Metoder

Bypsykologene kan tilby en meny av behandlingsmetoder. Vi tilpasser verktøyene til den enkelte klients problem, livssituasjon og ønske. Bypsykologene tilbyr blant annet metakognitiv terapi . Dette er metoder vi ofte henter redskaper fra: ...

Les mer