Uncategorized

Forberedelse til søvnbehandling

Hvis du forbereder deg til søvnbehandlingen, går den raskere og kvalitieten blir bedre.

Ved søvnproblemer er det viktig å kartlegge søvnvansker og eventuelle tilleggsvansker. Da er det lettere å finne riktig behandlingsmåte. Første konsultasjon er vanligvis en dobbelttime, der man har med ferdig utfylte spørreskjemaer, søvndagbok og eventuelle andre relevante dokumenter.

Bestill time

Har du ikke allerede bestilt time, kan du bruke kontaktskjemaet vårt. Husk å skrive at du ønsker søvnbehandling.

Spørreskjemaer

Skriv ut skjemaene, fyll dem ut og ta dem med til avtalen.

Søvndagbok

Fyll ut søvndagbok hver kveld og morgen frem til kartleggingssamtalen. Du kan bruke app eller papir:

Bruker du papirversjon kan du spare litt tid i konsultasjonen om du på forhånd har regnet ut den gjennomsnitlige søvneffektiviteten og den totale søvntiden din. Dette utregningsarket er en hjelp til det.

Andre dokumenter

  • Rapporter og epikriser som gjelder din psykiske helse og fungering. Har du hatt kontakt med psykolog, psykiater, DPS, BUP, PPT eller NAV kan det hende det foreligger slike dokumenter hos dem. Du har rett til å få tilgang på dem.
  • Fastleges vurdering av om det ligger medisinske forhold til grunn for de plagene du ønsker undersøkelse og behandling for.

Om du ikke har slike dokumenter, eller de er vanskelig å skaffe til veie, er det likevel mulig å gjennomføre undersøkelse og behandling.

Andre forberedelser

Har du tid og overskudd kan se disse videoene og lese denne teksten. Dette er materiell vi bruker i søvnbehandlingen. Du kan spare litt tid i behandlingen om du har gjort deg kjent med innholdet og merket deg ting du synes er relevant og notert spørsmål som dukker opp hos deg.

Vil du lese mer om hvordan søvnbehandling foregår, så kan du lese denne teksten.

Generell klientinformasjon

Alle klienter bør i god tid gjøre seg kjent med praktiske forhold og vilkårene som gjelder hos Bypsykologene. Siden vår med klientinformasjon gir en oversikt.