Nyheter

Mandige menn hos psykolog?

Mann i dress ser tankefullt ut over storbyen.

Å gå til psykolog er ikke særlig mandig, er det vel? Best å holde seg unna.

Tankefull, bekymret eller deprimert mann i dress ser ut over storbyen. Er han mindre mandig om han søker psykologhjelp?

Er man mindre vellykket, sterk eller mandig om man søker hjelp hos psykolog?

Psykolog er ikke noe for en mann, ikke en mandig mann ihvertfall. Slik er det mange menn som dømmer seg selv når de merker at ting blir vanskelig. Derfor vegrer de seg for å søke hjelp. De vil ikke vise seg som svake.

Psykiske lidelser er vanlig blant de mandige

Det stemmer at en psykiske lidelser er mer utbredt blant kvinner enn hos menn, men i undersøkelser viser det seg at forskjellen er ikke så stor og at noen psykiske lidelser er mer utbredt blant menn enn kvinner. Kvinner søker hjelp oftere enn menn, omtrent dobbelt så ofte. Det at den mannlige delen av befolkningen er nesten like syk som den kvinnelige, men søker hjelp langt sjeldnere, kan være et uttrykk for frykten for å være umandig i egne eller andres øyne. Likevel, ca en tredjeldel av de som søker hjelp er menn. Om en skal bruke statistikk for å avgjøre mandighet, så er det omtrent like umandig å søke hjelp for psykiske problemer, som å studere medisin.

[Foretrekker du mannlig psykolog?]

Advokater, forretningsfolk, tømrere og nordsjøarbeidere

Hos Bypssykologene løfter vi ikke øyenbrynet når vi ser en mann på venterommet. Vi gjorde en tid tilbake vår egen opptelling. De siste årene hadde omlag 47% av pasientene våre vært menn.

På våre psykologkontorer ser vi mange sterke personer – både kvinner og menn – som går på en smell og trenger hjelp. Våre pasienter er generelt ressurssterke. De står på for jobb, familie, venner og foreninger og klarer mye. Så blir ting vanskelige, og de klarer ikke så mye som før.

De er suksessfulle advokater, dyktige leger, rike forretningsfolk, tøffe tømrere, fryktløse nordsjøarbeidere. Og så sitter de og gråter i en sofa hos oss. Betyr det at de er svake? Ikke etter vår mening. Vi ser at de reiser seg igjen og mestrer hverdagen som før. Med seg på veien har de fått kunnskap om at ingen er uendelig sterk.