Metoder

Bypsykologene kan tilby en meny av behandlingsmetoder. Vi tilpasser verktøyene til den enkelte klients problem, livssituasjon og ønske. Bypsykologene tilbyr blant annet metakognitiv terapi . Dette er metoder vi ofte henter redskaper fra: ...

Les mer

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en effektiv behandlingsmetode som våre psykologer kan godt. Les om metoden og få noen tips. Hva er kognitiv terapi? Kognitiv terapi handler om å ta makten fra negative tanker. Ofte tar vi slike tanker for gitt uten å reflekte...

Les mer