigdom eller miljøødeleggelse.»

Bypsykologene har forpliktet seg til å gi bort minst 10% av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi ønsker også å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på sponsing av ideelle organisasjoner.

Hvor raskt kan jeg få time?

Kanskje allerede i dag. Hos Bypsykologene er det ingen ventetid. Vi gir time til alle innen 0-3 virkedager til alle som ønsker det, med unntak av noen av bergensskolens ferieuker. Dette har vi klart å oppfylle hele tiden siden vi startet i 2013. Bestill online, eller ta kontakt i kontaktskjema hvis det haster.

Trenger jeg henvisning?

Nei. En henvisning fra lege kan være nyttig for at psykologen skal kjenne til legens vurdering. Men du trenger ikke henvisning for å bli klient hos Bypsykologene, siden vårt tilbud er helprivat og du selv betaler hele behandlingskostnaden. Bare ta kontakt. For behandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten vil du trenge henvisning. Bypsykologene kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Hvilke avbestillingsvilkår gjelder?

Timer må flyttes senest 48 timer før. Dersom avbestilling eller flytting skjer senere, eller klienten ikke møter, må konsultasjonen betales i sin helhet. Dette gjelder selv om klienten ikke kan noe for at den ikke kan møte (for eksempel ved sykdom).

Man kan avbestille og flytte timer, enten på nettsidene våre, eller ved å sende sms, epost eller bruke kontaktskjemaet vårt.

Kan jeg bruke frikort hos Bypsykologene?

Nei. Bypsykologene er helprivat og mottar ingen støtte eller refusjon fra det offentlige. Det betyr at klienten må betale hele kostnaden selv, om ikke forsikringsselskap, arbeidsgiver eller en nærstående person vil ta det på seg.

Hvor lenge varer en konsultasjon?

En enktelttime varer inntil 50 minutter. Vi anbefaler at første konsultasjon er en dobbelttime, for da blir det tid til å både presentere problemet og komme i gang med å løse det fra dag èn.

Hvor finner jeg Bypsykologene?

Bypsykologene holder til i Bergen sentrum, i tredje etasje Markeveien 4c, nær Torgallmenningen. Det ligger rett over gaten for oppgangen fra Klostergarasjen. Det er et grått hus, med inngang mellom butikkene Mobilfikseren og Lille Vinkel Sko på gateplan.

Hvordan skal jeg forberede meg praktisk til første konsultasjon?

Det er ikke mye du trenger å gjøre før første konsultasjonen. Vi har samlet den praktiske informasjonen her.

Hvilke metoder bruker Bypsykologene?

Bypsykologene tilpasser metodene etter hver enkelt klients behov og ønske. Verktøyene henter vi fra kognitiv terapi, metakognitiv terapi, klientsentrert terapi og andre metoder. Metodene våre kan du lese mer om her.

Finnes Bypsykologene over alt i landet?

Bypsykologene har kontorer i Bergen sentrum. Vi tilbyr konsultasjoner i våre kontorer. Vi er mobile og kan reise tile kunder og klienter andre steder. Lang reisetid kan imidlertid gjøre dette til et kostbart tilbud. En rimeligere løsning er videoterapi. Gjennom en sikker videoterapiløsning kan vi tilby psykologhjelp til personer i hele landet og i utlandet.

Tilbyr Bypsykologene videoterapi?

Ja. Vi har en god og sikker videoterapiløsning som oppfyller lovkrav til videokommunikasjon i helsetjenester. Les mer om vårt videoterapitilbud.

Hvordan vet jeg om behandlingen jeg får er god?

Hvilke metoder som virker best, er en stor debatt blant fagfolk som ikke er endelig avgjort. Men uansett hvilken metode som brukes betyr forholdet mellom klient og behandler og klientens opplevelse av behandlingen, svært mye. Dessverre går en del klienter lenge til psykolog uten utbytte. De fortsetter fordi de ikke vet hva de burde kunne forvente og noen ganger også fordi de er redde for å såre terapeuten. Først når de får erfaring med andre psykologer skjønner de at behandlingen de fikk først ikke var god nok. Du trenger ikke å gå denne lange veien. Stol på at du selv vet best. Opplever du at psykologen hører, forstår og respekterer deg? Får du snakke om det du vil snakke om og jobbe med det du vil jobbe med? Har du tro på metodene dere bruker? Har du i det hele tatt tro på at behandlingen er bra for deg? Om svaret er nei på noen av disse spørsmålene anbefaler vi deg å ta det opp med behandleren din. Dersom ikke det hjelper vil det trolig være bra for deg å få en ny psykolog.

Gjennom hver eneste behandling har Bypsykologene fokus på at klienten skal oppleve behandlingen som god og nyttig og at klienten skal oppleve at ting blir bedre. Vi bruker en effektiv metode for å oppnå dette som på norsk kalles Klient- og resultatstyrt praksis. Den går ut på at klienten bruker et halvt minutt i begynnelsen av hver time på å fylle ut et enkelt skjema om hvordan den siste uken har vært og et halvt minutt på slutten av timen på et skjema om hvordan samtaletimen var. Dette sikrer at vi alltid lytter til klientens behov.  Forskning har vist at terapeuter som bruker denne prosedyren oppnår bedre resultater enn andre – uansett hvilke metoder de ellers bruker.

Hvor dyktige er Bypsykologene?

Våre psykologer er kunnskapsrike fagpersoner og gode samtalepartnere og har en arbeidsmåte som gjør at vi hele tiden lærer å gjøre terapien bedre. Klientene våre får det raskt bedre, og de gir oss gode tilbakemeldinger i undersøkelser vi har gjort. Du kan også lese hvordan klienter har vurdert oss på gulesider.no.

Vi har imidlertid ikke kunnet gjøre undresøkelser som sammenligner våre resultater med andre psykologers resultater, så vi har ikke grunnlag for å si at behandlingen hos oss er bedre enn behandlingen andre steder. Hva som er en god behandler er ofte et spørsmål om kjemi mellom klienten og psykologen. Enten du får hjelp hos oss eller andre steder er vårt beste råd å vurdere kritisk om du opplever samtalene med din psykolog som nyttige for deg, og si ifra og eventuelt bytte psykolog dersom behandlingen ikke hjelper deg.

Hva om behandlingen ikke hjelper meg?

Dersom du får behandling hos Bypsykologene uten at det hjelper, så vil psykologen drøfte med deg hva det kan komme av og hva som kan gjøres med det. Skal psykologen endre væremåte? Skal dere prøve en annen metode? Trenger du å bytte psykolog? Trenger du å bli henvist videre?

Hos Bypsykologene følger vi med på om klientene blir bedre. Vi bruker et enkelt verktøy for å oppnå dette. Det går ut på at klienten bruker et halvt minutt i begynnelsen av hver time på å fylle ut et enkelt skjema om hvordan den siste uken har vært og et halvt minutt på slutten av timen på et skjema om hvordan samtaletimen var. Slik kan vi fange opp dersom klienter ikke blir bedre.

Utreder Bypsykologene ADHD hos voksne?

Ja, det gjør vi, og vi gjør det raskt og effektivt. Ofte vil vi kunne stille diagnosen. Andre ganger vil vi finne at klienten ikke har ADHD. Undersøkelsen vil ofte fange det opp dersom klienten har andre psykiske lidelser enn ADHD. Les mer om hvordan vi utreder ADHD.

Hvorfor har Bypsykologene høye priser?

Høy pris gjør det mulig for Bypsykologene å tilby mennesker i bergensområdet rask og god psykologhjelp. Det gir oss også mulighet til å:

Her kan du lese mer om hvordan høye priser gjør det mulig for Bypsykologene å hjelpe flere enn vi ellers kunne ha gjort.

Har Bypsykologene psykiater?

Bypsykologene består utelukkende av psykologer. Vi kan henvise til psykiater, enten i det offentlige eller i det private.