Metakognitiv terapi, Metoder

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi illustrert med en strekmann med tankeboble med ham selv og en tankeboble inni.

Når tankene plager deg, kan du bare gi blaffen i dem. Det er hva man lærer i metakognitiv terapi.

Metakognitiv terapi illustrert med en strekmann som tenker på en strekmann - ham selv - som tenker

Metakognitiv terapi fokuserer på tanker om tanker.

Hos noen har grubling og bekymring tatt over. De tenker ustanselig på ting som kan gå galt eller har gått galt. Om de klarer å kverne seg fram til svar, så varer ikke roen lenge før tankene kommer tilbake for en ny runde. Det suger energi og livsglede og skaper uro, tristhet, konsentrasjonsvansker og søvnvansker. Da er depresjon og angst ikke langt unna.

Kverningen kan virke umulig å komme ut av. Den enkle løsningen som foreslås i metakognitiv terapi – å gi blaffen – kan virke provoserende: – Jeg prøver jo alt jeg kan å få bort disse tankene!

Terapien er enkel å forklare. Litt vanskeligere er det å forstå den godt nok til at man stoler på at den holder, slik at man er villig til å prøve nye strategier i møte med de plagsomme tankene. 

Les også: Grubling – slik slutter du med det.

Metakognitiv terapi: Hva tenker du om tanker?

Metakognitiv terapi har som mål å redusere grubling og bekymring. Når man kverner mindre får man det bedre, viser erfaringene. Metoden fokuserer på å endre tenkemåter. På den måten ligner den på kognitiv terapi. Men i motsetning til kognitiv terapi, fokuserer den ikke på klientens plagsomme tanker. Tvert imot, den flytter fokus bort fra dem. Man lærer seg å la være å engasjere seg i de plagsomme tankene, med andre ord: gi blaffen i dem.

Det er fortsatt tanker man jobber med, men bare de tankene som handler om tenkning: Hvilke holdninger har jeg til grubling og bekymring? Svaret er overraskende for mange klienter: Jeg er ikke bare negativ til den mentale kverningen, jeg er faktisk også positiv til den. Og begge deler er med å opprettholde problemet. Vanlige positive holdninger til kverning er at det å tenke på problemer kan gi forståelse, løsninger eller svar som gjør at tankene faller til ro.

Du velger å kverne

I behandlingen vil man ofte utarbeide en modell av hvordan klientens holdning til de plagsomme tankene gjør at den faktisk velger å gruble og bekymre seg. Det er strategier den bruker for å håndtere det som ser ut som et viktig problem. 

Mange som kverner bebreider seg selv for at de holder på med det. Når man jobber med modellen ser man at at kverningen har vært en forståelig, logisk og naturlig respons på det som fortonet seg som et problem. Samtidig lærer man at den hverken er nyttig, nødvendig eller uunngåelig.

Modellen tydeliggjør hvordan holdningene til tanker og strategiene man bruker danner onde sirkler som ikke kan brytes på de måtene klienten har prøvd hittil. Nye holdninger og strategier presenteres og klienten prøver ut hvordan de fungerer.

Les også: Bekymring – slik slutter du med det.

Å gi blaffen

Holdningen klientene tilegner seg i løpet av terapien er likegyldighet til de plagsomme tankene og aksept for de dukker opp. De nye strategiene handler kort sagt om å velge å trekke på skuldrene av dem og flytte oppmerksomheten tilbake til daglige gjøremål og tankerekker, som om man virkelig ga blaffen.

I begynnelsen er det krevende og faller ikke naturlig. Fake it till you make it, er mottoet. Etterhvert kommer de plagsomme tankene sjeldnere og med mindre tyngde.

Ingen triks

Behandlingen er som regel kortvarig. Noen merker bedring allerede etter én konsultasjon. Likevel er det lurt å være tålmodig og gi slipp på ønsket om et triks som skal ta bort de negative tankene raskt. Fokuset på å få bort tankene er nettopp noe av det som opprettholder problemet. Når man er kommet dit i terapien at man har bestemt seg for å endre holdning til tankene, da er det viktig å huske på at den som gir blaffen ikke trenger noe triks for å få negative tanker bort.

Hjelpsomme tekster

Metakognitiv terapi er noe av det vi bruker oftest hos Bypsykologene, og vi har skrevet noen tekster basert på metakognitiv tenkning. For noen kan det hjelpe bare å lese slike tekster.  Tekstene kan også brukes i behandling hos en psykolog.

Mer om metakognitiv terapi

Andre metoder

Noen klienter spør etter metakognitiv terapi hos Bypsykologene. Andre ønsker heller annen behandling. Bypsykologene lytter alltid til klientens ønsker. Bypsykologene bruker en rekke andre metoder og tilpasser dem til klientens problem, livssituasjon og ønske. Dette er andre metoder vi ofte henter redskaper fra:

Enten du ønsker metakognitiv terapi eller annen behandling kan det være verdt å bestille en time hos Bypsykologene.