Uncategorized

Forberedelse til ADHD-utredning

Hvis du forbereder deg til utredningen, går den raskere og kvalitieten blir bedre.

Når du kommer til første konsultasjon i ADHD-utredning er det best du har med ferdig utfylte spørreskjemaer og relevante dokumenter. Du bør også ha tenkt på hvem som kan være en god komparent i utredningen og ha gjort deg kjent med den generelle klientinformasjonen.

Spørreskjemaer

Klikk på lenkene over og last ned skjemaene. Skriv dem ut, fyll dem ut og ta dem med til første konsultasjon. Har du problemer med å lese og forstå, kan du be om hjelp av noen du stoler på, eller du kan få hjelp av psykologen i konsultasjonen.

Dokumenter

  • Rapporter og epikriser som gjelder din psykiske helse og fungering. Har du hatt kontakt med psykolog, psykiater, DPS, BUP, PPT eller NAV kan det hende det foreligger slike dokumenter hos dem. Du har rett til å få tilgang på dem.
  • Fastleges vurdering av om det ligger medisinske forhold til grunn for de plagene du ønsker utredet.

Om du ikke har slike dokumenter, eller de er vanskelig å skaffe til veie, er det likevel mulig å gjennomføre en utredning.

Komparent

En komparent er en person som kan gi relevant informasjon om den som utredes. Det bør være en person som kjenner deg godt og som har kjent deg lenge. Foreldre er vanlig å ha som komparenter. Når det ikke er en mulighet kan en annen omsorgsperson, en gammel venn eller en partner være aktuelle.  Er det vanskelig å møte fysisk, så er videosamtale et alternativ.

Generell klientinformasjon

Alle klienter bør i god tid gjøre seg kjent med praktiske forhold og vilkårene som gjelder hos Bypsykologene. Siden vår med klientinformasjon gir en oversikt.

Vil du lese mer om hvordan utredningen foregår, så kan du lese denne teksten.

Velkommen til utredningen!