Kognitiv terapi, Metoder, Søvnvansker, Tjenester

Søvnskolen i Bergen

Søvnskolen i Bergen illustrert med en sovende kattunge.

Søvnskolen i Bergen hjelper deg med søvnvanskene på bare 16 dager.

[NB: Søvnskolen i Bergen arrangeres ikke lenger løpende. Grupper kan ta kontakt for å få satt opp et kurs. Enkeltpersoner kan få søvnbehandling med samme innhold. Da bestiller man vanlige konsultasjoner og gir melding om at det dreier seg om søvnproblemer, så får man individuelt tilpasset behandling.]

Katt, som åpenbart ikke trenger søvnskolen, ligger på teppe og sover

Vi er alle søvndyr. Søvnskolen i Bergen hjelper deg til å spille på lag med naturen.

(Hopp til: PåmeldingMålgruppeTid og stedProgrammetBehandlingsmetoden – Intensivkurs mot søvnproblemer KursholderenInntak til søvnskolenPriser)

Lettvinte sovetriks fungerer bare en kort tid. Det har mange med langvarige søvnproblemer erfart. Sovemidler er heller ingen løsning i lengden. Men det finnes god hjelp. I forskning har det vist seg at 80% får bedre søvn av en bestemt type behandling uten medikamenter. Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I) kalles den.

Denne behandlingen er psykologisk, uten at den dykker dypt ned i den enkeltes indre liv og livshistorie. I stedet gir den kunnskap om søvn og oppklarer vanlige misforståelser. Deretter gir den konkret hjelp til å ta de grepene som må til for å få søvnvanene til å spille på lag med kroppens naturlige søvnprosesser.

Bypsykologene har god kunnskap om denne medikamentfrie behandling av søvnproblemer. Nå gjør vi den tilgjengelig for flere gjennom en intensiv gruppebehandling vi har kalt Søvnskolen. Den går over to uker og består av god og grundig undervisning og tett, personlig oppfølging. Fokus ligger på søvnvaner og tenkning om søvn, og man trenger ikke å fortelle om veldig personlige ting i gruppen. Sensitive ting som har betydning for søvnen har man anledning til å ta opp med psykologen på tomannshånd.

En mannsperson på søvnksolen. Han ligger med hodet ned på skolepulten og sover.

Flere som sliter med søvnproblemer i Bergen kan få etterlengtet effektiv behandling med Søvnskolen i Bergen.

Søvnskolen i Bergen er et intensivkurs

Søvnskolen tilbyr et intensivkurs mot langvarige søvnproblemer. Kurset hviler på prinsippene i kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I). Til forskjell fra den behandlingen som vanligvis tilbys har Søvnskolen kortere varighet, grundigere undervisning og tettere oppfølging.

Hos Bypsykologene har vi erfart at mange får en mye raskere bedring når de først har fått en god forståelse av søvn. For med forståelsen kommer også motivasjonen til å gjennomføre de tiltakenen som virker, selv om de er tøffe. Noen melder tilbake at de merker framgang etter bare noen dager.

På den annen side har vi sett at noen klienter trenger flere konsultasjoner på å forstå søvnprinsippene og bli strenge nok med seg selv til at de etterlever dem så godt at de får effekt. Denne tiden vil vi korte inn gjennom en solid dose undervisning helt i starten og deretter tett oppfølging med fokus på å holde motivasjonen oppe og korrigere misforståelser så snart de melder seg. På den måten tror vi at vi skal klare å snu et trøblete søvnmønster innen to uker. Vanlig CBT-I foregår som ukentlig individuell behandling over 4-8 uker.

Man må likevel regne med betydelig innsats også de påfølgende ukene for å opprettholde og forsterke bedringen. Kurset er intensivt og krever at deltakerne kan ha høyt fokus på det som skal læres og det som skal gjøres. Samlinger og hjemmearbeid vil ta en del tid. I tillegg kommer den utfordringen at man faktisk kan få enda mindre søvn i en periode før man begynner å sove bedre. Mange vil derfor trenge sykmelding for å ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre kurset. Deltakere vil få et skriv som bekrefter deltakelse på kurset og forklarer behovet for sykmelding, som de kan gi til legen sin.

Behandlingsmetoden i søvnskolen

Søvnskolen hviler på behandlingsmetoden kognitiv atferdsterapi for insomni, på engesk: cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I). Metoden har godt dokumentert effekt. Selv om det er denne metoden som anbefales, er det vanskelig å få et tilbud i det offentlige og mange behandles feilaktig med medikamenter.

Metoden tar utgangspunkt i vitenskaplig kunnskap om hva som skal til for å sove. Enkelt forklart har vi to søvnprosesser som gjør oss søvnige om kvelden, døgnrytmen, som er en indre biologisk klokke, og søvnbehovet, som skaper et søvntrykk. Dersom disse to ikke er forstyrret og dersom vi ikke er urolige av en eller annen grunn, så sovner vi. Alle tiltakene i behandlingen retter seg mot disse faktorene. En god, gammeldags skålvekt kan illustrere hvordan det hele henger sammen:

Skålvekt med søvnprosesser i en skål og uro i en annen. Illustrasjon til bruk i behandling av søvnproblemer

Søvnproblemer skyldes ofte at naturlige søvnprosesser forstyrres og oppveies av ulike former for uro.

Blant tiltakene som inngår i søvnbehandlingen er velkjente råd som å ikke drikke kaffe sent og passe på å få fysisk aktivitet. Men de aller mest virksomme tiltakene – søvnrestriksjon og stimuluskontroll – handler om å passe på at døgnrytmen er jevn, bygge opp et høyt søvntrykk til kvelden og begrense våkentiden i sengen. Det å ligge mye våken i sengen gir det man på folkemunne kaller «lakenskrekk», som ofte er en hovedårsak til langvarige søvnproblemer.

Her er en litt artig video om søvnprinsipper og søvnløshet:

 

Målgruppe for søvnskolen

Søvnskolen er for personer med langvarige (kroniske) søvnproblemer:

 • vansker med å sovne om kvelden
 • vansker med å sovne etter oppvåkning om natten
 • for tidlig oppvåkning om morgenen.

Plager på dagtid er også vanlig, for eksempel konsentrasjonsvansker og irritabilitet.

Søvnskolen passer for personer som er villig til å yte høy egeninnsats i kursperioden og noen uker etter.

Personer med kortvarige søvnvansker, akutt livskrise, psykose, bipolar lidelse, alvorlig depresjon eller søvnapné kan ha behov for annen hjelp.

Tid og sted

Neste kurs starter: Søvnskolen arrangeres ikke lenger løpende. Grupper kan ta kontakt for å få satt opp et kurs. Enkeltpersoner kan få søvnbehandling med samme innhold. Da bestiller man vanlige konsultasjoner og gir melding om at det dreier seg om søvnproblemer, så får man individuelt tilpasset behandling.

De fem kursdagene fordeler seg på tre uker med følgende samlinger:

 • Første uke
  • mandag  kl 10-16 (heldagssamling)
  • tirsdag  kl 11-14 (halvdagssamling)
  • fredag  kl 11-13 (oppfølging, justering, problemløsning)
 • Andre uke
  • tirsdag kl 11-13 (oppfølging, justering, problemløsning)
 • Tredje uke
  • tirsdag kl 11-13 (oppfølging, justering, problemløsning)

Stedet er Bypsykologenes lokaler i Markeveien 4c i Bergen sentrum.

Klasserommet der Søvnskolen for personer med søvnproblemer skal foregå. Lyst og trivelig rom med en stol og en sofa og et bord mitt i mellom.

Bypsykologenes største psykologkontor vil innredes til klasserom når søvnskolen starter.

Programmet

Vi samler en liten klasse til seks samlinger over to uker. Første samling er en heldagssamling, der vi gjennomgår hele «pensum». De mest sentrale elementene som inngår i KAT-I blir gjennomgått. De som har lest litt om søvnbehanding vil gjenkjenne ord som søvndagbok, søvnhygiene, stimulikontroll og søvnrestriksjon. Her skal deltakerne få god forståelse av hva som kan hjelpe dem og hvorfor det hjelper. I første samling får hver deltaker hjelp til å lage en skreddersydd søvnplan og til å rydde bort ting som kan komme i veien for å gjennomføre den.

De påfølgende samlingene er kortere. Her kommer det noen flere temaer, som f.eks. hvordan man kan legge bort bekymring. Vi drøfter resultatene og justerer søvnplanen. Deltakerne får stille spørsmål og får hjelp til å løse problemer de har støtt på.

Samlingene består av forelesninger, videosnutter, diskusjon og øvelser. Læreren, som er psykolog, vil også ha samtaler med den enkelte deltaker på tomannshånd flere ganger i løpet av kurset. Mellom samlingene jobber deltakerne med læringsmateriell og oppgaver som de har fått utdelt, og de gjør den aller viktigste innsatsen ved hele kurset: de etterlever søvnplanen sin.

Kursholderen

Mannlig psykolog som hjelper personer med søvnproblemer. Her fotografert utendørs.

Psykolog Sivert Straume har jobbet mye med langvarige søvnproblemer. Med søvnskolen kan han hjelpe flere.

Sivert Straume underviser ved Søvnskolen og følger opp den enkelte deltaker. Han er psykolog og har bred erfaring i å hjelpe personer med søvnvansker, psykiske lidelser og livskriser. Han har også jobbet med forskning på søvnbehandling. Sivert er daglig leder for Bypsykologene, som driver Søvnskolen.

Inntak

Inntak skjer fortløpende etter inntakssamtale med psykolog. Der kartlegges søvnplager, andre plager og livssituasjon. Kartleggingen er vanligvis fullført i løpet av en dobbeltime (1 time og 40 minutter). I slutten av samtalen vurderer kandidaten og psykologen sammen om søvnskolen er riktig hjelp. De som ikke kan få eller som ikke ønsker plass på Søvnskolen får veiledning til andre hjelpetilbud som passer bedre.

Kartleggingssamtalen går lettere om du på forhånd har fylt ut følgende skjemaer:

Det er ikke strengt nødvendig at du har klart å fylle ut alt. Det kan også gjøres i samtalen, der du også kan få hjelp. Det kan da imidlertid hende at det vil kreve en ekstra kartleggingstime.

Siste inntaksksdag er uken før oppstart av søvnskolen. Et godt råd er å være ute i god tid, for det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla.

Priser

Søvnskolen har ingen offentlig støtte eller refusjonsavtale. Det betyr at hele kostnaden bæres av kursdeltakerne. Fordi det er et gruppetilbud, vil det bli vesentlig billigere enn å gjennomføre tilsvarende intensiv behandling som individualterapi. Søvnskolen koster kr 14.900. Prisen inkluderer fem samlinger med tilsammen 15 timers undervisning og oppfølging og alt undervisningsmateriell.

Kartleggingsarbeidet er ikke inkludert i prisen for søvnskolen og belastes etter Bypsykologenes vanlige timesatser. Se https://bypsykologene.no/priser-og-vilkar/

Betaling for inntakssamtalen skjer ved timens slutt. Da betales også halve kursavgiften dersom man har fått plass på kurset. Resten betales ved kursets slutt.

Påmelding til søvnskolen

Kontakt oss og meld din interesse. Påmeldingen er ikke forpliktende før du har fått tilbud om plass og takker ja. Etter påmelding vil du bli innkalt til inntakssamtale, der du sammen med en psykolog finner ut om kurset passer for deg. Deretter vil du få tilbud om plass på Søvnskolen eller veiledning til annen hjelp som passer bedre.

Er det mer du ønsker å vite om Søvnskolen eller psykologen som leder kurset, så bare ta kontakt med oss.