Nyheter

Pasient­tilfredshet 2013

ordsky 2013
ordsky 2013

Ordsky basert på pasientenes omtale av behandlingen. Alle omtalene kan leses i sin helhet nederst på denne siden.

5,2 var gjennomsnittlig terningkast for behandlingen hos Bypsykologene i 2013. Samtlige pasienter i undersøkelsen anbefalte behandlingen, og de beskrev den i positive ordelag. 

Prosedyre: 130 pasienter hadde et helt behandlingsforløp i løpet av 2013. Analysene her er basert på disse. Pasientene fylte ut et evalueringsskjema som spurte om de kunne anbefale behandlingen a
eller ikke og hvilket terningkast de ville gi den. De ble også oppfordret til å skrive en vurdering behandlingen i et åpent svarfelt.

Resultater: Samtlige som fylte ut evalueringsskjema fullstendig etter behandling anbefalte den. De gav også høye terningkast: stort sett femmere og seksere, med et gjennomsnitt på 5,2. Pasientene beskrev erfaringen sin i positive ordelag i et åpent svarfelt i evalueringsskjemaet. Det er vanskelig å sammenfatte omtalene, men ordskyen øverst på denne siden gir et hint. Alle omtalene står i sin helhet nederst på denne siden.

Vi nevner også at gjennomsnittlig behandlingstid var 38 dager (inkludert ferie, helg og fridager) og at gjennomsnittlig antall konsultasjoner var 4, samt at pasientene jevnt over opplevde betydelig bedring i livskvalitet og reduksjon av det opplevde problemet.

Begrensninger: Det er visse begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet. For det første er den utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans. Resultatene omfatter ikke alle Bypsykologenes pasienter. Bare de 77 pasientene (=59%) som hadde fyllt ut evalueringsskjemaet ble tatt med i beregningene. Manglende data skyldes enten rutinesvikt hos behandleren eller at pasienten har valgt å ikke besvare spørsmålene.

Relativt få av de som bare hadde 1 konsultasjon har fylt ut evalueringsskjema. Det er beklagelig da vi gjerne vil vite om disse pasientene ikke kommer igjen på grunn av misnøye med samtalen eller om de tvert imot mente de hadde fått hjelpen de ønsket. En analyse av pasientenes opplevelse i første samtale gir et hint om at også disse pasientene er fornøyde: For å sikre kvaliteten i behandlingen for den enkelte pasient har Bypsykologene rutine for at pasienter fyller ut en evaluering av hver behandlingstime rett etter timen.

Evalueringen består i at pasienten fyller ut et enkelt skjema med spørsmål om hvordan de opplevde fire vesentlige aspekter ved samtalen (Session rating scale, utviklet av Scott D. Miller og kolleger). Svarene summeres til en skåre mellom 0 og 40. Skåren i første samtale var på omlag samme nivå for pasienter som bare hadde èn time som for dem som valgte å komme igjen, henholdsvis 35 og 34.

Undersøkelsen var ikke anonym, og en del pasienter kan ha vegret seg for å gi negative tilbakemeldinger av den grunn. Videre er det sannsynlig at flere av dem som opplevde behandlingen måtelig god ikke tok seg bryet med å evaluere den. 

Konklusjon: Pasienter hos Bypsykologene i 2013 var jevnt over svært fornøyde, og ikke mange hadde en dårlig opplevelse. Disse resultatene bekrefter de positive tilbakemeldingene i tilsvarende undersøkelse for 2012. Det harmonerer også godt med omtaler Bypsykologene har fått på gulesider.no. Pasientenes tilfredshet med behandlingen har trolig sammenheng med at de får gode resultater av den.

Omtaler:

Målrettet, har jobbet med aktuelle problemstillinger.

Jeg har hatt god nytte av å komme hit og merker en betydelig forskjell fra da jeg først startet. Det er fint å bli hørt og få hjelp til å forstå hva man kan gjøre for å takle problemer.

Lært toleranse for angst, kom ut av depresjon.

Veldig bra. Føler eg har fått den hjelpa eg trengte.

Bra, men har ingen erfaring (målestokk).

Relevant. Går direkte på sak.

God mottakelse. Menneskelig behandling. Utfordrende på en konstruktiv måte. Godt tilpasset behandling. Effektiv. Imøtekommende. Strukturert.

Fått god behandling. Føler at behandler forstår meg, er tydelig og stiller konkrete spørsmål tilbak til meg som får meg til å tenke på en annen måte og finne nye løsninger på e.v.t. problem.

Effektiv behandlingsform. Gode og fortellende figurer. Riktig rekkefølge i behandlingsområdene, av og til litt vanskelig å få en felles forståelse/litt misforståelser. Har satt pris på når det har blitt forklart litt rundt teknikkene.

Veldig bra! Det hjelper å få snakke om ting med en objektiv person, og få hjelp til å finne gode måter å forholde seg til problemer på.

Jeg føler at jeg fikk rask og god behandling, at jeg ble forstått og respektert. At det er lett å få time på kort varsel er også et pluss.

Ved hjelp av behandling ved Bypsykologene har eg merka ein klar forbedring berre etter noen veker

Nyttig!

Jeg har blitt godt tatt imot av Sivert. Han har forstått godt både private- og jobbproblemer. Positivt er at Sivert ofte har noen praktiske løsninger (øvelse) for å løse et problem, f.eks. konstruktiv problemløsning.

Godt ivaretatt. Fikk snakket om ting som var vanskelig og fikk masse gode tips som gjorde ting mye lettere for meg.

Er kjempefornøyd

Grei behandling ved å lære å se ting fra en ny synsvinkel + relativt enkle men effektive steg for å komme seg ut av fastlåst tankegang.

Det var utrolig stor hjelp til mine problemer, jeg ble tatt imot med respekt og forståelse, jeg ble hørt. Det er akkurat jeg trengte. Jeg er veldig takknemlig for hjelp og samtalene. Nå har jeg det veldig bra, alt begynner å gå rett vei. Takke Bypsykologene jeg fant meg tilbake. Tusen, tusen takk for kjempestor hjelp jeg setter stor pris på.

Jeg har vært veldig fornøyd med tilnærmingsmåten til psykologen. Jeg føler at ingenting blir oversett, og jeg får alltid mulighet til å si ifra om hva jeg vil jobbe med.

Jeg er svært fornøyd.

Bra samtaler og viktige tema vi snakket om. Det hjalp meg i en periode der jeg trengte hjelp.

Meget bra, har hatt utbytte fra dag èn. Profesjonell og omsorgsfull håndtering av mine problemer.

Flink til å endre fokus fra problem til løsning.

Veldig positivt. Føler meg forstått, og metodene har fungert positivt!

Synes behandlingen var fin. Jeg hadde en klar vurdering i utgangspunktet om at jeg trengte en utenforstående å snakke med. Hos Madeleine fikk jeg «tømt» meg og følte jeg fikk oppriktige tilbakemeldinger. Samtidig ser jeg at jeg faller fort tilbake til tidligere mønstre, men dette er jeg obs på. PS: Jeg er ikke motvillig til å ta kontakt igjen hvis jeg føler at det skulle bli vel mye igjen, med både det ene og det andre.

Meget bra. Jeg har fått snakke om de problemene jeg har og lært en god teknikk for å fokusere og styre oppmerksomheten og tankene.

God behandling. Tok problemene mine på alvor og ga konstruktive råd for å komme meg videre.

Uten deres behandling som var til stor hjelp, tviler jeg på om jeg hadde klart det alene. Takker så mye for god hjelp.

Bra! Hyggelig og forståelsesfull psykolog som tok problemet på alvor. Har ikke blitt så «frisk» som jeg håpet, men det er helt og holdent mitt valg, siden jeg ikke har gjort det jeg har blitt anbefalt.

Ble veldig godt tatt imot, trodd, støttet. Behandlingen var alltid tilpasset behovet der og da. Straume hjalp meg gjennom vanskelige tider, hjalp meg å få videre hjelp hos DPS og fulgte meg opp hele veien. Jeg følte aldri at han snakket ned til meg eller gav meg inntrykk av at han ikke så på meg som et voksent, intelligent menneske. Hadde jeg en dag hvor mine kognitive evner var svekket, tilpasset han bare formuleringene og terminologien, uten å skifte kommunikasjonsstil, noe som var viktig for meg. Han tok følelsene og problemene mine på alvor, selv om jeg distanserte meg fra dem og dermed virker mye friskere enn jeg er. Jeg tror ærlig talt at jeg ikke hadde orket eller taklet å ta problemene mine selv på alvor og gått inn for å få mest mulig hjelp uten Straumes hjelp. Avtalen vi hadde m.h.t. selvskading og selvmord hjalp mye på de verste periodene, og jeg tror at selvskadingen min hadde fortsatt å utvikle seg uten den. Om jeg fremdeles hadde vært i live nå uten hans hjelp, vet jeg ærlig talt ikke, så jeg er veldig takknemlig for alt han har gjort for meg.

Ble mottatt med tydelig faglig dyktighet. Jobbet med og mot et mål som var tydelig for meg og mitt problem. Fikk frem verdier som har hjulpet meg til å se meg selv fra en annen side. I tillegg hvordan jeg kunne ta tak i problemene på hjemmebane. I tillegg har jeg oppsøkt min fastlege i [annet sted i landet]. Viser seg at hormonbalansen ikke har vært bra. Et lavt nivå på testosteron har vært tydelig. Fått behandling for dette siden midt i November. Føler meg mye kjekkere nå. Får ikke dype depresjoner og har samtidig mindre angst. Problemet på hjemmebane er ganske likt. Bor i Bergen i egen leilighet og føler dette er det beste akkurat nå. Dette blir i helgene da jeg pendler til [nok et annet sted i landet]. Når det gjelder depresjon og min angst har jeg jobbet mye med meg selv. Prøver å tenke anderledes, gjør noe annet når dette smyger på. Har kommet mer ut på sosial arena mht trening, samvær osv. Oppsummering: Mitt tiltak ved å søke hjelp via psykolog samt korrekt medisinering via min fastlege har gjort min tilværelse bedre. Slitter ikke pr. dato med dyp depresjon-angst eller så stor del av likegyldighet som jeg har hatt. Føler selv pr dato at formen er 75-80% grei ift før som var lik 0%.

Det er godt å bli sett og hørt. Det opplevde jeg her. Godt med redskap om hvordan håndtere negative tanker. Fint å snakke med en med nøytralt syn. Psykolog var vennlig og lyttende og prakket ikke på meninger.

Positive.

Slik jeg har opplevd det, synes jeg har vært ganske sterkt til å la meg påvirke av eksterne faktorer psykologisk, helt til denne situasjonen oppstod. Jeg føler at jeg har gjort meg forstått og veiledet til å mestre de vonde tankene som har plaget meg. Det er viktig for meg å påpeker hvor mye det har hjulpet meg å kunne tenke anderledes. Ting er ikke alltid som de viser seg å være.

Positivt at det gjekk kjapt å få time. Kjenner meg høyrt, forstått og godt ivaretatt. Lærerikt.

Har fått «ryddet» i tanker og følelser. «Oppgaver» om hvordan jobbe med meg selv og tenke mer på egen helse. Bedre forståelse for følelser og tanker.

Har fått gode råd om hvordan man kan endre tankegangen for å løse problemer. Bruker nå gode teknikker for avslapning. Lærer å se problemer og løsninger med nye øyne.

Behandlingen har vært veldig god. Fant fort frem til problemet, og lærte meg hvordan ta tak i det. Har fått litt «verktøy» som jeg kan benytte meg av.

God behandling.

Being well understood and heard. Constructive suggestions given.

God. Kom med konkrete forslag til egenbehandling og «hjemmelekse». Kostbar.

Fine, konstruktive samtaler og gode råd/verktøy til å komme videre. Opplevde å bli tatt på alvor.

Gode teknikker, god oppfølging og forklarer sammenhenger på en god måte.

Jeg følte at jeg fikk støtte, ble ivaretatt, ble lyttet til, fikk gode nye innfallsvinkler, ikke minst støtte til å finne ut at jeg har tenkt rett selv og ikke var helt ute å kjøre. Det er så lett å miste selvinnsikten. Følte at den ble bekreftet og at jeg kunne bygge videre på den.

Bra behandling. Har lært at jeg må sette mål og lage planer.

Godt fornøyd med behandlingen. Jeg ble utfordret. Risikosituasjoner ble kartlagt, selv om jeg EGENTLIG visste om dem. «Hjemmeleksen» jeg fikk var nyttig. Sluttet med behandling fordi jeg vet at det er jeg som må ta grep. Tror heller ikke jeg får vite hvorfor alkohol ble et problem. Antar at jeg likte å drikke meg full…

Behandlingen var helt klart verdt det. Psykologen hadde en rolig og vennskaplig fremtoning som gjorde det lettere å snakke om problemstillingen.

Ble særdeles godt mottatt, og følte at jeg ble tatt på alvor fra begynnelsen. Behanldingen var «skreddersydd», og jeg fikk mange nyttige tips! Føler meg som mitt gamle jeg igjen! Takk!

Veldig bra, god tilnærming til problemet. Gode løsninger.

Mine besøk hos BP hjalp meg gjennom en spesielt stressende periode. I tiden etter har jeg prøvd å følge rådene som jeg fikk, og jeg vil si at dette har hjulpet meg.

Hjalp meg til å sette ord på tankene mine. Ble tatt godt imot. Veldig fornøyd med hjelpen jeg fikk!

Imøtekommende – div. løsninger på problemet.

Veldig fornøyd. Føler jeg har fått god hjelp til å forstå problemet. Har også fått gode råd om hvordan jeg skal takle det.

Veldig fine samtaler. Ble hørt og fikk hjelp til å ikke være så «streng» mot meg selv.

Konstruktiv hjelp. Har fått de verktøy jeg trenger for å takle mine problemer.

Representanten for Bypsykologene som jeg hadde var flink til å lytte og ta problemene på alvor.

Adekvat samtaleterapi, god oversikt fagleg, trygg og hyggeleg tone og atmosfære, lite utenomsnakk.

God tilnærming og behagelig væremåte. Fin strategi og god til å «catche» behovet mitt. Eneste minus her er pris…

Det som skulle til var å få endret fokus og rutiner. Det sparket jeg fikk hos deg hjalp meg igang.

Synes jeg ble forstått og respektert. Har òg fått endret litt av tankemønsteret.

God kartlegging og hensiktsmessige virkemidler deretter.

Godt første møte med psykolog. Føles godt å være «igang», selv om problemet på mange måter er konstant. Har fått ryddet opp litt i tankene og gitt meg troen på fremtidig behandling.

Effektiv, fungerer med ein gang. Blir bedre og bedre. Setter igang ditt eget verktøy, legger opp et løp som «fikser seg selv».

Følger ønsket og utfører punktlig rettet mot problemet.

Bra hjelp til å sortere ut tvilsomme tanker.

Synes det har gått veldig greit. Føler meg på topp nå. Bruker problemløsningsmetode og det går veldig bra. Har hjulpet å snakke om tingene.

Psykologen fant fort frem til kjernen i mine problemer. Han lyttet med respekt og innlevelse. Han «ufarliggjorde» problemet og ga meg håp. Han fant frem til alternative behandlingsmåter.

Jeg følte at jeg ble hørt på, at han forsto problemet mitt. Jeg ble litt mer glad, men ikke helt bra med sosialangsten.

God hjelp. Ideer til teknikker som roer meg ned og fikk satt meg i en reell situasjon som jeg kan se tilbake på.

Føler jeg har fått sagt det som plager meg og har stor tro på at dette kommer til å ordne seg. Og at jeg vil få det bedre.

[Etter angrep:] Hjalp med å få en forståelse for hva som skjedde med kroppen, følelsene som jeg ikke forstod, at det ville bli bedre og er normalt å reagere slik.

Veldig bra.

Veldig bra

Fikk hjelp og forklaring på problemet.

Bestill time