Forberedelse til ADHD-utredning

Hvis du forbereder deg til utredningen, går den raskere og kvalitieten blir bedre.

Utredningen begynner allerede før første konsultasjon, ved at du fyller ut spørreskjemaer. Du bør raskt fremskaffe relevante dokumenter og tenket på hvem som kan være en god komparent i utredningen.

Spørreskjemaer

Etter at du har bekreftet at du ønsker å starte ADHD-utredning, vil du få tilsendt lenke til spørreskjemaer, som du fyller ut på nett. Du logger deg på med personnummer og koder som du får tilsendt på SMS. Det er viktig at du har fullført kartleggingene før første time. Har du problemer med å lese og forstå, kan du be om hjelp av noen du stoler på.

Dokumenter

Ta med dette til første samtale med psykologen:

  • Rapporter og epikriser som gjelder din psykiske helse og fungering. Har du hatt kontakt med psykolog, psykiater, DPS, BUP, PPT eller NAV kan det hende det foreligger slike dokumenter hos dem. Du har rett til å få tilgang på dem. Om du ikke har slike dokumenter, eller de er vanskelig å skaffe til veie, er det likevel mulig å gjennomføre en utredning.
  • Fastleges vurdering av om det ligger medisinske forhold til grunn for de plagene du ønsker utredet.

Komparent

I løpet av utredningen trenger psykologen å snakke med en komparent. En komparent er en person som kan gi relevant informasjon om den som utredes. Det bør være en person som kjenner deg godt og som har kjent deg lenge. Foreldre er vanlig å ha som komparenter. Når det ikke er en mulighet kan en annen omsorgsperson, en gammel venn eller en partner være aktuelle.  Er det vanskelig å møte fysisk, så er videosamtale et alternativ.

Mer informasjon

Du bør gjøre deg kjent med praktiske forhold og de generelle vilkårene som gjelder hos Bypsykologene.

Du bør også gjøre deg kjent med hvordan ADHD-utredningen foregår.

Velkommen til utredningen!