Nyheter

Hvorfor har Bypsykologene høye priser?

Høy pris gjør det mulig for Bypsykologene å tilby mennesker i bergensområdet rask og god psykologhjelp. Det gir oss også mulighet til å hjelpe flere enn vi ellers kunne ha gjort.

Bypsykologenes priser er blant de høyeste i bransjen, og ikke alle har råd til våre tjenester. Det er en etisk utfordring, når det vi driver med er å hjelpe mennesker som har det vondt. Kunne vi ikke vært litt mer medmenneskelige og senket prisene, slik at flere fikk råd til hjelpen vi tilbyr?

God, rask og forståelig hjelp

Svaret er nei, til og med om vi ser bort fra vårt eget ønske om å drive god butikk. Vi kunne ikke senket prisene og gitt et like godt psykologtilbud. Bypsykologenes “vare” er svært etterspurt. Vi tilbyr rask og forståelig psykologhjelp av høy kvalitet. Det betyr at vi gir time innen tre virkedager, ofte på dagen. For å opprettholde høy kvalitet evaluerer vi resultater og klienttilfredshet systematisk og tilpasser praksisen vår etter det. Vi gjør hjelpen forståelig ved å informere om hvordan vi jobber og hva man kan forvente hos oss.

Men vi har bare en begrenset mengde av dette etterspurte produktet. Om vi la oss vesentlig lavere i pris ville vi raskt blitt utsolgt. Da ville vi ikke lenger kunne tilby timer til de som trenger en time og ikke om uker og måneder. Da ville bergensområdet mistet et unikt tilbud som mange opplever kjærkomment.

Ansvarliggjør det offentlige

Dette gjør det ikke mindre hjerteskjærende at mennesker som trenger rask psykologhjelp ikke får det fordi de ikke ser seg råd til det. Dessverre er det vanskelig å få billig psykisk helsehjelp der vi skal få det: i det offentlige. Ansvaret for dette ligger hos myndighetene og på oss som stemmer dem frem i stortings- og kommunevalg. Det er ikke vanskelig å finne løfter om rask psykisk helsehjelp i det offentlige. Faktisk står det i loven at vi skal få det, i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Men tilbudet er ikke tilstrekkelig til å oppfylle løftene og lovkravene. Det følger ikke nok millioner og milliarder med.

Bypsykologene gjør en betydelig innsats for å ansvarliggjøre myndighetene. Vi vil at de skal ta tak i dette og begynne å tilby alle som trenger det psykisk helsehjelp. Her er noen noe av det vi har gjort for å dra helsepolitikken i en bedre retning:

Hjelp til å finne frem

Et annet aspekt ved det offentlige tilbudet er den rotete organiseringen. Det er en jungel av tilbud som er vanskelig å orientere seg i. Pasienter sendes i ring, slik at ingen instans trenger å ta ansvar for at de får hjelp. Dette har Bypsykologene påpektflere ganger. Bypsykologene har investert mye i å hjelpe mennesker med å finne frem i denne jungelen og har laget denne guiden for hjelp i det offentlige.

Vi presenterer også andre måter å få hjelp på. Vi har laget en oversikt over billigere alternativer til vårt eget tilbud, både offentlige og private. Og vi har laget en omfattende oversikt over gratis selvhjelpsprogrammer og gjort alt vårt eget selvhjelpsmateriell gratis tilgjengelig for alle. Ikke alle kan få hjelp av våre psykologer, men nettsidene våre hjelper alle til å komme litt videre når en søker hjelp.

Gratis kunnskap

Selv om bare betalende får komme og snakke med psykologene våre, så deler vi psykologisk kunnskap gratis ut til alle som er interessert. De tingene vi ofte sier igjen og igjen på psykologkontoret, kan vi like gjerne dele med alle, tenker vi. Vi bruker både vår egen blogg, sosiale medier og nyhetsmedier til dette. Her er noen eksempler:

Ved siden av alle samtalene vi har med klienter jobber altså Bypsykologene med å forbedre egne tjenester, forbedre offentlig psykisk helsevern, veilede folk til billig eller gratis psykisk helsehjelp og formidle hjelpsom psykologisk kunnskap. Det er de høye prisene som gir oss tid og råd til å jobbe med dette. De sikrer at vi alltid har litt ledig kapasitet så vi er klare når noen tar kontakt og trenger hjelp. Og i ledige stunder kan vi gjøre en innsats for psykisk helsehjelp for alle. På denne måten gagner Bypsykologenes høye priser også dem som ikke har råd til hjelp hos oss.

Forkorter køen

Bypsykologene betaler skatt, i likhet med alle bedrifter som tjener penger. Det er med å finansiere det offentlige psykiske helsevernet, slik at flere kan få behandling der. I tillegg forkorter vi køen ved at mange får behandling hos oss i stedet for å søke hjelp i det offentlige.

Støtte til gode formål

Bypsykologene forvalter inntektene sine på en litt annen måte enn det som er vanlig for private bedrifter. Vi ønsker å bidra til en bedre verden. Den mest effektive måten vi kan gjøre det på, er ved å se til at effektive hjelpeorganisasjoner får penger til å gjøre mer av sitt gode arbeid. Det gjør vi på to måter: For det første dirigerer vi markedsføringsmidler dit. Vi er offisiell samarbeidspartner med Leger Uten Grenser. Vi har sponsoravtale med blant annet Children and War Foundation og Røde kors. Noen kreative innsamlingsaksjoner har vi bidratt i, som da vi  laget en videojulekalender der vi samlet inn penger til Leger Uten Grenser, og selv doblet beløpet som ble samlet inn.

I tillegg gir Bypsykologene bort betydelige deler av overskuddet. Bypsykologene er den tiende i verden som tegner bedriftsmedlemskap i Giving What We Can (GWWC). Det innebærer at vi har forpliktet oss til å gi minst ti prosent av overskuddet til effektive hjelpeorganisasjoner. Vi legger listen enda høyere for oss selv: I 2021 og 2022 valgte vi å gi 10 prosent av omsetningen. Det ønsker vi å fortsette med så lenge vi ser oss råd til det.  Per 2023  vil det, i følge GWWC, hvert år kunne redde omtrent 8 barn under fem år fra å dø og mange flere fra å bli alvorlig syke. Fordi vi bruker penger til å hjelpe mennesker som lever i utrygghet og fattigdom, så er Bypsykologenes høye priser med på å redde liv i fjerne strøk.

Høy pris hjelper oss å nå målene

Vi legger ikke skjul på at Bypsykologene i likhet med de fleste private bedrifter har overskudd som mål. Men vi har også andre mål: 

  • hjelpe mennesker som trenger hjelp raskt
  • hjelpe de som ikke ser seg råd til hjelp hos oss til å få hjelp andre steder
  • skape et bedre offentlig psykisk helsevern
  • formidle hjelpsom psykologisk kunnskap gratis
  • hjelpe mennesker utenfor våre landegrenser, der nøden er størst

Høye priser hjelper oss på veien mot alle disse målene.