Nyheter

Helse Vest tar grep mot kaotisk avtalespesialistordning

Det blir slutt på at pasienter må ringe rundt for å finne en offentlig psykolog dersom Helse Vest får gjennomslag.

Helse Vest har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at alle henvisninger skal gå til felles vurderingsenheter. Det melder Bergens Tidende. Dagens praksis – at avtalespesialistene mottar henvisninger og kan avvise dem uten rettighetsvurdering – er i strid med lovverket.

Bypsykologene applauderer. I avisartikkelen betegner Bypsykologenes Sivert Straume dagens ordning som et lotteri med veldig små vinnersjanser. Han går i mot psykologforeningens anbefaling om å øke antallet avtalespesialister. Han er enig med psykologforeningen i at den offentlige behandlingskapasiteten er for liten men legger til: – Hvis myndighetene velger å øke antallet avtalespesialister uten å gjøre noe med systemet, styrker de en kaotisk og uoversiktlig ordning.

Bypsykologene har tidligere tatt til orde for den organiseringen som Helse Vest nå foreslår.