Nyheter

Bypsykologene lover å gi 10 prosent til gode formål

Bypsykologene har lovet for hele verden å gi minst 10 prosent av overskuddet til organisasjoner som kan bruke det effektivt til å forbedre livene til andre. Vi velger også å høyne forpliktelsen til 10 prosent av hele omsetningen i 2021 og så lenge vi ser oss råd til det. Kan du gjøre noe lignende?

Myggnetting redder effektivt barn fra å dø av malaria. Bypsykologene har lovet å bidra til slik hjelp.

Organisasjonen Giving What We Can har siden starten i 2009 oppfordret privatpersoner til å avgi løfte om å gi betydelige beløp til spesielt effektive hjelpeorganisasjoner. Organisasjonen har ca 120 medlemmer i Norge og mer enn 6000 internasjonalt. Nytt er det at de også tar inn bedrifter som medlemmer. Bypsykologene er stolte av å være blant de 10 første til å slutte seg til, selv om vi er litt skamfulle over å si det høyt.

Effektiv hjelp

Medlemmer i Giving What We Can kan donere til hvilke formål de selv ønsker. Men vi skal forsøke å velge det man tror mest effektivt kan gjøre en positiv forskjell i verden. Bypsykologene gir bidragene sine gjennom gieffektivt.no. Det er en nettportal som anbefaler hjelpeorganisasjoner som basert på grundige evalueringer har vist seg å være spesielt kostnadseffektive. Målet er at norske givere skal kunne utrette mer med det de gir. 

Et eksempel på effektive hjelpeorganisasjoner er Against Malaria Foundation (AMF), som distribuerer impregnerte myggnett. Dette er en billig løsning som forhindrer død og lidelse forårsaket av malaria. Det er beregnet at for om lag 30 000 kroner til distribusjon av myggnett gjennom AMF blir ett barn under fem år reddet fra å dø. Vi regner med at Bypsykologenes bidrag i 2021 kan komme til å redde ti liv.

Hvorfor gjør vi dette?

Bypsykologene har fra starten hatt et ønske om å bidra til menneskelig velferd også utover den daglige kliniske praksisen. Vi erkjenner at en av de mest effektive måtene vi kan gjøre det er å gi penger til effektive hjelpeorganisasjoner. Hittil har vi vektlagt å bruke deler av markedsføringsmidlene våre på å sponse gode formål. Nå erkjenner vi at vi har mer å gi og tror at vi vil få veldig mye for pengene om vi gir dem via gieffektivt.no. Det er kanskje den beste investeringen en bedrift kan gjøre.

Mange bedrifter jobber hardt for skape arbeidsplasser og velferd i vårt eget samfunn. Når vi løfter vi øynene litt, så ser vi at det finnes det kjempestore muligheter for å gjøre det samme i fattigere deler av verden. Vi kan redde liv bare ved å jobbe som vanlig og gi bort en del av det som gjenstår etter at regningene er betalt og alle har fått lønn. Vi har fra før en veldig meningsfull jobb der de daglige oppgavene går ut på å hjelpe mennesker som har det vanskelig til å få det bedre. Nå får vi enda en meningsdimensjon til jobben vår. 

Hvorfor sier vi høyt at vi gir?

Vi erkjenner at det å si høyt at man gir penger til gode formål ikke er god takt og tone. Er det ikke nok for oss å gi? Gir vi bare for å få ros og god PR? Da er det vel ikke godhet som ligger bak?

For vår egen del har vi blandede følelser ved å gå ut med dette. Mange vil nok applaudere det. Men en del vil synes det er lite troverdig og synes det er ufint av en privat bedrift med profittmotiver å fremheve dette. Den samlede virkningen på renommeet vårt er umulig å beregne.

Det er ikke så viktig hva motivene våre er. Og riktignok liker vi at folk tenker pent om oss, men også det er underordnet i denne sammenheng. Uansett gjør denne beslutningen mer godt i verden enn vi kunne gjort på noen annen måte. Det hender at klienter forteller oss at vi har reddet livet deres, og det er stort å få oppleve. Men ved å holde løftet vårt og dele av overskuddet i bedriften kan vi sørge for at mange liv blir reddet hvert eneste år. Enten vi er gode eller ikke. Enten folk liker det eller ikke.

Det finnes én god grunn til å si høyt at man gir bort mye penger til gode formål: Det åpner sinnene til folk. Tanken om at det går an å gi bort mer enn småpenger blir sådd. Nordmenn gir penger til gode formål, men det er – unnskyld utakknemligheten – i all hovedsak småpenger det er snakk om. 70 % av nordmenn gir mindre enn 1000 kroner i året til humanitære formål. Vi bruker to ganger mer penger på iskrem i Europa enn det alle verdens hjelpeorganisasjoner har til disposisjon i ett år.

Hvorfor er det slik? Selvsagt spiller egeninteressen inn. Penger hjelper oss å oppfylle ønskene våre og ønskene til våre nærmeste. Og ønskene kan rekke lenger enn pengene, også hos oss som har mye. Men andre ting spiller også inn. Når vi ser at det er normalt å skjemme bort seg selv og sine nærmeste, og unormalt å gi mye til mennesker lang borte, så skal det litt til at ideen om det sistnevnte dukker opp. Og om man skulle få tanker om det, så kan det virke uansvarlig å gjøre det når ingen andre gjør det. I situasjoner der løsningen ikke er opplagt bruker vi mennesker andres atferd som informasjon om hva som er rett og klokt å gjøre.

Kan du gi mye?

Det viktige her er ikke at storgivere, som Bypsykologene nå har blitt, er bedre enn andre. Det viktige er at alle vi som har mer enn vi trenger selv, har en unik mulighet til å hjelpe mennesker som lever med død og lidelse en hårsbredd unna på grunn av fattigdom. For at flere skal få øynene opp for det, trenger vi at noen går foran og viser at det går an å gi. Selv for de som bare er alminnelig rike nordmenn og ikke milliardærer. Hva tenker du om denne muligheten?

Bypsykologene er stolte av å være den tiende bedriften i verden som slutter seg til Giving What We Can

Back to list