Nyheter

Undersøkelse 2021: Fortsatt fornøyde klienter

Klienter hos Bypsykologene er fortsatt godt fornøyde. Her er det de skrev da vi spurte dem hvordan de hadde opplevd behandlingen:

«Psykologen har vært lyttende, forståelsesfull og god hjelp i noen av livets nedturer. Atmosfæren i rommet er nedpå og avslappet. Jeg har alltid opplevd fleksibilitet rundt tilgjengelighet og timebestilling. Ville anbefalt videre.»

«Nyttig og behagelig. Godt å ha noen å prate med.»

«Følte eg blei høyrt og at dei tinga eg trengte skulle bli tatt tak i blei møtt med respekt og at me saman kom fram til ein mulig arbeidsmetode.»

«Bra. Føler jeg blir hørt og tatt på alvor, og at det ikke gjør noe om jeg tar opp samme ting om igjen.»

«Jeg synst at timene mine har vært til god hjelp. Både privat og profesjonelt. Har lært å takle utfordinger på en god måte.»

«Jeg har vært tre ganger hos Sivert og er svært tilfreds med timene. Han lytter godt og har gode spørsmål, samt gir meg noe å arbeide med mellom timene. Tjenestene er ikke billig og det gjør meg ekstra motivert for raskt å få resultater.»

«Jeg har opplevd kontakten som svært god!!»

«Jeg har følt at jeg har blitt sett og forstått i min situasjon. Sivert har gitt meg nye og bedre perspektiver.»

«Godt mottatt, forståelsesfull, høy kompetanse og faglig integritet, kort ventetid, høy pris.»

«Veldig imøtekommende, respektfull og mye forståelse. Føler meg alltid hørt, og samtalene hjelper alltid.»

«Svært fornøyd med Bypsykologene. Gode råd, føler man blir lyttet til, og gir rom for selvevaluering.»

«Straume er rolig, fornuftig og dømmer ikke. Han er praktisk og løsningorientert, dog for dyr i timeprisen. Jeg går likevel hit fordi Bypsykologene er flinke og alltid har ledige timer på relativt kort varsel.»

«Veldig gode samtaler. Bedring etter få timer.»

«Gode samtaler; løsningsorientert, støttende, liker godt å få konkrete råd og at hun peker på muligheter»

«Synes behandlingen er bra. Flinke folk som vet hva de snakker om.»

«Fin behandling, gode diskusjoner. Vanskelig å skulle beskrive ting basert på tall 0-10.»

«Jannicke har hjulpet meg med å sette i gang en del tanker (“sortert”) og jeg føler jeg er mye mer bevisst på utfordringer jeg har – mye mindre “kaos” i hodet. Føler jeg fortsatt har en relativt “lang vei å gå”, men jeg synes absolutt at tiden jeg har brukt på å gå til Jannicke har vært utelukkende bra for meg. Jeg har ikke vært hos psykolog tidligere og jeg har derfor ikke en veldig klar forventning til hva jeg skal oppnå og hvordan jeg skal ha det med meg selv når jeg er “ferdig”: Jeg føler meg alltid lettere til sinns etter timene – og det er en veldig god følelse.»

Slik ble undersøkelsen utført: Klienter som var hos oss i oktober og november 2021 ble spurt om de kunne tenke seg å få med et et enkelt evalueringsskjema, fylle det ut og returnere det. Skjemaet spurte hvordan de hadde opplevd behandlingen hos Bypsykologene, og klientene kunne så skrive sitt svar under. I tillegg var det et spørsmål om de kunne anbefale Bypsykologene til andre. Vi ønsket tilbakemeldinger fra de som hadde en viss erfaring med Bypsykologene, og kun de som hadde hatt tre konsultasjoner eller mer ble bedt om å delta. Det ble understreket at det var frivillig å delta og ikke hadde konsekvenser for behandlingen om de deltok eller ikke og om de ga ris eller ros.

Resultater: 17 klienter returnerte skjemaet. Samtlige svarte at de kunne anbefale behandlingen. På spørsmålet om hvordan de opplevde behandlingen ga de gjennomgående positiv tilbakemelding både på måten de ble møtt og resultatene de oppnådde. Noen bemerket imidlertid at behandlingen var dyr. Alle svarene vi fikk inn er gjengitt i sin helhet over.

Begrensninger: Det er flere begrensninger ved undersøkelsen som gjør at den ikke kan sies å ha vitenskapelig kvalitet.

  • Den er utført av Bypsykolgene selv og ikke av en uavhengig instans.
  • Kun et fåtall av klientene som var hos oss i perioden har svart på undersøkelsen. Det har flere grunner. En del fikk aldri spørsmål om å delta, enten fordi det ble glemt, eller fordi det ikke ble tid i løpet av konsultasjonen til å presentere undersøkelsen for dem. Av etiske grunner la vi heller ikke noe press på klientene for å få dem til å delta, og mange returnerte aldri skjemaet.
  • Fordi svarene uansett ville kunne være gjenkjennelige for oss, var vi tydelige på at undersøkelsen ikke var anonym. Det kan ha gjort at noen vegret seg for å svare, eller ga mer positive svar enn de ellers ville ha gjort.

Konklusjon: Klientenes tilbakemelding på behandlingen hos Bypsykologene var gjennomgående positive. Selv om vi ikke kan vite hvordan klientene som ikke svarte opplevde behandlingen, tolker vi resultatene som støtte til det som er funnet i tidligere undersøkelser: at klientene våre er generelt fornøyde. Det harmonerer også godt med omtaler Bypsykologene har fått på gulesider.no. At pasientene opplever å bli møtt på en god måte i behandlingen bidrar trolig til at de også får gode resultater av den.

Bestill time