Nyheter

Pasient­tilfredshet 2012

Terningkast fem var gjennomsnittet av 16 pasienters vurdering av behandlingen hos psykolog Sivert Straume i en undersøkelse fra november og desember 2011. Samtlige pasienter i undersøkelsen anbefalte behandlingen, og de gav god omtale i åpent svarfelt.

Prosedyre: 25 spørreskjemaer ble gitt til alle pasienter som hadde time hos Sivert Straume i november og desember 2011. På det tidspunktet var han tilknyttet Aleris medisinsk senter. Behandlingen var i all hovedsak den samme som hos Bypsykologene. Alle pasienter som hadde hatt minst to samtaler med psykologen ble tatt med i undersøkelsen. Pasientene besvarte skjemaene anonymt.

Resultatater: 16 pasienter returnerte skjemaet (64%). Blant de som svarte oppgav alle at de kan anbefale behandlingen (se tabell 1, under). 63% gav terningkast fem. De resterende fordelte seg likt på firere og seksere, slik at gjennomsnittsterningkastet ble fem (se tabell 2, under). I et åpent svarfelt beskriver pasientene hva som ligger til grunn for vurderingen. Psykologen er, ifølge pasientene, tillitsvekkende, flink å lytte, respektfull, hyggelig, løsningsorientert, kunnskapsrik og flink til å forklare, og han stiller relevante spørsmål. Pasientene opplever at behandlingen har hjulpet dem til framgang, bevisstgjøring, bearbeiding av problemer, perspektiv på problemer og redskaper til å takle motgang. Samtlige omtaler er gjengitt i tabell 3, under.

Skjemaet som ble brukt i undersøkelsen.

Konklusjon: Pasientenes eveluering var i sum svært positiv. Mange av pasientene forteller om positivt utbytte av behandlingen. Fra psykoterapiforskning vet man at pasientens opplevelse av å bli hørt, forstått, respektert og pasientens tro på behandlingen har stor betydning for utfallet. Restultatene fra undersøkelsen tyder derfor på at behandlingen psykologen gir er virksom, noe som stemmer godt med en undersøkelse av behandlingsresultater, som vi gjorde høsten 2012.

 

Tabell 1: Anbefaling

Kan anbefale: 16  100%
Kan ikke anbefale: 0 0%

 

Tabell 2: Terningkast

Terning­kast Antall Prosent
1 0 0 %
2 0 0 %
3 0 0 %
4 3 19 %
5 10 63 %
6 3 19 %
Totalt 16 100 %

 

 Tabell 3: Hver enkelt pasients vurdering

Kan du anbefale? Terningkast Vurdering i fri tekst
Ja 5 Behandlingen er bra, terapeuten jobber målrettet og er en god tilhører.
Ja 6 Jeg har fått behandling av depresjon. Jeg syns behandlingen har vært veldig bra, og den har hjulpet meg masse. Har ingenting å utsette på den.
Ja 5 Jeg ble møtt med ro og vennlighet, noe som gjorde at vi raskt fikk en god dialog. Var litt overrasket over at jeg skulle sette dagsorden, men skjønte raskt at dette var det eneste riktige. For at jeg skulle få hjelp med mine problemer, måtte naturligvis Sivert få kunnskap om disse. Det fikk han gjennom å stille krevende spørsmål, utfordre og provoserte frem faktum. Samtalene og hjemmeoppgavene bidro sterkt til at jeg fikk større forståelse for det som plaget meg og til at jeg ble satt i stand til å bearbeide problemene. Han er flink til å gi ros når det er grunnlag for det. Samtidig flink til å korrigere en forståelse jeg måtte ha, dersom denne avvek fra hans måte å se det på som fagperson. Disse korreksjonene jeg fikk, opplevde jeg som meget nyttige. Opplevde han som kunnskapsrik, god rådgiver og samtalepartner. Takk for god hjelp 🙂
Ja 5 Gir en forståelse av innsikt i problemene. Gode løsninger – formidler sin kunnskap på en god og forståelig måte.
Ja 5
Ja 5 – Imøtekommende og hyggelig. – Løsningsorientert. – Behandlingen har gitt meg redskaper til å takle motgang
Ja 5 Kjekk 🙂 respektfull – forståelsesfull
Ja 4 Helt grei. Virker litt slakk, sovnet den ene gangen. Har hatt bra framgang som pasient.
Ja 6 Behandlingen hos Sivert Straume er veldig god. Han er lett å åpne seg for og snakke med. Han viser hensyn, forståelse og hører ønsker av/ved behandling fra pasient.
Ja 5 Jeg synes Sivert er en flink lytter. Jeg føler at jeg blir hørt og at han er god til å få meg til å se problemene mine i perspektiv. Dette tror jeg vil hjelpe meg til å finne gode løsninger.
Ja 4 Solid og strukturert psykolog. Flink til å stille relevante spørsmål. Sympatisk og behagelig å prate med.
Ja 4 Liten kjennskap til hva en psykolog kan hjelpe til med, men føler jeg har fått en viss form for bevisstgjøring av egne reaksjonsmønstre – og små metoder for hvordan jeg jobbe med dette videre. Vil vurdere om dette er et tilbud jeg vil benytte meg av videre.
Ja 6 Jeg har ikke vært hos psykolog før og synes det var veldig ålreit! Sivert Straue beviste at han lyttet til det jeg sa, for han gjentok ordene mine og hjalp meg å forstå de og snu meninger med de, på den måten ble alt mindre «farlig». Jeg følte meg trygg, hørt og sett 🙂
Ja 5 Jeg har godt utbytte av behandlingen. Sivert er veldig flink på å lytte og komme med spørsmål underveis, som gjør at jeg tenker litt anderledes enn før.
Ja 5 Lett å kommunisere med, tillitsvekkende. Har gode eksempler/scenarier på situasjoner som kan illustrere problemet/ symptomet/følelser. God humor. God til å forklare metoder/teknikker som kan brukes i behandlingen.
Ja 5 Utfordrende, men på en god måte. Får meg til å sette spørsmål ved egen tankegang. Bra med praktiske oppgaver, selv om dette kan oppleves som vanskelig av og til.
Bestill time