Uncategorized

Billigere hjelp enn hos Bypsykologene

Bypsykologene har timepriser i øvre sjikt. Likevel er totalkostnaden ikke nødvendigvis så stor for våre klienter, da behandlingen som regel er ferdig på få konsultasjoner. Uansett er det ikke alle som ser seg råd til behandling hos Bypsykologene. Derfor har vi samlet noen tips til billigere alternativer:

  • Akutthjelp
  • Behandling i det offentlige
  • Selvhjelp
  • Andre private tilbydere: Bypsykologene er ikke kjent med kvalitet og pris hos disse, men vet at en del har lavere timepris enn Bypsykologene. Vurdèr imidlertid totalprisen, da det varierer hvor lenge man må regne med å gå i behandling ulike steder. Disse kan du søke etter på internett, for eksempel i google.
Back to list