ADHD utredning voksen – Har jeg diagnosen?

ADHD utredning voksen består av samtaler med lege eller psykolog, der det avklares om diagnosen er tilstede eller ikke. Hos Bypsykologene kan du få svaret innen få uker, og i noen tilfeller innen et par dager.

ADHD utredning voksen illustrert med bilde av tråder av lys i ulike farger viklet inn i hverandre.

ADHD utredning voksen trenger ikke å ta lang tid.

ADHD utredning voksen har blitt mer aktualisert de siste årene. Mange personer har først i voksen alder blitt oppmerksom på at de har symptomer på ADHD. Samtidig kan de se tegn til at symptomene var tilstede også i oppveksten. En del kjenner da et behov for å få avklart om de har diagnosen, enten fordi de ønsker behandling som kan hjelpe på problemer de har i dag, eller for å få en forklaring på hvorfor ting har vært vanskelig oppigjennom.

ADHD utredning voksen uten ventetid

Dessverre er det ikke lett å få ADHD utredning voksen i den offentlige spesialisthelsetjenesten. For å få det må man ha alvorlige symptomer og nedsatt funksjon, og selv da kan ventetiden være opp til et halvt år.

Mot dette er Bypsykologene en sterk kontrast. Vi gir time hos psykolog svært raskt. Selve ADHD-utredningen gjør vi raskt, og likevel med grundighet. Vi følger retningslinjen for ADHD-utredning, som gir en kvalitetssikring. Utredningstiden forkorter vi på tre måter:

 • Vi utreder ikke mer enn det som er nødvenig.
 • Vi har effektive prosedyrer for å innhente informasjon.
 • Vi tilbyr utredningssamtaler med kort mellomrom.

Utredning i to trinn

For å spare tid og penger for klienten, utreder vi ikke mer enn vi må for å komme frem til en trygg konklusjon. Alle klienter gjennomgår trinn 1 av utredningen, men dersom det der blir klart at ADHD ikke er tilstede, så kan pasienten spare trinn 2.  Kartleggingspakkene inneholder samtaler, systematiske intervjuer, spørreskjemaer, tilbakemelding og rapportskriving.

Hjelp videre

Nå psykologen har stilt diagnosen ADHD, kan klienten selv velge veien videre. Noen ønsker medikamentell behandling. Da kan klienten enten ta med seg utredningsrapporten til en privatpraktiserende psykiater og be om vurdering for medikamentell behandling. I alvorlige tilfeller kan vi henvise til den offentlige spesialisthelsetjenesten. Noen ønsker hjelp til å gjøre tilpasninger og lære seg strategier som reduserer problemene ADHD skaper. Da kan vi tilby samtaler for det.

Også pasienter som får avkreftet diagnosen kan ha nytte av utredningen. Vi kan tilby samtaler og behandling, eller veilede til å få riktig hjelp andre steder.

Hva gjør ADHD-utredning komplisert?

Det er ofte fort gjort å avgjøre at ADHD-symptomene oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet er tilstede. Det at symptomene er klart tilstede, er ofte grunnen til at en person mistenker ADHD. Den store utfordringen er at disse symptomene ikke er unike for ADHD. Ulike psykiske lidelser og problemer i livet ellers kan skape lignende symptomer. Derfor må det undersøkes om problemene har vært tilstede i tilstrekkelig grad, på tilstrekkelig mange områder, tilstrekkelig lenge, og det må utelukkes at andre forhold forklarer symptomene bedre.

Derfor kan vi utrede raskt

Vi bruker anerkjente spørreskjemaer som klienten fyller ut før første konsultasjon. Det sparer tid, og gjør at vi i første samtale finner ut om det er grunn til å gå videre til trinn 2 av utredningen. I trinn 2 bruker vi anerkjente, fokuserte og strukturerte intervjuer for å få nok systematisk informasjon til å avgjøre om ADHD er tilstede eller ikke. Vi legger til rette for at samtalene kan skje med kort mellomrom.

Slik foregår ADHD utredning voksen

Først bestiller du time hos Bypsykologene og melder at det dreier seg om ADHD-utredning. Bruk gjerne kontakskjemaet litt lenger nede på denne siden. Du kan også kontakte oss på telefon, sms og epost. Du får timeforslag på SMS, og når du bekrefter avtalen starter trinn 1.

 1. Trinn 1:
  1. Du får tilsendt lenke til spørreskjemaer som du fyller ut online før timen. Du fremskaffer også relevante dokumenter, som epikriser og rapporter fra tidligere kontakt med psykisk helsevern eller PPT, dersom det finnes.
  2. Du møter til en dobbelttime med psykolog. I samtalen presenterer du problemet, og psykologen følger opp med spørsmål. Papirer og resultatene fra spørreskjemaene gjennomgås. Psykologen konkluderer:
   1. Det er rimelig sannsynlig at ADHD foreligger, og du kan få en snarlig ny time for å fullføre utredningen (Se trinn 2).
   2. Det er ikke grunn til å mistenke ADHD. Psykologen gir deg tilbakemelding om eventuelle psykiske lidelser som er fremkommet i undersøkelsen og veileder deg til hvordan du kan få hjelp videre dersom du trenger det.
 2. Trinn 2
  1. Du møter du til en ny dobbelttime, for et strukturert intervju som kartlegger livet ditt og den psykisk helsen bredt. Dersom det i trinn 1 har fremkommet grunn til særlige undersøkelser, kan du ha blitt bedt om å fylle ut ytterligere spørreskjemaer før timen.
  2. Du møter til enda en samtale, sammen med foreldre eller andre personer som har kjent deg lenge. I konsultasjonen gjennomgås et strukturert intervju som handler om ADHD-symptomer og fungering nå og tidligere.
  3. Psykologen kvalitetssikrer konklusjonen sammen med en kollega. Det vurderes om det trengs ytterligere utredning for en trygg konklusjon.
  4. Du møter til en tilbakemeldingssamtale, der dere drøfter hva som er den beste veien videre for deg. Det kan være for eksempel henvisning til behandling av ADHD hos psykiater, eller til annen behandling. Det kan også være at du selv får rapporten og siden tar stilling til hvordan du vil bruke den.
  5. Psykologen skriver rapport og den sendes slik dere har avtalt.

Priser

Trinn 1: kr 9.000,- hvorav kr 3000,- faktureres ved bekreftelse av timen og resterende etter første konsultasjon.

Trinn 2: kr 16.000,- som faktureres etter første konsultasjon i trinn 2.

Konsultasjoner kan avbestilles eller flyttes senest 48 timer før avtalen. Når man bekrefter første time, forplikter man seg imidlertid til å betale de første 3000 kronene, som dekker kostnader og arbeid med forberedelser og oppsett av spørreskjemaer.

Kontakt oss for å få ADHD-utredning nå:

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google sine personvernregler og vilkår for bruk gjelder.

Begrensningen ved utredningen

 • Noen ganger er symtombildet svært komplekst eller det er vanskelig å framskaffe klar informasjon om klientens situasjon, symptomer og fungering i nåtid og fortid. I slike tilfeller kan det være nødvendig med flere samtaler eller mer informasjonsinnhenting. Kostnaden for dette arbeidet er ikke inkludert i pakkeprisen og betales etter gjeldende timepriser. Pasienten og psykologen drøfter om det er hensiktsmessig å gjøre mer arbeid. Enkelte ganger er det umulig å nå en sikker konklusjon, uansett hvor mye en undersøker.
 • Noen ganger er det nødvendig med tilleggsundersøkelser som vi ikke kan tilby (f.eks. enkelte tester) for å få en trygg konklusjon. Vi vil da forsøke å hjelpe pasienten til å få utført disse undersøkelsene annet sted.
 • Bypsykologene tar forbehold om medisinsk differensialdiagnostikk. Dette må utføres av lege.
 • Bypsykologene kan ikke gi medikamentell behandling. Personer som får diagnosen kan vi sette i forbindelse med privatpraktiserende psykiater som tilbyr både medisinsk differensialdiagnostikk og vurdering for medikamentell behandling.